Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2004

  Poslední aktualizace: 17.08.2005 - 12:12

  veřejné, sociální a osobní služby (O). Z grafu č. 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů... Dobývání nerostných surovin 10 14 11 15 18 D Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny... - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23... patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních... 10 14 11 15 18 D Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 4 8 4 5 14 F Stavebnictví 47... Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23

 2. Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004

  Poslední aktualizace: 14.04.2006 - 11:33

  15 113 782 129 010 4 465 4 767 178 607 227 529 Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388 Oděvní průmysl... Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 24 786 47 643 1 618 2 374 67 993 86 535 Výroba vlákniny, papíru D 21 17 915 20 026 540 572... 28 362 Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350 Zpracování druhotných surovin D 37 3 402 5 059 143... 4 767 178 607 227 529 Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388 Oděvní průmysl, zpracování kožešin D 18 26 551 35 013 350 407 11 953... 15 278 Výroba usní a brašnářství D 19 9 393 10 968 157 170 5 912 7 541 Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 24 786 47 643 1 618 2 374 67 993 86 535... 362 Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350 Zpracování druhotných surovin D 37 3 402 5 059 143 178 6 789 8 622 Výroba

 3. REACH: Hledání křehké rovnováhy pokračuje

  Poslední aktualizace: 09.12.2005 - 09:58

   největších zrůdností, již Evropský parlament kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR“. V podobném tónu přizvukoval i Miroslav Ransdorf (KSČM), ale pak přiznal, že si myslí, že bylo dosaženo „složitého kompromisu, se kterým se dá žít... navazují. Podle L. Nováka se jedná zejména o farmaceutický, papírenský, textilní, elektrotechnický a automobilní průmysl. Naštěstí v diskusi nechybí také alespoň minimální vůle najít názorovou rovnováhu, protože REACH představuje normu, která by v... centrální databáze. Příznivci se budou zcela určitě snažit udržet přinejmenším podobu současného dokumentu. Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude chemický průmysl stát za sedm let implementace okolo 2,3 miliardy eur. Samotné podniky odhadují... kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR“. V podobném tónu přizvukoval i Miroslav Ransdorf (KSČM), ale pak přiznal, že si myslí, že bylo dosaženo „složitého kompromisu, se kterým se dá žít, byť obtížně“. Zároveň projevil obavy, že... farmaceutický, papírenský, textilní, elektrotechnický a automobilní průmysl. Naštěstí v diskusi nechybí také alespoň minimální vůle najít názorovou rovnováhu, protože REACH představuje normu, která by v konečném důsledku měla nejen udržet současný stav... snažit udržet přinejmenším podobu současného dokumentu. Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude chemický průmysl stát za sedm let implementace okolo 2,3 miliardy eur. Samotné podniky odhadují náklady dokonce až na 5,2 miliardy eur. Proti

 4. Čtvrtá průmyslová revoluce si žádá inovace ve vzdělávání

  Poslední aktualizace: 03.01.2018 - 09:09

  , která bude reflektovat zodpovědnější postoj celku i jednotlivců ke vzdělání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Tato stať zkouší hledat na předložené otázky odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace... změnu přístupu ke vzdělávání, vzhledem k jejich rychlosti často i několikrát za život. Doba, v níž právě žijeme, je označována jako čtvrtá průmyslová revoluce, v té souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0... Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na život v takové společnosti a na nové formy práce. Na změny tohoto druhu ve světě... odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace, síla pracovní, BOZP Abstract There is no doubt that the world of work is nowadays being influenced more than ever by rapid development of technologies. Will the... souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 nebo také „čtvrtá průmyslová éra“ či „éra“ 4.0). Aktuálně probíhající průmyslová revoluce, která ve svém důsledku změní ekonomiku, staví před společnost nové skutečnosti a nové... výzvy. Vzdělávání musí reagovat na potřeby průmyslu a nových forem práce Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na

 5. SQAS pro zásilky nebezpečných věcí

  Poslední aktualizace: 04.01.2006 - 11:59

  9001 a pokrývá se svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá... otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá nejméně dva dny a je třeba

 6. Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  Poslední aktualizace: 10.11.2020 - 11:54

  republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky, Internet věcí, robotizace nebo umělá inteligence, se začíná měnit charakter práce a dovedností. Pro každé odvětví je koncept nových... vyspělých zemí včetně České republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky, Internet věcí, robotizace nebo umělá inteligence, se začíná měnit charakter práce a dovedností. Pro každé

 7. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7.5.2013

  Poslední aktualizace: 10.05.2013 - 12:45

  předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81-1 a EN 81-2. ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující... stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za...) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je

 8. ECHA zveřejnila databázi více jak tří milionů registrací chemických látek

  Poslední aktualizace: 17.04.2012 - 13:11

  nebezpečných chemikálií směrem k výrobcům a především ke spotřebitelům," uvedl Geert Dancet, výkonný ředitel ECHA. O to usiluje také průmysl, který má zájem na zveřejnění databáze, jako společném základu pro diskuzi mezi dotčenými společnostmi pro dosažení... výrobcům a především ke spotřebitelům," uvedl Geert Dancet, výkonný ředitel ECHA. O to usiluje také průmysl, který má zájem na zveřejnění databáze, jako společném základu pro diskuzi mezi dotčenými společnostmi pro dosažení dohody o vlastní klasifikaci a

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/9

  Poslední aktualizace: 08.10.2019 - 12:45

  příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP - inspekce práce - činnosti kontrolníŘEHOŘ, ROMAN: Novinky v... událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické příklady z České republiky i ze zahraničí... přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP... významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0 Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

  Poslední aktualizace: 12.03.2018 - 14:34

  vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl... v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední Die BG... vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika... prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level... tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu... zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail