BOZP pro výrobní haly: příklady dobré praxe

Zdroj: 

Výrobní haly jsou z pohledu BOZP velmi specifickým pracovištěm. Každá výroba má totiž jiné výrobní postupy a s tím spojená rizika pracovních úrazů, a proto nelze obecně říct, na co si dávat pozor. Každý zaměstnavatel by proto měl pravidelně BOZP konzultovat s odborníky.

Příkladem výroby, která zahrnuje většinu standardních montážních a obráběcích prací, je výroba pergol. Byli jsme se podívat ve výrobní hale společnosti Alaris, kterou nás provedl majitel Radek Pelz. V jednotlivých bodech vám představujeme, jak zde zaměstnavatel řeší rizika všech pracovních činností, a to konkrétně při výrobě technologicky náročných bioklimatických pergol.

Co je to bioklimatická pergola

Bioklimatické pergoly jsou speciálně navrženy tak, aby za každého počasí poskytly ideální podmínky k posezení. Díky dálkově ovládaným naklápěcím lamelám můžete nastavit míru větrání a pronikání slunečního svitu. Uzavřené lamely vás pak ochrání před deštěm a sněhem a odvedou z přístřešku vodu. Tyto pergoly navíc mají čidla, která v případě deště zajistí uzavření lamel. 

Bioklimatické pergoly od firmy Alaris jsou postavené z robustních bezúdržbových hliníkových komponentů a denně se vyrobí dvě.

Díky bioklimatické pergole si můžete užívat posezení na terase za každého počasí. Zdroj: Alaris.cz

Příprava hliníkových profilů

Výroba začíná u hliníkových profilů, které jsou základem konstrukce pergoly a můžou být až 7 metrů dlouhé. Jde tedy bezesporu o těžké břemeno, navíc velmi rozměrné. Zaměstnanci musí tyto profily vyskladnit a přepravit do lakovny. Jako hlavní riziko této fáze výroby můžeme považovat dlouhodobé zdravotní následky způsobené manipulací s těžkými břemeny, konkrétně problémy s páteří. 

Pro manipulaci s břemeny existují přísné normy, které určují maximální váhu břemene pro ženy i muže a rozlišují mezi občasnou a častou manipulací. Proto je potřeba ve výrobních závodech vyhodnotit i tato specifika a podle toho určit vhodnou manipulační techniku. „Neustále manipulujeme s velkými břemeny pomocí vysokozdvižných vozíků. Tato dlouhá břemena samozřejmě prochází také výrobou, kde s nimi musí manipulovat lidé,“ shrnuje Radek Pelz.

Řezání profilů na pile

Konce hliníkových profilů se musí po návratu z lakovny seříznout do 45stupňového úhlu, aby mohly vytvořit roh. Jelikož představuje ve výrobní hale Alaris tato pila největší riziko pracovních úrazů, je zcela automatická. Zaměstnanci jednoduše vloží profil do pily, nastaví požadované parametry a zavřou ochranný kryt. Až posléze se pila spustí. Zaměstnanci tedy s ostřím pily vůbec nepřichází do styku.

V našich výrobních prostorách používáme k výrobě 3 CN okružní pily na hliník, kde riziko poranění je největší. Proto tyto pily mají několikastupňovou ochranu proti úrazu. Například pilu nelze zapnout, dokud není zavřen kryt pily. S pilovým kotoučem nelze jakkoliv manipulovat, pokud se kotouč ještě točí. Pilu nelze vysunout do řezu, pokud není upevněn materiál, který se řeže atd.,“ vyjmenovává Radek Pelz. „Ve výrobním závodě máme také dvě CNC obráběcí centra. Zde se po spuštění obrábění zapnou optozávory, které při vstupu do vymezeného prostoru okamžitě přeruší obrábění,“ doplňuje.

Zaměstnanci s ostřím pily nepřichází do styku. Zdroj: Alaris.cz

Dalším nebezpečím při řezání jsou hliníkové piliny, u kterých hrozí samovznícení. „Proto jsme v letošním roce pořídili moderní odsávací zařízení SCHUCO VACOMAT 300, které má kromě jiných bezpečnostních prvků také samozhášivé zařízení, které se v případě zvýšení teploty nasávaného materiálu spustí,“ dodává Radek Pelz.

Z důvodu rizika vznícení pilin je ve výrobní hale Alaris samozhášivé zařízení. Zdroj: Alaris.cz

Vrtání otvorů a usazování motoru

Po seříznutí zaměstnanci do profilu podle šablony navrtají otvory. Držák motoru se v otvorech zanýtuje a do držáku se pak gumovou paličkou přiklepe samotný motor, který pergolu pohání. Na závěr se uchycení zajistí závlačkami. Na motor se navíc přidává kryt, který brání vyhnutí motoru a také slouží jako mechanická ochrana pro případ, že by například na lamely spadla větev.

Kromě rámu se musí připravit k expedici i samotné lamely. Na ty se jemným poklepáním gumovou paličkou osazují krycí okapnice, které zabraňují vtékání vody do rámu pergoly a krytky, které se jednoduše přišroubují.

V této fázi výroby hrozí spíše drobná poranění, jakými jsou poškrábání či pořezání. Nosníky mají navíc ostré hrany. Zaměstnanci proto při této práci nosí kvalitní pracovní rukavice.

Finalizace a expedice 

Před expedicí k zákazníkovi se ještě nahraje řídící jednotka a dálkový ovladač, který se propojí s motorem. Podle toho, jaké funkce si zákazník objednal, lze na ovladač nahrát ovládání nejen lamel, ale i LED osvětlení, bočních rolet či jiných komponentů.

Pergoly Alaris se dodávají v tzv. „ready to made“ stavu. To znamená, že montážní pracovníci mají všechen potřebný materiál a díly připravené v bednách dle montážního postupu. Stavbu pergoly u zákazníka zajišťuje sesterská firma Sunsystem. Samotná montáž je pak zcela jiný druh práce a vyžaduje rovněž jiná pravidla BOZP.

Ergonomie práce a vzdělávání zaměstnanců

Kromě přímých rizik úrazů ohrožuje zaměstnance i nedbalost či špatná ergonomie práce. Ve výrobně Alaris je nadměrný hluk, který může způsobit nejen poruchy sluchu, ale i stres a psychické potíže. Proto mají zaměstnanci k dispozici špunty do uší i speciální sluchátka.

Zaměstnavatel dbá i na dostatek přirozeného světla a větrání – ve výrobní hale se nachází množství oken a světlíků zajišťujících přísun čerstvého vzduchu.

V neposlední řadě jsou velice důležitou prevencí proti pracovním úrazům opakovaná školení zaměstnanců. „Drobné pracovní úrazy se na každém pracovišti dějí a skoro bych řekl, že jim nelze nikterak zabránit. Mezi taková drobná poranění, nebo drobné pracovní úrazy patří odření, drobná škrábnutí, popřípadě říznutí. Velkým pracovním úrazům se snažíme zabránit pravidelnými školeními BOZP a samozřejmě také prevencí,“ říká Radek Pelz.

Kvalitně vybavená lékárnička je ve výrobní hale Alaris samozřejmostí. Zdroj: Alaris.cz

Souhrnně lze tedy zaměstnavatelům v oblasti výroby připomenout několik hlavních povinností k dosažení optimální úrovně bezpečnosti práce:

  • Kontinuálně vyhledávejte a zhodnocujte rizika.
  • Pravidelně školte zaměstnance a seznamujte je se všemi riziky.
  • Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení, nářadí a strojů a seznamte sebe i své zaměstnance s návody k nim
  • Mějte k dispozici dostatečně vybavenou lékárničku a dle potřeby hasící přístroje.
  • Přijímejte preventivní opatření vůči možným rizikům.
  • Mějte vhodně uspořádané pracoviště a dbejte na dodržování pravidel ergonomie.
  • Mějte vypracované vnitřní směrnice BOZP, traumaplán a knihu úrazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail