výroba

14.03.2022
Zdroj:
Další absolventskou prací z 1. ročníku odborné soutěže Cena Lva Wintera, která měla ocenit vynikající absolventské práce s problematikou BOZP, jsou Rizikové faktory pracovního prostředí ve slévárně Pavly Kondrčíkové. Zde předkládáme zkrácenou verzi této bakalářské práce, jejímž hlavním cílem bylo identifikovat možná rizika ve výrobních prostorech slévárny, následné vyhodnocení pomocí vybrané metody (Metoda VÚBP) a návrh vhodných opatření na jejich snížení.
04.12.2019
Zdroj:
BOZP pro výrobní podnik je téměř nevyčerpatelné téma. Nelze nijak obecně říct, jaká pravidla by měl výrobní podnik dodržovat, jelikož každá produkce je specifická. Vždy je proto nutné zohlednit konkrétní výrobní činnost podniku. Pro inspiraci jsme si tentokrát zajeli do slovenské firmy Materasso, která vyrábí matrace a postele té nejvyšší kvality. Firma MATERASSO Slovakia, s. r. o. byla založena roku 1995.
01.10.2019
Zdroj:
Výrobní haly jsou z pohledu BOZP velmi specifickým pracovištěm. Každá výroba má totiž jiné výrobní postupy a s tím spojená rizika pracovních úrazů, a proto nelze obecně říct, na co si dávat pozor. Každý zaměstnavatel by proto měl pravidelně BOZP konzultovat s odborníky.
17.07.2018
Zdroj:
Monografie tvořena systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na poli robotiky, robotických výrobních systémů a technologií.
15.07.2015
Zdroj:
Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslal Tomáš Neugebauer.
09.08.2012
Zdroj:
Infomateriály věnované problematice práce na strojích a jiném výrobním zařízení v angličtině, chorvatštině, němčině, korejštině a španělštině. Hazards arising from Machinery and other Work Equipment in English, Croatian, German, Korean and Spanish.
30.07.2012
Příspěvek řeší problematiku emisí těkavých organických látek tzv. VOCs (Volatile Organic Compounds) těkajících do ovzduší pracovního prostředí během výrobního procesu v nábytkářských, truhlářských a čalounických firmách a do ovzduší nevýrobních místností těchto firem. Součástí práce bylo porovnání jednotlivých pracovních míst ve výrobě nábytku a vyhodnocení vlivu pracovních procesů na kvalitu ovzduší vnitřního prostředí firem, to je na kvalitativním a kvantitativním složení VOC. Vzorky ovzduší pracovních, kancelářských prostor včetně vnějšího okolního prostředí firmy, byly odebírány pomocí čerpadla na odběrové sorpční trubičky, plněné sorbentem Tenax TA. Metodika odběru vzorků byla prováděna dle normy ČSN EN ISO 16000 - 1, 5, stanovující parametry měření VOC. Vzorky VOC byly analyzované spojením plynového chromatografu s hmotnostním detektorem s termální desorpcí. Výsledkem analýz je kvalitativní a kvantitativní stanovení v podobě grafu a číselného vyjádření v μg.m-3 a porovnání dosažených hodnot na jednotlivých pracovištích. Získané výsledky se pak porovnávají s příslušnými limitními hodnotami stanovenými předpisy.
15.06.2005
Zdroj:
Smyslem registrace, testování a autorizace chemikálií je zajistit především dokonalejší ochranu pracovníků před riziky expozice chemikáliím a vzniku nemocí z povolání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail