Bude existovat databáze akreditovaných koordinátorů?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Existuje nebo bude existovat databáze akreditovaných koordinátorů? Kdo koordinátora ustanovuje, zadavatel prací - investor, nebo zhotovitel - zadavatel subdodávek?

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) platí, že koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 citovaného zákona. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Platí tedy, že koordinátor musí splňovat stejné odborné předpoklady jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik s tím, že odbornou praxí se bude rozumět odborná praxe v oboru  zajišťování BOZP na stavbách a podobných pracovištích.
Jinak asi datábáze koordinátorů existovat nebude, MPSV nemá k tomu v zákoně zmocnění. Koordinátoři tady u nás již působí, jsou to osoby, které získali tuto kvalifikaci v zemích EU (viz § 10 odst. 2 zákona).
Upozorňuji, že podle přechodného ustanovení zákona platí, že u staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy před 1. 1. 2007, se postupuje podle dosavadních právních předpisů a že odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to znamená, že ještě do 31. 12. 2011 bude platit odborná způsobilost osobám, které ji získaly podle dnes platného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. Pokud dotyčný vykonává tuto funkci ve stavebnictví, může vykonávat funkci koordinátora.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

<P><EM>"odborná způsobilost a

14.12.2006 - 19:11 Tomáš Neugebauer
<P><EM>"odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to znamená, že ještě do 31. 12. 2011 bude platit odborná způsobilost osobám, které ji získaly podle dnes platného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. Pokud dotyčný vykonává tuto funkci ve stavebnictví, může vykonávat funkci koordinátora."</EM></P> <P>Proč jen ten, kdo vykonává tuto funkci ve stavebnictví? Každý, kdo splnil kvalifikaci odborně způsobilého zaměstnance, resp. osoby, prevence rizik. Ta již dávno není podmíněna resortním osvědčením. Stačí věk 18 let a získání odborného vzdělání a doby odborné praxe - nikde není stanoveno v příslušném resortu.</P>

Může každý

28.12.2006 - 10:29 Radim Labaj
Přsně tak, do zmíněného data může dělat koordinátora dělat "téměř každý" avšem k charakteru činnosti si dotyčný musí rozmyslet do čeho jde. Je dobré, když bude mít zkušenosti s prevencí rizik, se stavebnictvím, ale hlevně s vedením lidí a s jednáním s lidma. Činnost to bude velmi náročná a asi i složitá (částo i neoblíbená, lidi se budou koordinátorovi vyhýbát a obcházet jej jak znám české povahy).

Re: Může každý

29.12.2006 - 20:41 Tomáš Neugebauer
Ano máte zcela pravdu, že si dotyčný musí rozmyslet do čeho jde, neboť za neplnění povinností koordinátora BOZP na staveništi mu může být uložena pokuta až do výše 300&nbsp;000&nbsp;Kč, což mu při výkonu funkce OZZ nehrozí.

http://cz.osha.europa.eu

19.05.2008 - 12:39 josef gregor
http://cz.osha.europa.eu/training/osvedceni.php

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail