Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Praktické nástroje pro inkluzivnější a zdravější pracoviště

  Poslední aktualizace: 29.12.2020 - 08:38

  pracoviště slouží jako kontrolní seznam i jako inspirace a usnadňuje přijímání konkrétních a realizovatelných opatření na podporu zdraví na pracovišti. Konkrétně zahrnuje poradenství týkající se ergonomie a způsobů, jak se vyhnout dlouhému sezení, a rovněž... jako kontrolní seznam i jako inspirace a usnadňuje přijímání konkrétních a realizovatelných opatření na podporu zdraví na pracovišti. Konkrétně zahrnuje poradenství týkající se ergonomie a způsobů, jak se vyhnout dlouhému sezení, a rovněž případovou studii

 2. Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 – 2018

  Poslední aktualizace: 09.01.2017 - 11:23

  Patří mezi ně zejména aktuální témata z oblasti legislativy, zaměstnanosti, vzdělávání, vědy a výzkumu v BOZP. Nově se zaslouženě do NAP zařazuje téma ergonomie, s ohledem na požadavky odborné způsobilosti osob, specialistů v ergonomii, pro... úrazyergonomieškolstvíúrazové pojištěnívzdělávánívýzkumpracovnělékařské služby Patří mezi ně zejména aktuální témata z oblasti legislativy, zaměstnanosti, vzdělávání, vědy a výzkumu v BOZP. Nově se zaslouženě do NAP zařazuje téma ergonomie, s ohledem na požadavky odborné

 3. Informace z VI. ročníku mezinárodní konference „Ergonómia 2017“

  Poslední aktualizace: 31.01.2018 - 16:14

  Abstrakt Ve dnech 29. – 30. 11. 2017 proběhl v Ostravě již 6. ročník mezinárodní konference "Ergonómia 2017". Jedná se o největší a nejprestižnější akci v oblasti ergonomie na Slovensku a v České republice, s cílem představit nové trendy, postupy a... zkušenosti dobré praxe. Klíčová slova: ergonomie, bezpečnost práce, BOZP, zdraví, pracovní prostředí, mezinárodní konference Abstract The VI. international conference "Ergonómia 2017" was held in Ostrava on November from 29th to 30th 2017. This... čtyř tematických sekcí, byla Slovenská ergonomická společnost společně s Českou ergonomickou společností. V rámci konference byla předána ocenění jednotlivým osobám či společnosti, za významné zásluhy o rozvoj ergonomie či významný počin na úseku ergonomie... Ve dnech 29. – 30. 11. 2017 proběhl v Ostravě již 6. ročník mezinárodní konference "Ergonómia 2017". Jedná se o největší a nejprestižnější akci v oblasti ergonomie na Slovensku a v České republice, s cílem představit nové trendy, postupy a zkušenosti dobré praxe. ... oblasti ergonomie na Slovensku a v České republice, s cílem představit nové trendy, postupy a zkušenosti dobré praxe. Klíčová slova: ergonomie, bezpečnost práce, BOZP, zdraví, pracovní prostředí, mezinárodní konference Abstract The VI. international... či společnosti, za významné zásluhy o rozvoj ergonomie či významný počin na úseku ergonomie výrobního podniku. Na závěr konference byly pořádány workshopy, v nichž se mohli členové konference seznámit s praktickými ukázkami jednotlivých produktů a přístupů... doc. Dulinda ve svém příspěvku „Ergonomie na Slovensku – vize a realita“ věnoval budoucnosti ergonomie na Slovensku jako celku, doktor Šoltys se více zaměřil na budoucnost ergonomie v její konkrétní části a v příspěvku na téma „Garance kvality ERGO analýz v

 4. Stručný pohled do Inovace 3/09

  Poslední aktualizace: 21.10.2009 - 13:36

  přináší texty týkající se systému hodnocení osvětlení pracovišť denním světlem a problematiky ergonomie v kancelářích. Jako v každé Inovaci, ani v aktuálním čísle nechybí průzkum trhu - jako téma byly zvoleny ochranné pracovní rukavice. Ochranné pracovní rukavice ... pracovišť denním světlem a problematiky ergonomie v kancelářích. Jako v každé Inovaci, ani v aktuálním čísle nechybí průzkum trhu - jako téma byly zvoleny ochranné pracovní rukavice. Ochranné pracovní rukavice Také si můžete přečíst 12.07.2023

 5. Informace o připravované mezinárodní konferenci 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Článek uvádí základní informace o připravované mezinárodní konferenci 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics zaměřené na problematiku ergonomie. Součástí příspěvku je dále informace o účasti českých expertů na... předchozím ročníku této konference. Klíčová slova: mezinárodní konference, ergonomie, lidský činitel, bezpečnost a ochrana zdraví Abstract The article gives basic information about the upcoming international conference 4th International Conference... factor, occupational health and safety Ve dnech 21. – 25. července 2012 se bude v San Franciscu (Kalifornie, USA) konat již čtvrtý ročník významné mezinárodní konference zaměřené na problematiku lidského činitele a ergonomie. Cílem této konference je... Článek uvádí základní informace o připravované mezinárodní konferenci 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics zaměřené na problematiku ergonomie. Součástí příspěvku je dále informace o účasti českých expertů na předchozím ročníku této konference. ... na problematiku ergonomie. Součástí příspěvku je dále informace o účasti českých expertů na předchozím ročníku této konference. Klíčová slova: mezinárodní konference, ergonomie, lidský činitel, bezpečnost a ochrana zdraví Abstract The article gives... konference zaměřené na problematiku lidského činitele a ergonomie. Cílem této konference je poskytnout mezinárodní fórum pro předávání vědeckých informací v oblasti teoretické, obecné a aplikované ergonomie včetně fyzické ergonomie, kognitivní ergonomie, sociální... a organizační ergonomie. Součástí jsou i další přidružené konference zaměřené na různé aspekty rozhodování, využitelnosti modelování v ergonomii, bezpečnosti a zdravotnictví a v oblasti problematiky skupin obyvatelstva se specifickými potřebami. Hlavní

 6. BOZP pro výrobní haly: příklady dobré praxe

  Poslední aktualizace: 23.09.2019 - 11:59

  všechen potřebný materiál a díly připravené v bednách dle montážního postupu. Stavbu pergoly u zákazníka zajišťuje sesterská firma Sunsystem. Samotná montáž je pak zcela jiný druh práce a vyžaduje rovněž jiná pravidla BOZP. Ergonomie práce a vzdělávání... zaměstnanců Kromě přímých rizik úrazů ohrožuje zaměstnance i nedbalost či špatná ergonomie práce. Ve výrobně Alaris je nadměrný hluk, který může způsobit nejen poruchy sluchu, ale i stres a psychické potíže. Proto mají zaměstnanci k dispozici špunty do uší..., nářadí a strojů a seznamte sebe i své zaměstnance s návody k nim Mějte k dispozici dostatečně vybavenou lékárničku a dle potřeby hasící přístroje. Přijímejte preventivní opatření vůči možným rizikům. Mějte vhodně uspořádané pracoviště a dbejte na dodržování pravidel ergonomie. Mějte vypracované vnitřní směrnice BOZP, traumaplán a knihu úrazů. .... Samotná montáž je pak zcela jiný druh práce a vyžaduje rovněž jiná pravidla BOZP. Ergonomie práce a vzdělávání zaměstnanců Kromě přímých rizik úrazů ohrožuje zaměstnance i nedbalost či špatná ergonomie práce. Ve výrobně Alaris je nadměrný hluk, který.... Přijímejte preventivní opatření vůči možným rizikům. Mějte vhodně uspořádané pracoviště a dbejte na dodržování pravidel ergonomie. Mějte vypracované vnitřní směrnice BOZP, traumaplán a knihu úrazů. Také si můžete přečíst 01.11.2023 - Sedmý

 7. Ergonomické rizikové faktory zdravotních problémů u PC obrazovek - Část I.

  Poslední aktualizace: 31.07.2003 - 12:26

   průběhu dalších let se usilovně pracuje na mezinárodní normě ISO, věnované používání počítačů při kancelářských pracích, jejíž 18 částí je postupně uveřejňováno. Článek přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti ergonomie činnosti člověka u... Článek přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti ergonomie činnosti člověka u počítačových obrazovek. Autorem zjištěná fakta se týkají projevů zrakových potíží, dlouhodobých účinků na zrak, ergonomických příčiny potíží, faktorů na straně subjektů a možností prevence. ... se usilovně pracuje na mezinárodní normě ISO, věnované používání počítačů při kancelářských pracích, jejíž 18 částí je postupně uveřejňováno. Článek přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti ergonomie činnosti člověka u počítačových obrazovek a

 8. Práce ve stoje: Jak snížit zdravotní rizika a zvýšit produktivitu?

  Poslední aktualizace: 05.08.2019 - 09:13

  Ergonomie práce a BOZP BOZP ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům takové podmínky, které umožní vykonávání práce bez nepřiměřené námahy a negativních vlivů na zdraví. Do těchto povinností tak spadá i zajištění vhodné ergonomie... pracoviště. Ergonomie práce je rozsáhlý interdisciplinární obor studující vztah člověka a prostředí na pracovišti. Cílem je vytvořit takové pracovní prostředí a postupy, které zajistí fyzické a psychické zdraví zaměstnanců a bezpečnost práce na pracovišti při... Napsal uživatel hrubak dne 5. Srpen 2019 - 9:13. ergonomiepracovní polohyochrana zdravípracovní podminkypracoviště Ergonomie práce a BOZP BOZP ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům takové podmínky..., které umožní vykonávání práce bez nepřiměřené námahy a negativních vlivů na zdraví. Do těchto povinností tak spadá i zajištění vhodné ergonomie pracoviště. Ergonomie práce je rozsáhlý interdisciplinární obor studující vztah člověka a prostředí na

 9. Bezpečná práce v kanceláři

  Poslední aktualizace: 25.05.2021 - 14:03

  Ergonomie pracovního místa Dodržování zásad ergonomie práce a pracovního prostředí je v kancelářském zaměstnání klíčové, protože z dlouhodobého hlediska silně ovlivňuje zdraví člověka. V tomto směru je důležitá součinnost zaměstnavatele se... Napsal uživatel hrubak dne 25. Květen 2021 - 14:03. pracovištěteplotaochranné nápojekancelářepracovní místa Ergonomie pracovního místa Dodržování zásad ergonomie práce a pracovního prostředí je v kancelářském

 10. Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

  Poslední aktualizace: 31.03.2022 - 12:58

   psychosociálních či individuálních faktorů. Mediální kampaň pro zaměstnavatele se z výše uvedených důvodů v roce 2022 zabývá otázkou ergonomie a poruch pohybového aparátu.  Pouze masivní a cílená osvěta zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, která... nastíní důležitost uplatňování zásad a principů ergonomie na pracovištích, může sloužit jako významný preventivní nástroj před vysokými finančními náklady, které národní ekonomika a zaměstnavatelé musejí vydat na řešení následků spojených s neergonomickou... otázkou ergonomie a poruch pohybového aparátu.  Pouze masivní a cílená osvěta zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, která nastíní důležitost uplatňování zásad a principů ergonomie na pracovištích, může sloužit jako významný preventivní nástroj

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail