Reforma REACH posílí chemickou bezpečnost

Zdroj: 
Smyslem registrace, testování a autorizace chemikálií je zajistit především dokonalejší ochranu pracovníků před riziky expozice chemikáliím a vzniku nemocí z povolání.

Předloni přijala Evropská komise návrh nařízení, které se týká registrace, testování a autorizace chemikálií. Smyslem tohoto nařízení je kromě nutnosti posílení konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu především stanovit kvalitní a jednoznačná pravidla pro zajišťování vysoké ochrany lidského zdraví a životního prostředí. do povědomí odborné i laické veřejnosti se dostala tato pravidla pod zkratkou REACH.

Návrh se od roku 2003, kdy byl Evropskou komisí předložen veřejnosti k diskusi, zkoumá v Evropském parlamentu a v Radě Evropy.

Základní filozofie nařízení REACH vychází ze skutečnosti, že chemické látky, které nás provázejí na každém kroku, představují většinou i problémy pro zdraví zaměstnanců, zákazníků a samotné životní prostředí. Cílem návrhů REACH je zejména zajistit dokonalejší legislativu o ochraně a bezpečnosti pracovníků před riziky expozice chemikáliemi při práci a vzniku nemocí z povolání. Výzkum pracovního prostředí totiž prokázal, že každá třetí nemoc z povolání vzniká v důsledku působení chemických látek.

„Debata o REACH se nese od prvotního návrhu ve znamení ostrého sporu,“ uvádí ředitel Evropské odborové technické kanceláře pro BOZP (TUTB) Marc Sapir. Podle Sapira totiž některé evropské vlády a společnosti tvrdí, že přijetí dokumentu omezí počet chemických látek na trhu, vyvolá dramatické zvýšení jejich cen a způsobí masivní ztrátu pracovních příležitostí v řadě odvětví. „My však naopak věříme, že legislativní změny navržené k ochraně zdraví a životního prostředí mohou stimulovat technologické inovace, které zajistí minimalizaci a lepší řízení rizik spojených s chemickými látkami a přípravky umístěnými na trhu,“ dodal na vysvětlenou Sapir.

Jedním z dalších důvodů, proč by se měly ve státech EU uskutečnit výrazné změny navrhované v nařízení REACH, je přetrvávající nedostatek informací o skutečných vlastnostech a (ne)bezpečnosti chemických látek. Na základě nařízení REACH by pak mělo být snadnější účinněji zhodnotit rizika či stanovit přímo na místě kontrolní a preventivní opatření, určená legislativou k ochraně zaměstnanců.

Opatření REACH by mělo vstoupit v platnost ve všech pětadvaceti zemích Evropské unie v roce 2007.

ZDROJ:
Reforma REACH posílí chemickou bezpečnost.
Sondy, č. 21, 2005, s. 2.

REACH – nová strategie EU v oblasti chemických látek  - článek z Chemických listů č. 98, 2004. 

Chemická politika v rámci Evropy – REACH – informace na serveru Svazu chemického průmyslu České republiky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail