Je třeba mít zpracovaný bezpečnostní předpis pro případ úrazu el. proudem?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Revizní technik elektro nám uvádí jako závadu z revize, že nemáme zpracovaný bezpečnostní předpis pro poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Ohání se doporučením českého elektrotechnického svazu č. ČES 00.02.94. Prosím, existuje takový předpis a je pro nás závazný? Na pracovištích máme tabulky k této problematice. Naši zaměstnanci, kteří obsluhují lékárničky, byli proškoleni odborně způsobilou osobou. Revizní technik tvrdí, že to nestačí, že je nutno mít písemný předpis.

Tak obecně závazný takový předpis samozřejmě není. V seriálu ČSN 33 2000 se pojednává o první pomoci při úrazu elektrickým proudem, ale povinnost zaměstnavatele mít zpracovaný bezpečnostní předpis pro poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem tam podle mého názoru také není. Navíc ani být nemůže, protože – jak je všeobecně známo – práva a povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích (viz Ústava a Listina základních práv a svobod). Jinak samozřejmě celá vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,ve znění pozdějších předpisů je o znalosti a seznámeni zaměstnanců s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními, ale to je věc školení a proškolení dotyčných zaměstnanců, ale ne věc vnitřního předpisu. Aby byla skutečně povinnost zpracovat tento předpis, musela by být obsažena v zákoně a to není. Doporučení Českého elektrotechnického svazu zůstává nadále pouze doporučením.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

Zpracovat vlastní místní

20.03.2007 - 16:55 Zdeněk Veselý
Zpracovat vlastní místní bezpečnostní předpis není vůbec na škodu.Dá se velmi dobře využít při školení BOZP a při vstupním školení nových zaměstnancůPoslouží i nižším řídícím pracovníkům při kontrole dodržování BOZP..

Dle mého názoru mu lze

22.03.2007 - 17:53 Anonym
Dle mého názoru mu lze přdložit Traumatologický plán. Ten by měl být dostačující, neboť řeší první pomoc obecně pro všechy typy možných poranění v daném provozu (u daného zaměstnavatele).

program bozp

25.02.2008 - 16:51 magda
Toto je můj názor na programy o bezpečnosti práce.za nejužitečnější a s podivem i nejlevnější považuji Dokumentaci BOZP a PO firmy Traiva. Jsou zde nejen aktualizované předpisy a komentáře k nim, ale i stovky profesionálně zpracovaných hotových vzorů dokumentů pro bezpečnost práce. Místní provozní bezpečnostní předpisy, pokyny, osnovy školení pro většinu odvětví. Navíc přístup k programu můžete mít ihned on-line na <a href="http://www.e-bozp.cz/">

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail