Zprávy Komise EU : květen - červenec 2007

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 270 23.5.2007

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství členskými státy.
        anotace: Směrnice 2000/30/ES ve znění pozdějších předpisů definuje některé podmínky provádění silničních technických kontrol užitkových vozidel provozovaných na území Společenství. Tato zpráva Komise je první zprávou o používání směrnice 2000/30/ES v členských státech. Pokrývá období 2003-2004.
        klíčová slova: kontroly technické - vozidla užitková - směrnice - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 362 28.6.2007

2

Výroční zpráva Komise o Záručním fondu a jeho správě za rok 2006.
        anotace: Tato výroční zpráva přináší informace o činnosti Záručního fondu a jeho správě za rok 2006. Záruční fond pro vnější vztahy, z něhož se mají vyplácet platby věřitelům Společenství v případech, kdy dlužníci jsou v prodlení se splácením úvěru poskytnutého nebo zaručeného Společenstvím, byl zřízen nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2728/1994 ze dne 31. října 1994.
        klíčová slova: fondy evropské - EU - zprávy výroční - 2006

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 418 18.7.2007

3

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku přehodnocení potravinářských přídatných látek.
        anotace: Tato zpráva popisuje posouzení bezpečnosti potravinářských přídatných látek před jejich povolením a uvádí seznam příkladů posledních přehodnocení povolených potravinářských přídatných látek. Poskytuje také přehled o organizaci probíhajících přehodnocení potravinářských barviv a popisuje další probíhající přehodnocení. Povolování potravinářských přídatných látek pro použití v potravinách je v Evropském společenství harmonizováno. Rámcová směrnice 89/107/EHS1 stanoví obecné zásady pro použití potravinářských přídatných látek a pro udělování povolení těmto potravinářským přídatným látkám, zatímco tři specifické směrnice o náhradních sladidlech (směrnice 94/35/ES2), barvivech (směrnice 94/36/ES3) a o přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (směrnice 95/2/ES4) stanoví pravidla pro to, které přídatné látky mohou být použity, v jakých potravinách a za jakých podmínek.
        klíčová slova: potravinářství - látky přídatné - hodnocení - barviva

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail