Sdělení MPSV držitelům akreditace k provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti

Zdroj: 

Sdělení MPSV držitelům akreditace k provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za nouzového stavu.

Krizové opatření, přijaté usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 452, vyhlášené pod č. 194/2020 Sb., umožňuje kromě jiného konání zkoušek a periodických zkoušek v obvyklém rozsahu, podle konkrétního aktuálního rozhodnutí MPSV o udělení, prodloužení nebo změně akreditace. Nezbytným předpokladem však je, aby každý držitel akreditace vytvořil podmínky pro provádění zkoušek, a to

  1. aktualizoval analýzu rizik a přijatá opatření s ohledem na riziko přenosu a další šíření nemoci COVID - 19;
  2. zajistil, aby nebyl překročen nejvyšší počet osob v jedné místnosti stanovený krizovým opatřením vlády pro veřejně dostupná místa a aby byl dodržován minimální odstup 2 metry mezi jakýmikoli dvěma osobami;
  3. zajistil desinfekční prostředky v dostatečném množství a dobré dostupnosti a dbal na jejich používání všemi zúčastněnými osobami;
  4. věnoval zvláštní pozornost fyzickému předávání písemností a manipulaci s dalšími doklady a pomůckami při zkouškách (doklady totožnosti, fotografie, čísla pro losování otázek apod.), s cílem minimalizovat fyzický kontakt;
  5. zajistil, že účastník zkoušky/periodické zkoušky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, bolest hlavy, kašel, dušnost, únava a vyčerpanost, popř. náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření;
  6. s přijatými preventivními opatřeními prokazatelně seznámil všechny zúčastněné osoby, tj. uchazeče, členy odborné zkušební komise, administrátora a případně odborného garanta, před zahájením zkoušky/periodické zkoušky.

Při přípravě zkoušek/periodických zkoušek je vhodné vzít v úvahu doporučení zveřejněné na webu www.bozpinfo.cz.

Současně upozorňujeme, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN, kterým se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, nebylo zrušeno, a proto stále platí, a žádnou z tam uvedených výjimek nelze na konání zkoušek/periodických zkoušek uplatnit.

Mgr. Bc. Lucie Kyselová
vedoucí odd. 423 a předsedkyně akreditační komise Ministerstvo práce a sociálních věcí
Praha, 29. dubna 2020

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail