Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Školství

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:06

  , který by problematiku detailněji popisoval, shrnoval zjištění z akustických studií a měření ve školách, a navrhnout další postup. Mezinárodní konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016 17.10.2016.... Prezentace z konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019" 30.10.2019 Zdroj: BOZPinfo Školství Dne 22. května 2019 se v... Poslanecké sněmovně PČR v Praze konala 5. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019. Prezentace z konference najdete v přílohách. Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve

 2. Prevence havárií

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:06

  počátku procesu industrializace. Díky změnám, které přinesla průmyslová revoluce, došlo z výraznému posunu v organizaci práce, nástupu strojové výroby a využívání stále širšího spektra vstupních surovin. Negativa, která však tento trend s sebou přinesl... Prevence havárií Vybíráme z časopisu JOSRA: 18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií 08.08.2019 Zdroj: BOZPinfo... Prevence havárií Příspěvek Ing. Viléma Sluky „18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií" hovoří o činnosti Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i

 3. Ochrana zdraví

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:05

  Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 týkající se ochranných pracovních prostředků staví riziko expozice nadměrnému hluku na stejnou úroveň jako riziko těžkých úrazů způsobených pádem z výšky, elektrickým proudem nebo... Ochrana zdraví Srdečně vás zveme na seminář BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti který se bude konat 31.10.2018 v Ostravě. Prevence onemocnění z povolání a kompenzace pracovní... tekutin, které by měl dospělý jedinec zkonzumovat se za běžných klimatických podmínek se nachází v rozmezí 2 (ženy) až 2,5 (muži) litrů tekutin za den, přičemž 80 % tohoto množství by mělo pocházet z nápojů (tj. 1,6 a 2 l). Desatero

 4. Přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky

  Poslední aktualizace: 06.06.2006 - 12:34

  až 3000 látek. ZDROJ: Čapoun, Tomáš. Přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky. 112, č. 4, 2006, 3. strana obálky. Autor článku: Čapoun TomášTaké si můžete přečíst 26.09.2023 - Skladování chemických látek z pohledu kontroly... inspektorátu práce 14.08.2023 - Process Safety and Environmental Protection 2023 10.05.2023 - Školení pracovníků nakládajících s diisokyanáty 02.05.2023 - Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní

 5. Výběr dokumentů EU

  Poslední aktualizace: 30.09.2016 - 14:07

   motorů; klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků; znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení; palivo Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce 30.06.2013 Zdroj: VÚBP, v.v.i. Výběr... dokumentů EU Nebezpečné látky a přípravky, znečiš'tování odpady z průmyslu, seznam chemických látek, zásady posuzování rizik pro člověka, kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, uvolňování geneticky modifikovaných... pracovní doby, o minimální úrovni výcviku námořníků, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chem. činitelům při práci, o zřízení Výboru vrchních inspektorů práce

 6. Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 – 2012

  Poslední aktualizace: 28.02.2012 - 12:18

  inspekce práce letos zrealizoval přes 11 tisíc kontrol a uložil pokuty v celkové výši přesahující 180 milionů korun 11.07.2023 - Vaše právo pracovat v bezpečném a zdravém prostředí: Společně uspějeme 29.06.2023 - Poslanci dali zelenou... novele zákoníku práce. Upravuje home office nebo pravidla pro „dohodáře“01.09.2010Zdroj: MPSV ČRRada vlády pro BOZPArchiv Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.

 7. Mediace

  Poslední aktualizace: 29.11.2006 - 16:39

  06.09.2022 - Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 08.04.2021 - Inspekce práce pomůže krajským hygienickým stanicím při kontrolách dodržování covidových opatření ve firmách 15.06.2017 - Poradenská činnost inspektorátů práce

 8. BOZP ve VR

  Poslední aktualizace: 23.09.2021 - 09:32

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o., řeší výzkumný úkol Virtuální realita v BOZP. Cílem výzkumného úkolu je... - Současné trendy a technologie Čtěte další pokračování ze seriálu článků na téma BOZP ve virtuální realitě. Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce 21.10.2021 Zdroj

 9. Ochrana zdraví ve školách v novém školním roce

  Poslední aktualizace: 31.08.2020 - 10:45

  části obsahuje také pravidla pro distanční vzdělávání. Celá zpráva je zde. Také si můžete přečíst 26.09.2023 - Nová rubrika na webové stránce BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce...: MŠMTŠkolstvíD - Pracovní lékařství a hygiena práce Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.

 10. Úhrada vstupní prohlídky

  Poslední aktualizace: 04.11.2013 - 12:27

  a školení práce ve výškách. Čím se řídit na evropské úrovni? 05.09.2019 - Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c), nebo d) zákoníku práce? 12.08.2019 - Zdravotní způsobilost k obsluze motorové pily 01.08.2019 - V

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail