Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Kam jsme došli v ergonomii a oblasti spolehlivosti lidského činitele?

  Poslední aktualizace: 23.01.2008 - 11:45

  či dopravě. Jenže typicky české je to, že se hodně mluví, ale málo se píše a o to méně pak na odborné úrovni. A také málokdo, kdo hlasitě diskutuje, všemu tak rozumí. V případě lidského činitele se ale není čemu divit. Ergonomie, kam lze problematiku... věrných. Ve vědě, resp. základním výzkumu, to může být dobrá filozofie, ale v případě ergonomie, která by měla plnit spíše roli nástroje pro aplikaci nejmodernějších (širokých) znalostí, si tím jistý nejsem. Zde totiž všechny cesty vedou jedním směrem a... tato cesta se jen trošku jinak klikatí.  Snahu integrovat současné znalosti z nejrůznějších vědních disciplín pro potřeby ergonomie si klade za cíl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kde je také sídlo sekretariátu České ergonomické společnosti. V... mluví, ale málo se píše a o to méně pak na odborné úrovni. A také málokdo, kdo hlasitě diskutuje, všemu tak rozumí. V případě lidského činitele se ale není čemu divit. Ergonomie, kam lze problematiku spolehlivosti lidského činitele zařadit, je totiž... být dobrá filozofie, ale v případě ergonomie, která by měla plnit spíše roli nástroje pro aplikaci nejmodernějších (širokých) znalostí, si tím jistý nejsem. Zde totiž všechny cesty vedou jedním směrem a všechny mají tentýž cíl, kterým je integrace a využití... integrovat současné znalosti z nejrůznějších vědních disciplín pro potřeby ergonomie si klade za cíl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kde je také sídlo sekretariátu České ergonomické společnosti. V reakci na vzrůstající zájem firem i odborné veřejnosti

 2. Ergonom on-line

  Poslední aktualizace: 27.04.2020 - 08:44

  pro vybrané pozice. Autor článku Radim Pektor je ergonom firmy PREVENTADO. PREVENTADO je autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce. PREVENTADO, autor analýz, provozuje autorizovanou laboratoř ergonomie a fyziologie práce, je členem České... autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce. PREVENTADO, autor analýz, provozuje autorizovanou laboratoř ergonomie a fyziologie práce, je členem České ergonomické společnosti a má certifikaci ISO/IEC 27001 (bezpečnost informací). Ergonomické analýzy

 3. Zdravé pracoviště snižuje fyzickou zátěž

  Poslední aktualizace: 08.07.2021 - 10:58

  funkce „bezpečáka“ a také z hlediska ergonoma. V této souvislosti Jiří Tilhon doporučil kurz Specialista v ergonomii. Různé metody hodnocení muskuloskeletální zátěže najdete v prezentaci za článkem. „Ergonomie muskuloskeletálních systémů má výhodu v tom, že... by probíhat na provizorním pracovišti, ale je nutné mít pracoviště správně nastavené. V tom může pomoci ergonomie. Zaměstnanec musí dokázat oddělit osobní a pracovní život. Rodina by měla respektovat, že v určitou dobu pracuje. Pokud toto zaměstnanec... nedokáže zabezpečit, není pro něj práce z domova vhodná. Ergonomie je v právních předpisech řešena pouze nepřímo (například v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášce č. 79/2013 Sb., ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů). Může... hlediska své funkce „bezpečáka“ a také z hlediska ergonoma. V této souvislosti Jiří Tilhon doporučil kurz Specialista v ergonomii. Různé metody hodnocení muskuloskeletální zátěže najdete v prezentaci za článkem. „Ergonomie muskuloskeletálních systémů má výhodu v... administrativy. Neměla by probíhat na provizorním pracovišti, ale je nutné mít pracoviště správně nastavené. V tom může pomoci ergonomie. Zaměstnanec musí dokázat oddělit osobní a pracovní život. Rodina by měla respektovat, že v určitou dobu pracuje. Pokud toto... zaměstnanec nedokáže zabezpečit, není pro něj práce z domova vhodná. Ergonomie je v právních předpisech řešena pouze nepřímo (například v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášce č. 79/2013 Sb., ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů

 4. Zaměření na práci na dálku a muskuloskeletální poruchy

  Poslední aktualizace: 07.02.2022 - 09:52

  muskuloskeletálních poruch, jako jsou bolesti zad v důsledku dlouhodobého sezení a špatné ergonomie. Více informací naleznete v nové prioritní oblasti „Práce na dálku“.   ... muskuloskeletálních poruch, jako jsou bolesti zad v důsledku dlouhodobého sezení a špatné ergonomie. Více informací naleznete v nové prioritní oblasti „Práce na dálku“.   Také si můžete přečíst 04.02.2022 - Nádorová onemocnění související s prací

 5. Ergonomické rizikové faktory zdravotních problémů u PC obrazovek - Část I.

  Poslední aktualizace: 31.07.2003 - 12:26

   průběhu dalších let se usilovně pracuje na mezinárodní normě ISO, věnované používání počítačů při kancelářských pracích, jejíž 18 částí je postupně uveřejňováno. Článek přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti ergonomie činnosti člověka u... Článek přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti ergonomie činnosti člověka u počítačových obrazovek. Autorem zjištěná fakta se týkají projevů zrakových potíží, dlouhodobých účinků na zrak, ergonomických příčiny potíží, faktorů na straně subjektů a možností prevence. ... se usilovně pracuje na mezinárodní normě ISO, věnované používání počítačů při kancelářských pracích, jejíž 18 částí je postupně uveřejňováno. Článek přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti ergonomie činnosti člověka u počítačových obrazovek a

 6. EUROSHNET v roce 2013

  Poslední aktualizace: 18.12.2013 - 10:30

  ergonomie se objevilo upozornění na stránky http://www.ergonomics-teaching.eu/. Po zaregistrování je zde možno stáhnout řadu výukových modulů, týkajících se ergonomie v nejrůznějších souvislostech. Iniciátorem akce je opět KAN a partnery projektu jsou... viel Politik braucht die Normung“ s ústředním tématem vlivu evropské politiky na problematiku normalizace. Konference se bude konat 26. 3. 2014 v Bonnu, více informací zde. V sekci EUROSHNET týkající se ergonomie se objevilo upozornění na stránky http...://www.ergonomics-teaching.eu/. Po zaregistrování je zde možno stáhnout řadu výukových modulů, týkajících se ergonomie v nejrůznějších souvislostech. Iniciátorem akce je opět KAN a partnery projektu jsou Technische Universität Dresden – Westsächsische

 7. Efektivní nástroje managementu BOZP skupiny RWE v ČR

  Poslední aktualizace: 12.03.2014 - 11:19

  Průzkum ergonomie připravil útvar Health & Safety Environment dept. ve spolupráci se studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty, Pavlou Berkovou jako součást její diplomové práce s názvem "Nemoci spojené s... nesplňuje základní zákonné požadavky na ergonomické nastavení pracoviště (oslnění, nastavitelná židle apod.). 7 kroků ke zdraví Průzkum ergonomie stanovil rámec pro další opatření a návazné programy. Nosným nástrojem je program 7 kroků ke zdraví, který... Nekuřácká firma. Připravován je vzdělávací a osvětový program v oblasti office fitness a ergonomie. Nástroj 7 kroků ke zdraví je postaven na následujících bodech: Krok první – Poznej svá čísla K tomu, abychom věděli, co děláme špatně a cítili motivaci... Skupina RWE (dodavatel zemního plynu a elektřiny – pozn. redakce) v ČR přistoupila k systematické implementaci programů rozvoje kultury bezpečnosti práce v roce 2007. Později byl k tématu ochrany zdraví a ergonomie proveden průzkum ve spolupráci s... ergonomie připravil útvar Health & Safety Environment dept. ve spolupráci se studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty, Pavlou Berkovou jako součást její diplomové práce s názvem "Nemoci spojené s prací vyskytující se... požadavky na ergonomické nastavení pracoviště (oslnění, nastavitelná židle apod.). 7 kroků ke zdraví Průzkum ergonomie stanovil rámec pro další opatření a návazné programy. Nosným nástrojem je program 7 kroků ke zdraví, který je realizován zejména... vzdělávací a osvětový program v oblasti office fitness a ergonomie. Nástroj 7 kroků ke zdraví je postaven na následujících bodech: Krok první – Poznej svá čísla K tomu, abychom věděli, co děláme špatně a cítili motivaci ukončit své staré stereotypní

 8. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 2. 2020

  Poslední aktualizace: 11.02.2020 - 09:56

  13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008. ČSN EN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení... fyzického prostředí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic z května 1997. ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie interakce... člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů z dubna 2011. ČSN EN... zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008. ČSN EN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83... 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic z května 1997. ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních... systémů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů z dubna 2011. ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody

 9. Informace z XXVIII. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2015“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  pracovní dobu. Prezentace byla zakončena analýzou úrazovosti. V druhé části druhého bloku proběhla diskuze u kulatého stolu na téma "Zdravá pracoviště – trendy ergonomie". Za kulatý stůl zasedli Ing. Ján Donič (BOZPO), Ing. Laurecia Jančurová (Národný... inšpektorát práce), Mgr. Branislav Ondruš (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), doc. Ľuboslav Dulina (Laboratorium ergonomie a měření práce), MUDr. Ondrejková Ľudmila (Úřad veřejného zdravotnictví SR), doc. Kvetoslava Rimárová... pracovních postupů, které jsou základem zdravého pracoviště. Byly diskutovány palčivé problémy spojené s úrazovým pojištěním živnostníků. Doc. Hatiar přiblížil členění ergonomie v Americe na makroergonomii – plány, směry, tendence, a mikroergonomii – denní... druhy úrazů, jež se velmi často prolínají, a to na pracovišti a doma mimo pracovní dobu. Prezentace byla zakončena analýzou úrazovosti. V druhé části druhého bloku proběhla diskuze u kulatého stolu na téma "Zdravá pracoviště – trendy ergonomie". Za kulatý... stůl zasedli Ing. Ján Donič (BOZPO), Ing. Laurecia Jančurová (Národný inšpektorát práce), Mgr. Branislav Ondruš (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), doc. Ľuboslav Dulina (Laboratorium ergonomie a měření práce), MUDr... osvěty na pracovištích a problematiku nedodržování a nedostatečné kontroly pracovních postupů, které jsou základem zdravého pracoviště. Byly diskutovány palčivé problémy spojené s úrazovým pojištěním živnostníků. Doc. Hatiar přiblížil členění ergonomie v

 10. Projekt 06-S4-2022-VUBP Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech

  Poslední aktualizace: 23.02.2023 - 13:22

  , metodiku pro určení nemoci z povolání, porovnání stávajících metodik a využití výsledků pro sledovaný cíl (vyšší úroveň), navržení preventivně rehabilitačních opatření pro účely pracovně lékařských služeb. Klíčová slova: ergonomie, muskuloskeletální... povolání, porovnání stávajících metodik a využití výsledků pro sledovaný cíl (vyšší úroveň), navržení preventivně rehabilitačních opatření pro účely pracovně lékařských služeb. Klíčová slova: ergonomie, muskuloskeletální onemocnění, bederní páteř, MSD

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail