Ukončení pracovního poměru a následně začátek pracovní neschopnosti. Má ji zaměstnavatel platit?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Platí zaměstnavatel pracovní neschopnost, když v den ukončení pracovního poměru (podepsané ukončení) zaměstnanec odpracuje celou směnu a druhý den přinese neschopenku? Příklad: pracovní poměr je ukončen k 31. 1., zaměstnanec odpracoval 8 hodin, tedy celou směnu, a druhý den 1. 2. přinese neschopenku od 31. 1. Platí zaměstnavatel těch prvních 14 dní nemoc? 

To samozřejmě ne. Náhrada mzdy nebo platu po dobu prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 ZP je náhrada mzdy nebo platu z titulu důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance a v době, kdy zaměstnanec není v pracovním poměru, tak mu nemůže vzniknout žádná překážka v práci a nevznikne mu ani nárok na nějakou náhradu mzdy.

Tento postup (kdy zaměstnanec po skončení pracovního poměru přinese zaměstnavateli eNeschopenku) je důsledkem postupu podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podle § 15 odst. 1 tohoto zákona totiž platí „Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.“ Z toho tedy vyplývá, že nárok na nemocenské může vzniknout ještě 7 kalendářních dnů po skončení pracovního poměru, ještě 7 dnů po skončení pracovního poměru může lékař uznat zaměstnance dočasně práce neschopným. 

Peněžité zajištění zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti dnes sestává ze dvou částí – prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu podle § 192 ZP a od 15. dne trvání pracovní neschopnosti dávky nemocenského. To znamená, že Vašemu zaměstnanci prvních 14 dnů se nebude poskytovat žádná náhrada (protože de facto již Vašim zaměstnancem není), ale od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti bude mít nárok na dávky nemocenského podle zákona o nemocenském pojištění. To, že zaměstnanec musí eNeschopenku předat zaměstnavateli, byť se jedná o bývalého zaměstnavatele, je postup podle zákona o nemocenském pojištění, eNeschopenky musí na OSSZ vždy předávat zaměstnavatel.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail