Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : únor - květen 2009

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 104 25.2.2009

1

Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu : sdělení Komise.
        anotace: Toto sdělení nastiňuje, jaké politické nástroje může EU použít k podpoře automobilového průmyslu. Sdělení je evropským rámcem, který stanoví, jakým způsobem je možné přijmout potřebná rozhodná opatření na úrovni EU i na úrovni členských států. Jednotlivé členské státy použijí k řešení potřeb výrobců, dodavatelů, prodejců a jejich pracovníků různé kombinace postupů. Díky důvěře, kterou zaručí společný rámec EU, budou moci všichni pracovat co nejefektivněji.
        klíčová slova: průmysl automobilový - podpora - nástroje - krize

EUR- Lex - č. KOM(2009) 184 20.4.2009

2

Posouváme hranice IKT : strategie výzkumu budoucích a vznikajících technologií v Evropě : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V souladu s cíli svého Plánu evropské hospodářské obnovy navrhuje Komise v tomto sdělení dlouhodobé posílení konkurenceschopnosti Evropy a inovačního ekosystému prostřednictvím zvýšených investic do rizikovějšího výzkumu ve strategicky významné oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Zdůrazňuje úspěch a strategický význam výzkumu budoucích a vznikajících technologií (FET2) pro položení základu budoucích IKT a inovací. Zároveň je v něm vytyčená dlouhodobější strategie a konkrétní opatření, která mají být provedena podle 7. rámcového programu (FP7) a umožnit Evropě získat vedoucí postavení v oblasti výzkumu FET posilováním jak evropského, tak i celosvětového rozměru.
        klíčová slova: technologie komunikační - technologie informační - výzkumy - inovace - strategie - podpora - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 192 24.4.2009

3

Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie : zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628 : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Účelem této zprávy je informovat na základě údajů z období let 2004 až 2006, resp. 2007, o pokroku dosaženém od předložení zpráv v roce 2007, jak to vyžadují obě současné směrnice (2001/77/ES a 2003/30/ES)7. Zpráva rovněž naznačuje budoucí vývoj, neboť popisuje pokrok dosažený v oblasti obnovitelné energie v současnosti a vysvětluje, jakým způsobem nový rámec v nadcházejících letech přispěje ke zvýšení růstu obnovitelné energie, včetně biomasy.
        klíčová slova: energie - zdroje obnovitelné - biomasa - strategie - EU - zprávy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 212 7.5.2009

4

Opakované použití informací veřejného sektoru : přezkum směrnice 2003/98/ES : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je přezkoumat provádění směrnice o informacích veřejného sektoru a zdůraznit možnosti v oblasti opakovaného použití informací veřejného sektoru v digitálním věku. Informace veřejného sektoru jsou největším zdrojem informací v Evropě. Jedná se například o mapy a satelitní snímky, právní předpisy a judikaturu, statistiky, evidenci obyvatelstva a obchodní a patentové rejstříky. Informace veřejného sektoru se každodenně používají jako materiál pro řadu produktů a služeb, které se evropským občanům každodenně nabízejí, jako jsou automobilní navigační systémy, předpovědi počasí, finanční a pojišťovací služby.
        klíčová slova: sektor veřejný - informace - využití

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail