BOZP při práci doma

Zdroj: 

V souvislosti s ochranou proti koronaviru se často hovoří o práci doma, tzv. home office, jako o jednom z možných opatření zaměstnavatelů. Některým zaměstnancům, u nichž to charakter práce umožňuje, zaměstnavatelé poskytují tento zajímavý benefit dlouhodobě. Pro pracovníky využívající home office platí stejná pravidla BOZP jako pro jiné zaměstnance.

Práce formou home office nemusí být výhodná pro každého. Nevýhodou může být například absence kontaktu s lidmi nebo ztráta pracovního řádu, zvláště když dotyčný pracovník nebo pracovnice souběžně pečuje o děti. V tomto článku se však zaměříme na BOZP.

Zaměstnavatel musí vyhledat rizika a přijmout opatření k jejich odstranění. Dohodne se se zaměstnancem na podmínkách výkonu práce doma. V uzavřené dohodě o práci z domova se uvede, jak bude zajištěno zadávání a odevzdávání práce, místo výkonu práce, pracovní náplň, množství práce, které musí odpovídat délce zákonem stanovené pracovní doby, termíny plnění úkolů, vedení evidence pracovní doby, popř. čerpání bezpečnostních přestávek, jestli dotyčný bude pracovat v noci apod. Mohou si stanovit určitou hodinu, kdy bude zaměstnanec přítomen na pracovišti nebo k dispozici na telefonu.  

Zaměstnanec by měl dát souhlas s provedením kontroly pracovních podmínek a pracovního prostředí z hlediska BOZP a způsobem jejího provádění zaměstnavatelem nebo například odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Zaměstnavatel by měl zajistit vybavení domácího pracoviště nejlépe vlastním zařízením, například počítačem, notebookem, nářadím, přístroji nebo dalšími předměty pro výkon práce, za které nese zaměstnanec odpovědnost. Na základě § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, by měly být řádně udržované, kontrolované a revidované. Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, musí zaměstnavatel stanovit rozsah kontrol podle průvodní dokumentace nebo místním provozním bezpečnostním předpisem. Pokud by zaměstnanec používal k práci vlastní nářadí, zařízení nebo jiné předměty, je nutné stanovit za jakých podmínek, včetně poskytnutí náhrad za jejich opotřebení, což uvádí § 190 zákoníku práce.

I zaměstnanci pracujícímu doma musí být přiděleny OOPP, pokud jsou pro jeho práci nutné, zajištěna pracovnělékařské péče a splněny další povinnosti v souvislosti s BOZP, například školení BOZP. Pokyny BOZP se musí řídit i na domácím pracovišti.

Měly by být splněny také vhodné ergonomické podmínky pracovního místa na domácím pracovišti, například hygienické požadavky na zobrazovací jednotky jsou uvedeny v § 50 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavateli by mělo být umožněno provést šetření v případě pracovního úrazu, aby mohl prověřit, zda k pracovnímu úrazu došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním. I když v případě pracovníků využívajících home office se to obtížně prokazuje.

Nutno dodat, že právní úprava zaměstnanců využívajících home office není příliš podrobná. Zaměstnavatel však může uplatňovat právní předpisy BOZP vztahující se na všechny zaměstnance.

Články na BOZPinfo, v Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA) a ve Znalostním systému prevence rizik v BOZP (ZS BOZP), které se tématu věnovaly:

https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-podminky/prace-z-domova/654-doporuceni-pro-zajisteni-bozp-pri-praci-z-domova;

https://www.bozpinfo.cz/josra/pravo-spravna-praxe-z-pohledu-home-office;

https://www.bozpinfo.cz/moderni-formy-prace;

https://www.bozpinfo.cz/josra/metodika-rizeni-prace-provadene-formou-home-office;

https://www.bozpinfo.cz/jak-se-resi-uraz-pri-praci-z-domova;

https://www.bozpinfo.cz/skoleni-bozp-pri-praci-doma;

http://www.bozpinfo.cz/josra/prace-na-jinem-dohodnutem-miste-nez-na-pracovisti-zamestnavatele-moznost-flexibility;

http://www.bozpinfo.cz/prace-doma-z-pohledu-bozp.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail