BOZP při netypické manipulaci s břemeny

Zdroj: 

Jsou nějaké limity pro převoz břemen? Pracuji jako údržbář nástrojů (forem) a k jejich převozu se používá tzv. vznášedlo – na zakázku dělaný unikát, vozík, který funguje tak, že se s ním zajede pod kovovou paletu, na které je forma, nafouknou se 4 měchy, a ty přizvednou paletu. Člověk musí vyvinout opravdu velké úsilí, aby břemeno převezl. Nějaké informace jsem našel pro převoz jednoduchými bezmotorovými vozíky, tento vozík žádný motor nemá, z části je poháněn vzduchem. Jak se zde posuzuje, zda jsou dodrženy hmotnostní limity? Chtěl bych to vyřešit interně, nechci to hlásit někde na inspektorátu.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen, jestliže se na pracovištích vyskytují rizikové faktory (např. fyzická zátěž), pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Podle § 5 tohoto zákona je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny jsou uvedeny v § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v § 30 tohoto nařízení jsou uvedena minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy. Ustanovení § 29 se vztahuje i na bezmotorové vozíky a sám konstatujete, že vámi používaný vozík žádný motor nemá. Jinými slovy, tažné a tlačné síly uvedené v § 29 odst. 10 se plně vztahují na vámi používaný vozík.

Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo jiné posouzení vynakládaného energetického výdeje a srdeční frekvence. Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje při ruční manipulaci s břemeny a přípustné hygienické limity pro hodnoty srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v tabulkách v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., části A. Kromě toho, podle odst. 1 § 29 tohoto nařízení, hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje též vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.

Píšete, že to chcete vyřešit interně. Můžete se tedy obrátit na svého vedoucího nebo na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik (technik BOZP). Požádat o pomoc můžete i odbory, máte-li je u zaměstnavatele zřízeny, či zástupce zaměstnanců pro BOZP, máte-li takového zástupce zvoleného. V případě že nemáte žádné z uvedených zástupců zaměstnanců, má Váš zaměstnavatel povinnost projednávat otázky BOZP na svých pracovištích se všemi svými zaměstnanci, tedy i s Vámi.

Autor článku: 

Komentáře

netypická manipulace s břemeny

05.07.2024 - 20:42 Zbyněk Jančík
nabízí se otázka, jestli má toto zařízení pro zdvihání návod k použití, výrobní štítek a ES prohlášení podle NV č. 176/2008 Sb. vpz ust. § 2 písm. a) odst. 5. "soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla" - a obsluha byla zaškolena pro bezpečné používání

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail