Nárok na odškodnění úrazu s trvalými následky, který se stal na školním výletě 

Zdroj: 

Syn měl předposlední týden loňského školního roku úraz (na čtyřech místech rozsáhlejší odřeniny) na školním cykloturistickém výletě, který trval 3 dny. Úraz mi nikdo ze školy neoznámil. Byl ošetřen zdravotníkem, který vyhodnotil, že není potřeba lékařského ošetření. Z cykloturstického výletu se vrátili v pátek a my jsme odlétali v neděli na dovolenou. Když jsme se vrátili z dovolené, byly letní prázdniny. Myslela jsem, že odřeniny se synovi rychle zhojí. Bohužel se hojily dlouho. Začátkem nového školního roku bylo už zřejmé, že syn po úraze bude mít následky. Volala jsem do školy a hospodářka mě tehdy odmítla, že už to nemůže řešit jako školní úraz, protože má uzavřený školní rok. V tu dobu jsem ale k ošetřujícímu lékaři syna zašla a nějakou zprávu o průběhu hojení mám. Nyní, téměř po roce, jsem to znovu začala řešit se školou. Dali mi pro lékaře formulář na poúrazové bodové ohodnocení trvalých následků. Chci se zeptat, zda mohu po škole požadovat odškodnění i za úraz jako takový. 

Podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, se všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, evidují v knize úrazů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Podle § 3 vyhlášky č. 64/2005 Sb. o úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Mimo jiné podá bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.

Odpovědnost školy za úrazy žáků je na stejném principu jako odpovědnost zaměstnavatele za úrazy pracovní. Podle § 391 zákoníku práce za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

Máte tedy nárok na odškodnění úrazu a, jak je patrné z Vašeho dotazu, škola svou odpovědnost neodmítá. V případě školního úrazu jsou stejné nároky jako v případě pracovního úrazu, tzn. náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění; účelně vynaložené náklady spojené s léčením a náhrada věcné škody (pokud vznikla).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail