Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Jaké dopady přinesou nové technologie a nové společenskoekonomické podmínky?

  Poslední aktualizace: 04.01.2018 - 09:51

  Abstrakt Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům... pracovníků vůči novým pracovním/technologickým procesům. Klíčová slova: průmysl 4.0, práce 4.0, digitální ekonomika, digitalizace, automatizace, čtvrtá průmyslová revoluce, pracovní podmínky, pracovní rizika, systém člověk – stroj/robot, odpovědnost... české ekonomice vytvářejí služby zejména ve finančním sektoru, dále průmysl, stavebnictví i zemědělství. Podíl průmyslu na HPH je v České republice nejvyšší z celé Evropské unie. Obr. 1: Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty (HPH) v běžných... Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům organizace práce... průmysl 4.0Práce 4.0digitální ekonomikadigitalizaceautomatizacečtvrtá průmyslová revolucepracovní podminkypracovní rizikasystém člověk - strojodpovědnostcharakter práce Abstrakt Článek se zabývá převratnými technologickými změnami... a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům organizace práce, ke změně role zaměstnance, ke změnám ve struktuře i... slova: průmysl 4.0, práce 4.0, digitální ekonomika, digitalizace, automatizace, čtvrtá průmyslová revoluce, pracovní podmínky, pracovní rizika, systém člověk – stroj/robot, odpovědnost, charakter práce Abstract The article deals with breakthrough

 2. SQAS pro zásilky nebezpečných věcí

  Poslední aktualizace: 04.01.2006 - 11:59

  9001 a pokrývá se svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá... svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá nejméně dva dny

 3. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

  Poslední aktualizace: 09.01.2020 - 14:32

  vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7... vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část

 4. Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  Poslední aktualizace: 21.12.2020 - 10:03

  republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky, Internet věcí, robotizace nebo umělá inteligence, se začíná měnit charakter práce a dovedností. Pro každé odvětví je koncept nových... pokročilých technologií do pracovních činností a zrychlená automatizace již do určité míry probíhá ve všech vyspělých zemí včetně České republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky

 5. Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  Poslední aktualizace: 10.11.2020 - 11:54

  republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky, Internet věcí, robotizace nebo umělá inteligence, se začíná měnit charakter práce a dovedností. Pro každé odvětví je koncept nových.... Začlenění pokročilých technologií do pracovních činností a zrychlená automatizace již do určité míry probíhá ve všech vyspělých zemí včetně České republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré

 6. Bezpečný podnik, Správná praxe a Podnik podporující zdraví 2014

  Poslední aktualizace: 24.10.2014 - 13:23

  součástky a systémy pro automobilový průmysl splňující světové parametry kvality podle mezinárodních standardů. Osvědčení přebírá poprvé. Ferring-Léčiva, a.s., se sídlem v Jesenici u Prahy Ferring-Léčiva je českou pobočkou mezinárodní společnosti... vyrábí díly pro automobilový průmysl. Široký sortiment produktů zahrnuje turbodmychadla pro přeplňování spalovacích motorů, odlitky z litiny a hliníkových slitin, tvářecí a řezné nástroje, tlakové formy a formy na plasty a pryž. Osvědčení přebírá počtvrté... především pro automobilový průmysl. Osvědčení přebírá poprvé. Podniky oceněné v národním kole soutěže Ceny za správnou praxi 1.    místo:    Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov 2.    místo:    Lohmann&Rauscher s.r.o. 3.    místo

 7. Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 15:21

  : pracovní úrazovost, Průmysl 4.0, robotizace Abstract The article discusses the possible impact of Industry 4.0 on occupational injuries in the Czech Republic. The article gives specific examples of occupations that are likely to be affected by the impact... projevujícím se negativně. Výrobci budou muset věnovat zvýšenou pozornost vlastnímu vývoji zařízení a analýzám rizik, které by měly odhalit nebezpečí, která mohou hrozit pracovníkům při neoprávněné manipulaci s těmito zařízeními. Průmysl 4.0 tak bude mít výrazně... zdrojů předložit možný odhad budoucího vývoje pracovního trhu ovlivněného novými technologiemi a v souvislosti s tím odvodit změny v pracovní úrazovosti. Průmysl 4.0 a možný budoucí vývoj pracovní úrazovosti V roce 2019 představovaly pracovní úrazy... nebo konstruktéry, kteří je vyvíjí. Klíčová slova: pracovní úrazovost, Průmysl 4.0, robotizace Abstract The article discusses the possible impact of Industry 4.0 on occupational injuries in the Czech Republic. The article gives specific examples of... s těmito zařízeními. Průmysl 4.0 tak bude mít výrazně vyšší požadavky na konstruktéry a vývojáře, kteří se v rámci své činností musí zaměřit na oblast bezpečnosti. [1] Pozornosti nesmí uniknout ani zvýšené nároky na kulturu a vzdělávání na úseku BOZP všech... zúčastněných stran. Cílem článku je z dostupných zdrojů předložit možný odhad budoucího vývoje pracovního trhu ovlivněného novými technologiemi a v souvislosti s tím odvodit změny v pracovní úrazovosti. Průmysl 4.0 a možný budoucí vývoj pracovní

 8. Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 16:19

  a nově se objevujícím rizikům (biologická, psycho-sociální). Článek obsahuje odborný odhad, jaké kategorie nemocí z povolání budou nejvíce ovlivněny novými technologiemi, a jakým způsobem. Klíčová slova: Průmysl 4.0, nemoci z povolání, nařízení vlády č... přenosné a parazitární, nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. [8] Průmysl 4.0, a s tím související účinky nových technologií, dle predikce budou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na výskyt nemocí z povolání. Dá se..., Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví). [8] Tím pádem poklesne počet onemocnění spadající do kapitol 1, 2, 3 a 4 (viz výše - výčet skupin nemocí z povolání). Nové technologie přinesou odstranění fyzicky namáhavé a rutinní práce, která je životu nebezpečná, či... průmysl 4.0nemoci z povolánínařízení vlády č. 290/1995 Sb. Abstrakt Článek pojednává o možných dopadech Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání. Analyzuje současná, veřejně dostupná data a predikuje možné vývojové trendy. Článek vychází... jakým způsobem. Klíčová slova: Průmysl 4.0, nemoci z povolání, nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Abstract The article discusses the potential impact of Industry 4.0 on occupational diseases. It analyses current publicly available data and predicts possible..., pohrudnice a pobřišnice, nemoci z povolání kožní, nemoci z povolání přenosné a parazitární, nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. [8] Průmysl 4.0, a s tím související účinky nových technologií, dle predikce budou mít jak pozitivní

 9. Ministr předal osvědčení „Bezpečný podnik“

  Poslední aktualizace: 28.05.2010 - 17:43

  Jedna z těchto společností, a to Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, ocenění získala již popáté. Bezpečným podnikem je tak nepřetržitě 15 let. V České republice se prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik" 56 společností. Shodně pro ně... „Bezpečný podnik“. Osvědčení „Bezpečný podnik“ obdržely tyto společnosti: Dřevozpracující družstvo, Hettich ČR k.s., HF-Czechforge s.r.o., ELLA-CS, s.r.o., MIKROP ČEBÍN a.s., Teplárny Brno, a.s., SMO a.s., SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Je tedy zřejmé, že i v... podnikMPSVJedna z těchto společností, a to Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, ocenění získala již popáté. Bezpečným podnikem je tak nepřetržitě 15 let. V České republice se prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik" 56 společností. Shodně... programu „Bezpečný podnik“. Osvědčení „Bezpečný podnik“ obdržely tyto společnosti: Dřevozpracující družstvo, Hettich ČR k.s., HF-Czechforge s.r.o., ELLA-CS, s.r.o., MIKROP ČEBÍN a.s., Teplárny Brno, a.s., SMO a.s., SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Je tedy

 10. Už 72 společností má platné osvědčení "Bezpečný podnik"

  Poslední aktualizace: 28.05.2013 - 15:24

  Letos osvědčení a současně ocenění s velkou tradicí mimo jiné získalo Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci. Bezpečným podnikem se stalo pošesté, titul tak může používat nepřetržitě už osmnáct let. „Osvědčení Bezpečný podnik znamená, že firmy... registrační formulář.Bezpečný podnikLetos osvědčení a současně ocenění s velkou tradicí mimo jiné získalo Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci. Bezpečným podnikem se stalo pošesté, titul tak může používat nepřetržitě už osmnáct let. „Osvědčení Bezpečný

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail