Zavádění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích

Téma týdne se zabývá zavedením systému řízení bezpečnosti práce v mikropodnicích vzhledem k jejich nezastupitelné roli v národním hospodářství. V článku je uveden přehled způsobů zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraných zemí Evropského společenství a základní východiska řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice včetně právních požadavků.

Úvod

Úvod

Součástí je porovnání systémů řízení bezpečnosti práce aplikovaných v současné době u malých a středních podniků. V závěru je navržena metoda hodnocení aktuálního stavu zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodniku a zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodniku.

Je známo, že jakákoliv vykonávaná práce představuje riziko ohrožení života a zdraví nejen pro původce takové činnosti, ale také pro ostatní subjekty, kterých se může taková činnost dotknout. Proto je velmi důležité se věnovat jednotlivým ohrožujícím aspektům pracovních činností a tím předejít jejich možným nežádoucím účinkům. Tento stav nelze dosáhnout bez cíleného zavedení systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přestože se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci věnuje patřičná pozornost, každým rokem na světě přibývá zhruba třicet tisíc pracovních úrazů. Počet zraněných převyšuje ročně číslo 250 milionů a pro více než 340 tisíc zaměstnanců navíc úraz končí smrtelnou újmou [1]. Vezmeme-li v úvahu, že v rámci rozšířené Evropské unie je registrováno přibližně 23 miliónů podnikatelských subjektů zajišťujících zaměstnání pro přibližně 75 miliónů osob, přičemž z toho cca 93%  podnikatelských subjektů má méně než deset zaměstnanců [2], pak se domnívám, že je nezbytné věnovat zvýšené úsilí pro zavádění systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci právě u těchto právních subjektů - mikropodniků. Vývoj zaměstnanosti se v uplynulých devíti letech odrazil především v podstatné změně poměru počtů zaměstnanců v malých, středních a velkých podnicích přechodem zaměstnanců od velkých podniků k mikropodnikům.

Výkon státního dozoru nad oblastí bezpečnosti práce je směrován k zjišťování nedostatků u zaměstnavatele a neřeší koncepčně podporu vzniku systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To vede management mikropodniků k tomu, že nechce řešit a ani v mnoha případech neřeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jelikož takto jím věnované úsilí a finanční náklady nepovažuje za účelně vynaložené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail