Pozvánka na konferenci Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání – právní úprava a praxe

Zdroj: 

Zveme vás na 2. odbornou konferenci k problematice prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce pod názvem Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání – právní úprava a praxe, pořádanou pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, s osobní záštitou předsedy výboru MUDr. Víta Kaňkovského, ve středu dne 9. listopadu 2022 od 9.00 do 16:00 hodin, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, konferenční sál č. 205b.

Konference je připravována ve spolupráci s odborem ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR a zástupci odborných lékařských společností, s pozváním poslanců a senátorů Parlamentu ČR, zástupců zainteresovaných institucí, sociálních partnerů a odborníků z praxe, s otevřeným prostorem k odborné diskuzi.

Poškození zdraví z práce se svými sociálně-ekonomickými dopady citelně dotýká postižených osob, jejich rodin a v důsledku celé naší společnosti. Mezi významná opatření v oblasti prevence patří funkční systém pracovnělékařských služeb a preventivních pracovnělékařských prohlídek, s ohledem na rizika práce a pracovního prostředí. To zejména ve vazbě na prevenci nemocí z povolání a související proces jejich uznávání, odškodňování vzniklé újmy na zdraví a rehabilitaci ke zpětnému začleňování postižených osob do pracovního a společenského života.

Cílem konference je zhodnotit vývoj a aktuální stav v uvedené oblasti na základě zkušeností jednotlivých zainteresovaných subjektů, s ohledem na potřeby praxe. Za tím účelem je v programu věnován výrazný prostor k otevřené diskuzi.

Pozvánka, program a přihláška jsou v přiložených souborech.

V případě zájmu o účast na konferenci odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 7. listopadu 2022.

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail