RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA

Absolvent Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Praha (1987) obor ochrana životního prostředí a krajinná ekologie se zaměřením na pracovní prostředí; specializace v ergonomii a spolehlivosti lidského činitele, pracovních rizik a bezpečnosti průmyslu. Od roku 1994 vedoucí Oddělení ergonomie pracovních rizik VÚBP; od roku 2007 ředitel VÚBP, v.v.i. Předseda české ergonomické společnosti. Člen redakční rady recenzovaného časopisu SPEKTRUM sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Řešitel řady výzkumných projektů podpořených MPSV, MPO a GAČR. Externí učitel na FBI VŠB-TU Ostrava. Autor a spoluautor řady původních prací v zahraničních i domácích časopisech.

Vybrané publikace:

(1) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů. Bezpečnost a hygiena práce, 2000, č. 5-6, 3 s.

(2) Malý, S. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 11, s. 16–19.

(3) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů : část 1. BOZPinfo.cz, 02.05.2002. Dostupný na www: https://www.bozpinfo.cz/rizikove-faktory-pracovnich-systemu-cast-1.

(4) Malý, S. Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií : k zákonu č. 353/1999 Sb. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 10 (2002), s. 4–9.

(5) Gilbertová, S.; Malý, S. Education of ergonomics in Czech republic : příspěvek na konferenci IEA ergonomice. Madeira, Fungal, červen 2004.

(6) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Moderné trendy hodnotenia pracovného prostredia. Bezpečná práca, 2005, č. 5, 4 s.

(7) Lehocká, H.; Jirák, Z.; Malý, S. Klimatická komora : unikátní zdravotnické zařízení pro testování fyziologické reakce organismu na tepelnou zátěž. 2005. 16 s.

(8) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Modern trends in working environment level evaluation. V tisku JOSE (impact).

(9) Skřehot, P.; Hladký, A.; Malý, S. Hierarchická analýza úkolů (HTA). V tisku Česká psychologie (impact).

(10) Paleček, M.; Malý, S.; Gieci, A….[et al.]. Spolehlivost lidského činitele :1. část [pracovní materiál]. Praha : VÚBP, 2006,

(11) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Approach to Ergonomics of Thermal Environment:Evaluation of Non-Uniform Heat Stress by the Globe Stereothermometer. JOSE (návrh 2008).

(12) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Way of Radiant Temperature Asymmetry Estimation in Workplaces. International Journal of Occupational and Environmental Health. (návrh 2008).

(13) Jokl, M.V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H,: Šebesta D. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro stanovení operativní teploty a radiační teplotní asymetrie. VVI (návrh 2008).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail