Jak šel čas s koronavirem v BOZP

Zdroj: 

Rok 2020 poznamenala pandemie koronaviru. Někteří z nás toto období využili pozitivně jako příležitost se zastavit, trávit více času s rodinou, na jiné to naopak mělo negativní dopad - přišli o někoho blízkého, o práci, cítili se osaměle, a to se projevilo na jejich psychickém stavu. Během nouzových stavů i v mezidobí se také objevovala různá opatření a doporučení zaměstnavatelům k ochraně zdraví zaměstnanců a jako prevence výskytu onemocnění COVID-19. Pojďme si nyní připomenout, jak významně se dotkla BOZP.

V souvislosti s pandemií koronaviru byl vyhlášen od 12. března do 17. května 2020 v České republice nouzový stav. Z důvodu zhoršení epidemické situace od 5. října 2020 vláda rozhodla o opětovném vyhlášení nouzového stavu, který nakonec bude prodloužen do 23. prosince 2020. A možná ani to nebude konečné datum.

Nejvíce nás zajímaly prostředky na ochranu dýchacích cestzkoušky osobních ochranných prostředků dýchadel podle evropské normy. V souvislosti s ochranou dýchadel vyvstaly otázky ohledně jejich používání a přidělování na pracovištích.

Již od začátku pandemie se hovořilo o náhradě mzdy zaměstnanců v uzavřených provozovnách, Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tzv. Listinu základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru, kde odborníci odpovídali na řadu dotazů z oblasti zaměstnávání.

Během celého období nabyla podstatně na významu práce z domova neboli home office, kterou měli zaměstnavatelé zvýšeně podporovat u svých zaměstnanců podobně jako dovolené a placené volno. V souvislosti s touto formou práce se objevovalo bezpočet dotazů a nejasností. Některé z nich byly vysvětlovány na on-line seminářích Nemoci z povolání a home office a jeho legislativní aspekty v souvislosti s covid-19Home office a jeho legislativní a psychosociální aspekty v souvislosti s covid-19, jejichž tématem bylo také uznávání covidu-19 za nemoc z povolání.

Byla zrušena řada akcí včetně zkoušek odborně způsobilých osob v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi a v době rozvolnění pravidel se řešilo, za jakých podmínek zkoušky pořádat.

Stanovisko k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti BOZP v době nouzového stavu vyšlo nedávno.

O prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů hovoří také zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů, který vyšel 18. prosince.

Lékaři kvůli koronaviru nechtěli nebo nemohli provádět pracovnělékařské prohlídky, umožnilo se tedy jejich nahrazení čestným prohlášením, což se v období podzimního nouzového stavu upravilo tak, že nahrazení čestným prohlášením v případě vstupní prohlídky je možné pouze u zaměstnanců v I. nebo II. kategorii a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhl. č. 79/2013 Sb. s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13. A periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání nouzového stavu provádět. 

Přejme si proto nyní, aby tato pandemie skončila, a opět jsme se mohli vrátit k normálnímu životu, cestovat a navštěvovat nejen „bezpečácké“ akce. Redakce BOZPinfo vám přeje šťastné a bezpečné Vánoce a celý nový rok 2021. Ať je lepší, než ten předchozí, a ať to na Vašich pracovištích nevypadá jako na obrázcích níže (zdroj: internet).

Autor článku: 

Komentáře

povinné testování po Novém roce

21.12.2020 - 11:49 Petr Strakoš
Zdravím, chtěl bych se optat, zda může zaměstnavatel po nástupu z celozávodní dovolené nařídit celkové testování zaměstnců na COVID při nástupu po Novém roce. Dříve bylo testování vnímáno jako benefit, nyní ovšem začíná převládat skepse a mám znaky, že až 1/3 zaměstnaců po Novém roce testování odmítne. Vládou ČR jsou zaměstnavatelé vyzýváni, aby testování provedli, ovšem dle článků z medií ovšem chybí nějaký právní pdoklad, aby se běžný zaměstnanec výrobního podniku (ani sociální, ani zdravotní) musel testování účastnit a jako zaměstnavatel jím vtup na pracoviště nemůžu podmínit negativním testem. Můžu toto testování považovat za mimořádnou pracovní prohlídku za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance, jelikož mám důvodný předpoklad, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci nebo jeho přítomností by došlo ke zvýšení míry rizika na pracovišti? S pozdravem Petr Strakoš

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail