Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7.5.2013

ČSN EN 81-21 + A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81-1 a EN 81-2.

ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídaných výrobcem. Tento dokument se zabývá některými, ale nikoliv všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní u dřevozpracujících strojů.

ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody. Tato evropská norma stanovuje požadavky s ohledem na konstrukci a zkušební metody pro vnější a vnitřní motoricky ovládané dveře. Takové dveřní konstrukce mohou být ovládané elektro-mechanicky, elektro-hydraulicky nebo pneumaticky. Tato evropská norma zahrnuje bezpečnost při používání motoricky ovládaných dveří pro běžný přístup stejně tak jako v únikových cestách, a také požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveří.

ČSN EN 397 + A1 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby. Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky a požadavky na provedení, zkušební metody a požadavky na značení pro průmyslové ochranné přilby. Povinné požadavky se uplatňují na přilby pro obecné použití v průmyslu. Nepovinné požadavky na provedení jsou zařazeny pro uplatnění pouze tam, kde je výrobce přilby výslovně deklaruje. Průmyslové ochranné přilby jsou určeny zejména pro poskytování ochrany uživatele proti padajícím předmětům a následnému zranění mozku a fraktuře lebky.

ČSN EN 14052 + A1 (83 2143) Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany. Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky, požadavky na provedení, zkoušení a značení průmyslových přileb s vysokým stupněm ochrany. Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany, jak jsou uvedeny v této evropské normě, jsou určeny k poskytování ochrany uživatele proti padajícím předmětům, nárazům mimo vrchol a proti následnému poranění mozku, fraktuře lebky a úrazům krku.

ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky – Obuv – Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí. Tato mezinárodní norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti uklouznutí podešve obuvi jako osobního ochranného prostředku. Tato metoda není použitelná pro zvláštní účelovou obuv obsahující bodce, kovové cvočky nebo obdobné prvky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail