Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Mobbing

  Poslední aktualizace: 17.09.2005 - 13:44

  Šikana na pracovišti (mobbing) vytváří velmi nepříjemnou situaci nejen pro postiženého, ale i pro celé okolí a projevuje se nejen v pracovních vztazích, ale i ve výkonnosti a výsledcích firmy. Německý odborník, jenž se opírá o bohaté zkušenosti z praxe... velmi nepříjemnou situaci nejen pro postiženého, ale i pro celé okolí a projevuje se nejen v pracovních vztazích, ale i ve výkonnosti a výsledcích firmy. Německý odborník, jenž se opírá o bohaté zkušenosti z praxe, se zabývá jak vznikem, průběhem i

 2. Nová pravidla silničního provozu

  Poslední aktualizace: 08.03.2006 - 13:08

  Od prvního července 2006 začne platit nový zákon č. 411/2006 Sb., o silničním provozu, který nahradí stávající zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a související právní předpisy.  Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy zahájilo v... 2006 začne platit nový zákon č. 411/2006 Sb., o silničním provozu, který nahradí stávající zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a související právní předpisy.  Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy zahájilo v lednu 2006 kampaň, která

 3. Pražský magistrát spouští nový informační portál

  Poslední aktualizace: 23.10.2006 - 15:28

  obyvatele Prahy i turisty, ať  z oblasti dopravy, kultury či historie hlavního města. Nebudou chybět ani aktuální informace o počasí nebo záběry z kamer umístěných na nejfrekventovanějších pražských komunikacích. Při návrhu portálu byl kladen maximální důraz... obyvatele Prahy i turisty, ať  z oblasti dopravy, kultury či historie hlavního města. Nebudou chybět ani aktuální informace o počasí nebo záběry z kamer umístěných na nejfrekventovanějších pražských komunikacích. Při návrhu portálu byl kladen maximální důraz na

 4. Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : leden 2006

  Poslední aktualizace: 10.04.2006 - 13:36

  začleňování a důchodů vyžaduje údaje z ESISSO, a odráží tedy potřebu srovnatelné, aktuální a spolehlivé statistiky v oblasti sociální politiky.        klíčová slova: EU - zabezpečení sociální - důchod - politika sociální  Dokument KOM(2006) 16   31.1.2006 Návrh... otcovské dávky; dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání; pohřebné; dávky v invaliditě, starobní a pozůstalostní důchody; dávky v nezaměstnanosti; rodinné dávky; hlava IV Finanční ustanovení, hlava V Různá přechodná a závěrečná ustanovení. Toto... zpráva o sociálním začleňování a sociální ochraně. OMK v oblastech sociálního začleňování a důchodů vyžaduje údaje z ESISSO, a odráží tedy potřebu srovnatelné, aktuální a spolehlivé statistiky v oblasti sociální politiky.        klíčová slova: EU..., která obsahuje zvláštní ustanovení o různých druzích dávek: dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky; dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání; pohřebné; dávky v invaliditě, starobní a pozůstalostní důchody; dávky v nezaměstnanosti

 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : srpen - říjen 2011

  Poslední aktualizace: 07.11.2011 - 16:04

   elektronických zařízeních (OEEZ)         anotace: Konkrétním cílem návrhu přepracované směrnice o OEEZ z roku 2008 bylo zvýšení účinnosti zdrojů a zajištění správného zpracování elektronického odpadu (e-odpadu) stanovením nových cílů sběru... parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)         anotace: Konkrétním cílem návrhu přepracované směrnice o OEEZ z roku 2008 bylo zvýšení účinnosti zdrojů a zajištění správného zpracování elektronického odpadu (e

 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě v roce 2005 : část 1

  Poslední aktualizace: 09.02.2006 - 14:21

  , regionálními a místními orgány, sociálními partnery, odborníky a jednotlivci z řad veřejnosti.        klíčová slova: diskriminace - příležitosti rovné - strategie - EU  Dokument KOM (2005) 229 1.6.2005 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a... - diskuse - strategie  Dokument KOM (2005) 269 22.6.2005 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : provádění strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů : páté výroční sdělení o efektivitě strategie.        anotace: Strategie Společenství na... snížení emisí CO2 z osobních automobilů a na zlepšení spotřeby paliva je založena na třech pilířích: 1) na závazcích automobilového průmyslu zlepšit spotřebu paliva, 2) na označování spotřeby paliva automobilů a 3) na podpoře účinnosti automobilů... zabývajícími se rovným postavením, nevládními organizacemi, regionálními a místními orgány, sociálními partnery, odborníky a jednotlivci z řad veřejnosti.        klíčová slova: diskriminace - příležitosti rovné - strategie - EU   Dokument KOM (2005) 229... otázkách vyřešených v Ženevě.        klíčová slova: společnost informační - diskuse - strategie   Dokument KOM (2005) 269 22.6.2005 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : provádění strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů... : páté výroční sdělení o efektivitě strategie.        anotace: Strategie Společenství na snížení emisí CO2 z osobních automobilů a na zlepšení spotřeby paliva je založena na třech pilířích: 1) na závazcích automobilového průmyslu zlepšit spotřebu paliva, 2) na

 7. Musí mít koordinátora BOZP i stavby podléhající dozoru Státní báňské správy?

  Poslední aktualizace: 17.02.2009 - 10:52

  . ostatní stavby a mezi nimi cituji „důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;“. Takže z toho vyplývá, že důlní díla, pokud... tam mimo jiné jsou uvedeny tzv. ostatní stavby a mezi nimi cituji „důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;“. Takže z toho

 8. Vyhláška č. 650/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu...

  Poslední aktualizace: 05.01.2005 - 14:25

  Vyhláška č. 650/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování. Vydáno na základě 110/1997 Sb. § 18 odst. 1 písm. a) a g). Datum účinnosti je od 22.12.2004.  ..., zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování. Vydáno na základě 110/1997 Sb. § 18 odst. 1 písm. a) a g). Datum účinnosti je od 22.12.2004.   05.01.2005Krátké zprávy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.

 9. Inspekce životního prostředí zesílila kontroly

  Poslední aktualizace: 08.01.2008 - 10:32

  kvalitu životního prostředí i lidského zdraví v dotčených lokalitách a řešení obdobných stavů zapříčiněných ilegální činností odpovědných subjektů často vyžaduje mnohamilionové výdaje z rozpočtu veřejných financí. Proto i v roce 2007 prováděla ČŽIP mimořádné... mohou mít značný vliv na kvalitu životního prostředí i lidského zdraví v dotčených lokalitách a řešení obdobných stavů zapříčiněných ilegální činností odpovědných subjektů často vyžaduje mnohamilionové výdaje z rozpočtu veřejných financí. Proto i v roce... správní činností pomoci předcházení těmto stavům. Autor článku: Kašparová Bouda KateřinaTaké si můžete přečíst 21.11.2019 - Výbuch na Českolipsku: jeden z těžce zraněných zemřel 09.02.2015 - Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ve

 10. Proč tento další internetový portál, když skoro každá státní instituce provozuje svoje www stránky?

  Poslední aktualizace: 28.04.2004 - 15:13

  Máte pravdu, počet a objem www stránek státních institucí neustále narůstá. Současně s tím však vzrůstá i celková nepřehlednost a neprovázanost informací. BOZPinfo.cz proto zastřešuje a propojuje nabídku informací z ministerstev, vládních agentur a z... informací z ministerstev, vládních agentur a z organizací zabývajících se BOZP. Díky oborovému portálu BOZPinfo.cz byste měli potřebné informace získat rychle a bez nutnosti znát konkrétní strukturu a kompetence státních organizací. 28.04.2004Krátké zprávy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail