Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Absolvent Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení; doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství; odborné způsobilosti: pro prevenci rizik ve stavbě a provozu výrobních strojů, absolvent kurzu Ausbildung zur zertifiziertem Risikomanager na TÜV Akademia Österreich a držitel certifikátu TÜV. Vědeckovýzkumná činnost: 1996-2004 Zabezpečování jakosti při vývoji a konstrukci obráběcích center; 2000-2005 Automatizace výrobních strojů a systémů; 2004-dosud Management rizik ve stavbě výrobních strojů; 2006-dosud Rychlá automatická manipulace; 2006-dosud Postprocesní a inprocesní kontrola. Univerzitní aktivity: 1999 - dosud, vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného centra strojírenské výrobní techniky a technologií ČVUT Praha – pracoviště ÚVSSR, FSI VUT v Brně; 2005 - dosud, Vedoucí Odboru výrobních strojů na ÚVSSR , FSI VUT v Brně; 2006 - dosud, Ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na FSI VUT v Brně. Řešitel a spoluřešitel projektů a analýz z oblasti zajišťování bezpečnosti výrobních strojů a zařízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail