Lze podat zpětně námitku o neuznání nemoci z povolání?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Chtěla bych se zeptat, jestli jde podat námitku zpětně nebo napadnout rozhodnutí o neuznání nemoci z povolání. Jsem šička a střihačka, od roku 2019 mám potíže s ukazováčkem na pravé ruce a už jsem absolvovala 6 operací za sebou a pořád se to nejlepší. O uznání nemoci z povolání jsem žádala asi v roce 2022, ale podle nějakých bodů mi prý něco chybělo, tak jsem na to nedosáhla. Nyní jsem na úřadu práce, ze zaměstnání jsem musela dát výpověď ze zdravotních důvodů.

Rozhodnutí o uznání či neuznání nemoci z povolání je plně v kompetenci poskytovatele v oboru pracovního lékařství, který získal povolení od Ministerstva zdravotnictví k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání podle ustanovení § 66 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Uznání či neuznání nemoci z povolání se provádí na základě řady úkonů podle ustanovení § 62 zákona včetně ověření podmínek, které provádí příslušné orgány ochrany veřejného zdraví a další subjekty dle § 62 odst. 3 zákona, a to formou vydání lékařského posudku o uznání či neuznání nemoci z povolání. Zde platí obdobný princip jako v případě pracovnělékařských prohlídek, tedy, že pokud posuzovaná osoba a nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, nesouhlasí s tímto posudkem, může podat návrh na přezkoumání posudku, a to do 10 pracovních dnů, ode dne jeho prokazatelného předání - viz § 46 odst. 1 zákona. Pokud Vám nebylo vyhověno a nebo již tato lhůta uplynula, nabyl uvedený posudek právní účinnosti.

V případě, že na základě nového podnětu poskytovatel zjistí, že vycházel při posuzování nemoci z povolání z nesprávných údajů, vyrozumí o této skutečnosti posuzovanou osobu a osobu, kterým v souvislosti s uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, jsou-li mu tyto osoby známy, a provede z vlastního podnětu nové posouzení zdravotního stavu, vydá nový lékařský posudek a zajistí jeho předání osobám podle § 44 odst. 1 zákona. To tedy jinak znamená, že se může celé řízení zopakovat. Pokud Vám ovšem nebude ani v případě podání nového podnětu vyhověno, lze se domáhát svých nároků o uznání nemoci z povolání pouze soudní cestou.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail