Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Zdroj: 

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13
746 01 Opava

tel.: 950 179 101
fax: 553 626 672
opava@suip.cz
epodatelna@suip.cz
https://www.suip.cz

Na adrese https://www.suip.cz/web/suip#inspektoraty se nacházejí kontakty na jednotlivé oblastní inspektoráty práce (OIP).

Zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Postup kontrolních orgánů (orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy) při kontrole právnických a fyzických osob upravuje z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail