Stavební práce bez přerušení výroby. Jak oddělit stavbu a výrobu?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Uvnitř výrobní haly probíhají stavební práce bez přerušení výroby. Stavba představuje vestavbu ocelové konstrukce do haly, včetně svářečských a betonářských prací. Na podlaze jsou barevně vyznačeny plochy, které oddělují výrobu od stavby. Je toto oddělení dostatečné nebo mají být barevné pásky, pevné zábradlí nebo přímo oplocení, které oddělí staveniště fyzicky? Jedná se o stísněné prostory a komunikace v hale musí využívat jak výroba, tak stavba.

Způsob zajištění staveniště řeší nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  V § 2 odst. 1 se uvádí, že zhotovitel při uspořádání staveniště dbá na to, aby byly dodrženy požadavky na staveniště uvedené v příloze č.1 tohoto NV. Uvedené ustanovení za středníkem dále uvádí: „je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.“ Příloha č. 1 pak uvádí: „Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob při dodržení následujících zásad: a) staveniště v zastavěném území (pozn.autora = území určené pro stavbu) musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8m."

Z uvedeného legislativního výčtu je zřejmé, že vámi naznačené řešení zajištění staveniště nelze považovat za vyhovující. Zřejmě nelze ve vašem případě řešit zajištění dle přílohy č. 1, tzn. provést souvislé oplocení. Pak je zde druhá možnost a to je přes plán BOZP (neznám však rozsah stavby, dle kterého bych posoudil, zda zadavatel stavby měl povinnost zajistit zpracování plánu BOZP - rozsah přesahující parametry uvedené v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb. a nebo práce a činnosti uvedené v § 6, resp. v příloze č. 5 NV 591/2006 Sb.). Pokud by tomu tak bylo, měl by zpracovatel plánu reagovat na skutečné podmínky na staveništi a stanovit způsob zajištění tak, aby po vyhodnocení rizik přijal opatření k zabezpečení staveniště v případech, kdy nelze postupovat dle přílohy č. 1 k NV 591/2006 Sb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail