Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Absolvent Fakulty všeobecného lékařství v Praze (1972); specializace v průmyslové neurologii, habilitace v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; od roku 1991 vedoucí Národního zdravotního registru nemocí z povolání, od roku 2006 vedoucí Centra pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze; člen Stálého výboru pro pracovnělékařskou péči a Stálého výboru pro vědu a výzkum Rady vlády pro BOZP; předseda sekce průmyslové neurologie České neurologické společnosti; člen redakční rady Českého pracovního lékařství; národní delegát v pracovní skupině Eurostat/EODS; řešitel řady výzkumných projektů podpořených IGA MZ ČR i EK; cca 60 původních publikací v zahraničních i domácích časopisech (z toho 17 prací v časopisech s IF) s odezvou cca 70 citací v SCI. Vybrané publikace: (1) Urban, P., Lukáš, E., Nerudová, J., Čábelková,Z., Cikrt, M.: Neurological and Electrophysiological Examination in Three Groups of Workers with Different Levels of Exposure to Mercury Vapors, Europ. J. Neurol., 6, 1999, 571-577 (2) Urban, P., Gobba, F., Nerudová, J., Lukáš, E., Čábelková, Z., Cikrt, M.: Color Discrimination Impairment in Workers Exposed to Mercury Vapor. NeuroToxicol., 24, 2003, 711-716 (3) Urban, P., Nerudová, J., Čábelková, Z., Krajča, V., Lukáš, E., Cikrt, M.: EEG Photic Driving in Workers Exposed to Mercury Vapors. NeuroToxicol., 24, 2003, 23-33 (4) Urban, P., Pelclová, D., Lukáš, E., Kupka, K., Preiss, J., Fenclová, Z., Šmerhovský, Z.: Neurological and Neurophysiological Examination on Workers with Chronic Poisoning by 2,3,7,8-TCDD: Follow-up 35 Years after Exposure, Europ. J. Neurol., 14, 2007, 213-218

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail