Školení BOZP při práci doma

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pracuji jako odborně způsobilá osoba k prevenci rizik. Někteří naši zaměstnanci pracují doma a chtějí na tuto domácí práci proškolit v oblasti BOZP. Jak mám postupovat? Je nutné vidět jejich domácí prostředí, aby bylo možné vyhodnotit rizika apod.?

Odpověď na tento dotaz není rozhodně jednoduchá. Zákoník práce připouští, aby zaměstnanec vykonával závislou práci na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele (dříve práce doma). Přitom tato možnost výkonu práce není zohledněna v povinnostech zaměstnavatele při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatele nezbavuje skutečnost, že zaměstnanec pracuje na jiném místě než na jeho pracovišti, povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Ustanovení § 317 zákoníku práce vymezuje případy, kdy se na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, nevztahuje zákoník práce. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ale žádnou výjimku z povinností zaměstnavatele k tomuto zaměstnanci zákoník práce nepřipouští. Vzhledem k povaze práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele není objektivně možné, aby zaměstnavatel všechny uložené povinnosti beze zbytku plnil. Zaměstnavatel nemá možnost zjistit, v jakých podmínkách zaměstnanec práci koná a jakými riziky prostředí je ohrožen, pokud pracuje doma. Tuto možnost má jen v případě, že s tím zaměstnanec souhlasí. V opačném případě je, s ohledem na ústavní ochranu nedotknutelnosti obydlí, takové zjištění nemožné.

Obdobně to platí i pro školení BOZP zaměstnanců pracujících na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele, konkrétně ve svém obydlí. Je-li to pro obsah školení nutné a zaměstnanec hodnocení rizik pro vykonávanou práci ve svém obydlí zaměstnavateli (tedy jeho jménem osobě způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik) umožní, není problém výsledky hodnocení rizik do školení zahrnout. Pokud zaměstnanec souhlas nedá, bude muset postačit popis místa výkonu práce zaměstnancem a na tento popis školení zaměřit.

Více naleznete v publikaci: JUDr. Pavel Kučina, Flexibilní formy práce a jejich právní úprava, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail