O časopise JOSRA

Zdroj: 

Online odborný časopis pro snadnější a rychlejší výměnu informací a znalostí výzkumníků a odborníků z oblasti BOZP a souvisejících oborů.

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti = Journal of Safety Research and Applications (JOSRA)

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) je online recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice.

Slouží jako nástroj pro transfer odborných poznatků, znalostí a informací a také pro komunikaci mezi odborníky v ČR i zahraničí. Časopis je koncipován tak, aby umožnil snadnější a rychlejší výměnu informací formou článků odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a další odborné veřejnosti. To umožní urychlit přenos výsledků do praxe.

Hlavní cíle časopisu jsou:

 • poskytnout informace o tom, co se v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších průřezových oborech v oblasti vědy a výzkumu děje a k čemu je to dobré,
 • motivovat a povzbuzovat odborníky k publikační činnosti,
 • dát možnost a prostor lidem napsat o tom, co dělají a čeho dosáhli,
 • usnadnit komunikaci poznatků a znalostí mezi odborníky,
 • přispět k informovanosti o nových trendech a možnostech,
 • probudit zájem firem a průmyslu o výsledky výzkumu a pomoci jim v řešení praktických problémů,
 • umožnit zavádění inovativních přístupů a metod do praxe,
 • prostřednictvím cílené kampaně zaměřené na management rizik napomáhat ke snižování úrazovosti, počtu nehod, finančních ztrát a poškozování životního prostředí,
 • předložit veřejnosti výstupy výzkumné, analytické a legislativní činnosti jednotlivých insitucí.

Tématické pokrytí:

 • bezpečnost práce a řízení BOZP
 • ergonomie a lidský činitel
 • bezpečnostní inženýrství (prevence průmyslových havárií), environmentální rizika
 • psychologie práce
 • sociologie a socioekonomie
 • pracovní prostředí, ochrana zdraví, hygiena práce
 • vzdělávání, e-learning
 • informační zdroje a systémy v BOZP
 • technická bezpečnost
 • pracovní lékařství
 • prevence rizik a ochranné prostředky
 • normalizace a právní předpisy

Časopis je rozdělen na recenzovanou a nerecenzovanou část. Články v recenzované části prochází recenzním řízením, v němž je každý článek posuzován dvěma nezávislými odborníky na danou problematiku. V nerecenzované části jsou pak publikovány informace např. o řešení a realizaci konkrétních projektů a grantů, zprávy z pracovních cest, informace o pořádaných konferencích apod.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail