Smrtelné pracovní úrazy v roce 2004

Každý rok se příslušné orgány zabývají vyhodnocením úrazovosti za uplynulé období. V tomto tématu týdne si máte možnost na základě výňatku z analýzy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce udělat obrázek o vývoji smrtelné pracovní úrazovosti v ČR za rok 2004.

Každý rok se příslušné orgány zabývají vyhodnocením úrazovosti v předchozím období. V tomto tématu týdne si máte možnost na základě výňatku z analýzy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce udělat obrázek o vývoji smrtelné pracovní úrazovosti v ČR za rok 2004.

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2004 poklesl proti roku 2003 o 12 případů (ze 199 na 187), což představuje pokles o 6 %. Tyto změny ovlivnily nepatrně četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců. Hodnota tohoto ukazatele se v ČR snížila proti předešlému roku z hodnoty 0,45 na 0,43. Proti předcházejícímu roku se nepatrně zvýšil i podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů (z 0,22 % na 0,23 %).

Vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Pokles absolutního počtu smrtelných pracovních úrazů (graf č. 1) se projevuje i poklesem četnosti těchto úrazů (graf č. 2), viz tabulka č. 1.

Ilustrační obrázek 

 Ilustrační obrázek

Smrtelná pracovní úrazovost v odvětvích

Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2004 v odvětvích

V grafu č. 3 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2004 v odvětvích (kategorie odvětvových ekonomických činností OKEČ).

 Ilustrační obrázek

Poznámka: Pro větší přehlednost grafu byly některé kategorie, v nichž byly zaznamenány pouze ojedinělé smrtelné pracovní úrazy, sloučeny do jediné kategorie označené ostatní kategorie: Rybolov (B), Pohostinství a ubytování (H), Peněžnictví a pojišťovnictví (J), Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění (L), Školství (M) a Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost (N), Údaje jsou uvedeny v  tabulce č. 3.1.

Z posledního sloupce tabulky č. 3.1, v níž jsou uvedeny časové řady počtů smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých odvětvích, plyne, že nejvíce smrtelných pracovních úrazů (37, tj. 19,8 %) vzniklo v roce 2004 ve stavebnictví.

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

V tabulce č. 3.1 je uveden vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle jednotlivých odvětví v intervalu let 2000 až 2004. Vývoj četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců je uveden v tabulce 3.2. Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafu č. 3.1.

Pro přehlednost v nich nejsou zaznamenány časové řady ukazatelů vykazované ve statisticky méně významných odvětvích: Pohostinství a ubytování (H), Školství (M), Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění (L) a Ostatní veřejné, sociální a osobní služby (O).

Z grafu č. 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).

Ilustrační obrázek 

Zdroje smrtelných pracovních úrazů

V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v základních skupinách zdrojů.

Ilustrační obrázek 

V těchto základních skupinách zdrojů úrazů byly nejčastějšími podskupinami následující zdroje (v % z celkového počtu smrtelných pracovních úrazů):

Ve skupině I. Dopravní prostředky: 

Motorové silniční dopravní prostředky:

35,3 %

 

Ve skupině III. Stroje

 

Zvláštní stroje zemědělské

2,3 %

Ve skupině IV. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob: 

 

Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše:

    11,6 %

Ve skupině V. Materiál, břemena, předměty:

 

Zemina, hornina, kámen kusový a sypký materiál – pád předmětů:

6,4 %

Ve skupině VII. Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny

 

Látky jedovaté – pevné, tekuté, jedovaté a nedýchatelné plyny

4,0 %

 

Tabulka č. 1

Časové řady ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR v letech 1995–2004

Rok

Počet pojištěnců

Počet smrtelných pracovních úrazů

Četnost na 10 000 pojištěnců

Procento z pracovních úrazů s pracovní nesch.

1995

4 708 151

281

0,60

0,27

1996

4 603 615

278

0,60

0,27

1997

4 833 831

296

0,61

0,27

1998

4 784 482

240

0,50

0,22

1999

4 578 688

200

0,44

0,21

2000

4 517 546

223

0,49

0,24

2001

4 483 455

231

0,52

0,25

2002

4 466 699

206

0,46

0,23

2003

4 435 434

199

0,45

0,24

2004

4 389 251

187

0,43

0,23

Tabulka č. 2

Ukazatele smrtelných pracovních úrazů v krajích v roce 2004 podléhajících statistickému zjišťování

 

 

Kraj

Počet pojištěnců

 

Počet smrtelných pracovních úrazů

Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců
Hlavní město Praha 863 895 31 0,36
Středočeský kraj 434 613 16 0,37
Vysočina 198 512 7 0,35
Jihočeský kraj 254 733 7 0,27
Plzeňský kraj 230 214 10 0,43
Karlovarský kraj 111 108 4 0,36
Ústecký kraj 288 969 19 0,66
Liberecký kraj 164 459 8 0,49
Královéhradecký kraj 222 950 12 0,54
Pardubický kraj 203 411 9 0,44
Jihomoravský kraj 488 910 18 0,37
Zlínský kraj 233 801 9 0,38
Olomoucký kraj 222 843 6 0,27
Moravskoslezský kraj 470 833 31 0,66

ČR

4 389 251 187 0,43

Tabulka č. 3.1 

Počet smrtelných pracovních úrazů v ČR v kategoriích OKEČ v letech 2000 – 2004 podléhajících statistickému zjišťování

Kód

Kategorie OKEČ 2000 2001 2002 2003 2004

A

Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 21 17 22 19 19

B

Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - -

C

Dobývání nerostných surovin 10 14 11 15 18

D

Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29

E

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 4 8 4 5 14

F

Stavebnictví 47 50 46 51 37

G

Obchod, oprava mot. vozidel a spotřebního zboží 13 22 13 16 16

H

Pohostinství a ubytování 1 2 1 1 1

I

Doprava, skladování a spoje 42 35 32 25 24

J

Peněžnictví a pojišťovnictví - 2 2 3 1

K

Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj 17 9 9 10 16

L

Veřejná správa, obrana, povinné sociál. pojištění 6 1 3 2 2

M

Školství 1 2 2 3 4

N

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 3 4 3 3 1

O

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - 5 5 3 5
  Nezařazeno - 2 - 1 -

Tabulka č. 3.2 

Četnost smrtelných pracovních úrazů v ČR na 10 000 pojištěnců v kategoriích OKEČ v letech 2000–2004 podléhajících statistickému zjišťování

 

 

Kód

Kategorie OKEČ 2000 2001 2002 2003 2004

A

Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,90 0,78 1,07 0,99 1,14

B

Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - -

C

Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80

D

Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23

E

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 0,39 0,82 1,43 0,54 2,12

F

Stavebnictví 1,92 2,19 2,13 2,49 1,32

G

Obchod, oprava mot. vozidel a spotřebního zboží 0,36 0,62 0,36 0,43 0,25

H

Pohostinství a ubytování 0,17 0,33 0,17 0,16 0,10

I

Doprava, skladování a spoje 1,09 0,93 0,86 0,64 0,77

J

Peněžnictví a pojišťovnictví - 0,06 0,21 0,32 0,12

K

Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj 0,58 1,84 0,29 0,31 0,34

L

Veřejná správa, obrana, povinné sociál. pojištění 0,14 0,02 0,07 0,07 0,08

M

Školství 0,04 0,07 0,07 0,08 0,14

N

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 0,09 0,12 0,09 0,09 0,04

O

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - 0,23 0,37 0,21 0,27
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail