josra

14.05.2008
Je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, oboru vědecké informace a knihovnictví. Ve VÚBP, v. v. i. pracuje na pozici výzkumného a vývojového pracovníka se specializací na otázky vzdělávání dospělých v BOZP a v prevenci rizik moderními vzdělávacími metodami, vč. e-learningu, a na další formy poskytování znalostí. Na úseku výchovy a vzdělávání dospělých se účastní řešení projektů výzkumného záměru, grantů a dalších projektů řešených VÚBP, v.v.i. Její specializací je navrhování vzdělávacích programů a učebních pomůcek a nástrojů pro studium BOZP na českých vysokých a vyšších odborných školách a jejich implementace a dále vývoj e-kurzů pro další vzdělávání dospělých v BOZP. Pro uvedené typy vzdělávání navrhuje a zpracovává studijní opory, další vzdělávací pomůcky, metodické a instruktážní návody. Spolupracuje na řešení projektů zaměřených na osvětu a propagaci BOZP a na prevenci rizik. V rámci další činnosti VÚBP, v.v.i., se podílí na obsahovém zajištění a správě českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu) a na řešení některých dalších úkolů.
29.04.2008
Zdroj:
časopis pro snadnější a rychlejší výměnu informací formou článků odborníků
26.04.2008
Absolvent Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Praha (1987) obor ochrana životního prostředí a krajinná ekologie se zaměřením na pracovní prostředí; specializace v ergonomii a spolehlivosti lidského činitele, pracovních rizik a bezpečnosti průmyslu. Od roku 1994 vedoucí Oddělení ergonomie pracovních rizik VÚBP; od roku 2007 ředitel VÚBP, v.v.i. Předseda české ergonomické společnosti. Člen redakční rady recenzovaného časopisu SPEKTRUM sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Řešitel řady výzkumných projektů podpořených MPSV, MPO a GAČR. Externí učitel na FBI VŠB-TU Ostrava. Autor a spoluautor řady původních prací v zahraničních i domácích časopisech. Vybrané publikace: (1) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů. Bezpečnost a hygiena práce, 2000, č. 5-6, 3 s. (2) Malý, S. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 11, s. 16–19. (3) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů : část 1. BOZPinfo.cz, 02.05.2002. Dostupný na www: . (4) Malý, S. Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií : k zákonu č. 353/1999 Sb. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 10 (2002), s. 4–9. (5) Gilbertová, S.; Malý, S. Education of ergonomics in Czech republic : příspěvek na konferenci IEA ergonomice. Madeira, Fungal, červen 2004. (6) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Moderné trendy hodnotenia pracovného prostredia. Bezpečná práca, 2005, č. 5, 4 s. (7) Lehocká, H.; Jirák, Z.; Malý, S. Klimatická komora : unikátní zdravotnické zařízení pro testování fyziologické reakce organismu na tepelnou zátěž. 2005. 16 s. Dostupný na www: . (8) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Modern trends in working environment level evaluation. V tisku JOSE (impact). (9) Skřehot, P.; Hladký, A.; Malý, S. Hierarchická analýza úkolů (HTA). V tisku Česká psychologie (impact). (10) Paleček, M.; Malý, S.; Gieci, A….[et al.]. Spolehlivost lidského činitele :1. část [pracovní materiál]. Praha : VÚBP, 2006, (11) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Approach to Ergonomics of Thermal Environment:Evaluation of Non-Uniform Heat Stress by the Globe Stereothermometer. JOSE (návrh 2008). (12) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Way of Radiant Temperature Asymmetry Estimation in Workplaces.International Journal of Occupational and Environmental Health. (návrh 2008). (13) Jokl, M.V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H,: Šebesta D. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro stanovení operativní teploty a radiační teplotní asymetrie. VVI (návrh 2008).

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail