Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Pokuta 100.000,- Kč dopravci za nezabezpečení přepravy nebezpečných odpadů

  Poslední aktualizace: 14.02.2007 - 14:02

  . Aby nedošlo k ohrožení zdraví nezúčastněných osob, a také z důvodu velmi kluzkého povrchu vozovky, musela být předmětná komunikace uzavřena do doby než dojde k odstranění uniklých odpadů uzavřena a doprava odkloněna. Okolnostmi případu se zabývala ČIŽP... přepravy nebezpečných odpadů. In Odpady.ihned.cz [online]. Praha : Economia, 2007 [cit. 14-02-2007]. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/?secpart=_tisk_gcefe_ih_>.... zjistila Policie ČR. Aby nedošlo k ohrožení zdraví nezúčastněných osob, a také z důvodu velmi kluzkého povrchu vozovky, musela být předmětná komunikace uzavřena do doby než dojde k odstranění uniklých odpadů uzavřena a doprava odkloněna. Okolnostmi... nezabezpečení přepravy nebezpečných odpadů. In Odpady.ihned.cz [online]. Praha : Economia, 2007 [cit. 14-02-2007]. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/?secpart=_tisk_gcefe_ih_>. 14.02.2007Krátké zprávy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.

 2. Zprávy Komise EU : duben 2008 - leden 2009

  Poslední aktualizace: 12.02.2009 - 09:40

  – konkurenceschopnosti, udržitelnosti a bezpečnosti zásobování. Z této zprávy však vyplývá, že v praxi není integrace trhu ještě zdaleka úspěšná. Až na několik vzácných výjimek zůstávají trhy s elektřinou a plynem v EU hospodářsky v rukou vnitrostátních společností s... podniky. MAP staví na výsledcích dosažených v rámci iniciativy pro růst a zaměstnanost z roku 1998.         klíčová slova: podniky malé - podniky střední - financování - nástroje - EU - podnikání Úřední věstník Evropské... – konkurenceschopnosti, udržitelnosti a bezpečnosti zásobování. Z této zprávy však vyplývá, že v praxi není integrace trhu ještě zdaleka úspěšná. Až na několik vzácných výjimek zůstávají trhy s elektřinou a plynem v EU hospodářsky v rukou vnitrostátních... staví na výsledcích dosažených v rámci iniciativy pro růst a zaměstnanost z roku 1998.         klíčová slova: podniky malé - podniky střední - financování - nástroje - EU - podnikání Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 777 18.11.2008

 3. 7. ročník konference Krizové řízení a bezpečnost v nové Evropě

  Poslední aktualizace: 03.05.2004 - 13:32

   bezpečnost v nové Evropě". Z tohoto důvodu jsou vítány příspěvky týkající se této problematiky např: legislativní rámec v ČR, v EU a ostatních státech - rozdíly, porovnání, přednosti, přístup EU ke krizovému řízení a změny v EU po útocích v Madridu, jaké... atd.Na základě výsledků dotazníků z loňské konference bude dána přednost přednáškám, které budou uvádět příklady řešení z praxe. Vaše příspěvky prosím registrujte na www.emergency.cz. Z došlých příspěvků programový výbor vybere a sestaví program konference... řízení a bezpečnost v nové Evropě". Z tohoto důvodu jsou vítány příspěvky týkající se této problematiky např: legislativní rámec v ČR, v EU a ostatních státech - rozdíly, porovnání, přednosti, přístup EU ke krizovému řízení a změny v EU po útocích v Madridu... technologií atd.Na základě výsledků dotazníků z loňské konference bude dána přednost přednáškám, které budou uvádět příklady řešení z praxe. Vaše příspěvky prosím registrujte na www.emergency.cz. Z došlých příspěvků programový výbor vybere a sestaví program

 4. Rubrika "Statistika pracovních úrazů v ČR" za uplynulé období byla přemístěna do rubriky "Články" v rámci rubriky "Čítárna"

  Poslední aktualizace: 12.01.2006 - 14:53

  Vážení uživatelé BOZPinfo. - V rámci úprav na portále BOZPinfo, byla rubrika "Statistika pracovních úrazů v ČR" za uplynulé období přemístěna do rubriky "Články" v rámci rubriky "Čítárna". - Podrubriky, z bývalé rubriky "BOZP" byly přesunuty do rubriky... o aktualitách v právní úpravě EU včetně vybraných plných textů předpisů z oblasti BOZP. Ostatní texty dokumentů lze vyhledat na portálu EU. Děkujeme Vám za pochopení Šéfredaktor BOZPinfo Tomáš Hoyer... "Články" v rámci rubriky "Čítárna". - Podrubriky, z bývalé rubriky "BOZP" byly přesunuty do rubriky "Tématické přílohy" v rámci rubirky "Čítárna". - Od 11.1.2006 byla spuštěna nová rubrika s názvem "Právní předpisy EU". Rubrika obsahuje aktualizovaný... seznam právních předpisů EU a harmonizovaných norem ke směrnicím, rejstřík, ztkratky, zpravodajství o aktualitách v právní úpravě EU včetně vybraných plných textů předpisů z oblasti BOZP. Ostatní texty dokumentů lze vyhledat na portálu EU. Děkujeme Vám za

 5. Ohlašovací povinnost provozovatelů

  Poslední aktualizace: 07.03.2008 - 10:58

  provozní evidenci provozní údaje za období roku 2007, je podle tohoto zákona konec lhůty pro předání souhrnné provozní evidence posunut z 15. února na 31. března. ... evidenci provozní údaje za období roku 2007, je podle tohoto zákona konec lhůty pro předání souhrnné provozní evidence posunut z 15. února na 31. března.  Také si můžete přečíst 04.10.2016 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2

 6. Zprávy Komise EU : leden - duben 2008

  Poslední aktualizace: 09.06.2008 - 17:40

  sdělení o druhém strategickém přezkumu lepší právní úpravy v Evropské unii („Second strategic review on Better Regulation in the European Union“), popisuje jak z kvalitativního, tak i z kvantitativního hlediska dosažené výsledky, vytyčuje další směřování... doplňuje sdělení o druhém strategickém přezkumu lepší právní úpravy v Evropské unii („Second strategic review on Better Regulation in the European Union“), popisuje jak z kvalitativního, tak i z kvantitativního hlediska dosažené výsledky, vytyčuje další

 7. Unipetrol: nejlepší recept je prevence

  Poslední aktualizace: 06.08.2003 - 15:15

  Každá chemická výroba s sebou obecně přináší některé negativní aspekty – jedním z nich je i riziko havárie spojené s možným únikem látek toxického, výbušného a hořlavého charakteru. Preventivní příprava na takové nenadálé události proto patří k... prevence havarijních situací také havarijní cvičení. Ta simulují možnou havárii a ověřují funkčnost připravených opatření v praxi. Jedno z posledních takových cvičení proběhlo loni na podzim v Chemopetrolu Litvínov, kde byl simulován únik etylenu z jednoho... větší pravděpodobností nehody, než jakou přináší již běžící výroba. Díky přísným bezpečnostním pravidlům a jejich důslednému dodržování ze strany zaměstnanců a také díky přítomnosti odborníků z ostatních společností skupiny Unipetrol se nakonec podařilo... 05.12.2019 - Biologické činitele v práci: jaké zdravotní problémy způsobují a jak proti nim lépe bojovat? 31.10.2019 - Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“ 30.10.2019 - Prezentace z... formulář.havárieprevenceKaždá chemická výroba s sebou obecně přináší některé negativní aspekty – jedním z nich je i riziko havárie spojené s možným únikem látek toxického, výbušného a hořlavého charakteru. Preventivní příprava na takové nenadálé události proto patří k... prevence havarijních situací také havarijní cvičení. Ta simulují možnou havárii a ověřují funkčnost připravených opatření v praxi. Jedno z posledních takových cvičení proběhlo loni na podzim v Chemopetrolu Litvínov, kde byl simulován únik etylenu z jednoho

 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : květen - říjen 2008

  Poslední aktualizace: 21.11.2008 - 10:06

  zřídit partnerství s členskými státy za účelem zajištění dostupnosti potřebných výzkumných pracovníků, což představuje jednu z pěti iniciativ plánovaných v roce 2008 v návaznosti na zelenou knihu o Evropském výzkumném prostoru. Výzkumní pracovníci jsou..., technologický rozvoj a demonstrace ( VTR ) : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.         anotace: Toto sdělení vyzdvihuje zjištění a doporučení vyplývající z hodnocení tematické....         anotace: Toto sdělení navrhuje zřídit partnerství s členskými státy za účelem zajištění dostupnosti potřebných výzkumných pracovníků, což představuje jednu z pěti iniciativ plánovaných v roce 2008 v návaznosti na zelenou knihu o Evropském výzkumném... rozvoj a demonstrace ( VTR ) : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.         anotace: Toto sdělení vyzdvihuje zjištění a doporučení vyplývající z hodnocení tematické priority

 9. Systémy zabezpečení proti výbuchu hořlavých prachů

  Poslední aktualizace: 24.11.2006 - 12:56

  technologie před destruktivními účinky výbuchu. Ztráty na životech a újmy na zdraví zaměstnanců, výpadky klíčových částí výroby a rozsáhlé ekonomické ztráty mohou vést k poškození dobrého jména firmy, ekonomickým ztrátám a ztrátě pozice na trhu. Z tohoto... úvahu, že k ochrannému systému je třeba mít přístup z důvodů revizí a obnovení funkce po výbuchu a především ten fakt, že vývodní potrubí výrazným způsobem zhoršuje účinnost odlehčení. V praxi se prokazuje, že vývodní potrubí delší než 1,5 – 2 metry... velmi často podceňována, což vede k neúměrně vysokému riziku právě v propojených technologických systémech, kterých je v praxi většina. Ochranné systémy pro potlačení výbuchu Ochranné systémy pro potlačení výbuchu se skládají z části detekční... pozice na trhu. Z tohoto důvodu se nevyplatí protivýbuchovou prevenci a zabezpečení podceňovat. V článku se proto zaměříme na konkrétní způsoby zabezpečení, jejich použití a příklady. Druhy ochranných systémů a návrh protivýbuchové ochrany Ochranné...). Zde je však nutno vzít v úvahu, že k ochrannému systému je třeba mít přístup z důvodů revizí a obnovení funkce po výbuchu a především ten fakt, že vývodní potrubí výrazným způsobem zhoršuje účinnost odlehčení. V praxi se prokazuje, že vývodní potrubí.... Tato nutnost je v praxi velmi často podceňována, což vede k neúměrně vysokému riziku právě v propojených technologických systémech, kterých je v praxi většina. Ochranné systémy pro potlačení výbuchu Ochranné systémy pro potlačení výbuchu se skládají z

 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : únor - březen 2009

  Poslední aktualizace: 03.04.2009 - 12:03

  rozšíření představuje velký úspěch pro celou EU a její občany, čímž byl dosažen jeden z původních cílů evropské integrace.Toto sdělení se zaměřuje na hospodářské aspekty rozšíření, posuzuje dosavadní hospodářské úspěchy a uvádí hlavní budoucí výzvy... zúčastněné strany z odvětví a členské státy mohly urychlit pokrok v tomto směru.         klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - využití - hospodářství - podpora EUR-Lex - č. KOM(2009) 116... představuje velký úspěch pro celou EU a její občany, čímž byl dosažen jeden z původních cílů evropské integrace.Toto sdělení se zaměřuje na hospodářské aspekty rozšíření, posuzuje dosavadní hospodářské úspěchy a uvádí hlavní budoucí výzvy... odvětvích společnosti a hospodářství. Je podkladem pro doporučení, které má Komise přijmout ve druhé polovině roku 2009. Doporučení stanoví úkoly, cíle a termíny, aby zúčastněné strany z odvětví a členské státy mohly urychlit pokrok v tomto směru

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail