Zprávy Komise EU : duben 2008 - leden 2009

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 192 15.4.2008

1

Pokrok při vytváření vnitřního trhu s plynem a elektřinou : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Spolehlivé energetické služby za přijatelné ceny jak pro průmyslové, tak pro domácí uživatele zůstávají klíčovým faktorem sociálního a hospodářského rozvoje. Dobře fungující vnitřní trh s energií je nezbytným předpokladem pro splnění všech tří základních cílů evropské energetické politiky – konkurenceschopnosti, udržitelnosti a bezpečnosti zásobování. Z této zprávy však vyplývá, že v praxi není integrace trhu ještě zdaleka úspěšná. Až na několik vzácných výjimek zůstávají trhy s elektřinou a plynem v EU hospodářsky v rukou vnitrostátních společností s omezenou konkurencí. Tato zpráva zdůrazňuje, že problémy zjištěné ve zprávě Komise o pokroku za období 2006/07 a v odvětvové zprávě o průzkumu evropských trhů s elektřinou a plynem v převážné míře stále přetrvávají. Ne všechny nedostatky lze řešit v rámci stávajících právních předpisů, a proto jsou nutná další legislativní opatření.
        klíčová slova: energie elektrická - elektřina - plyn - trh vnitřní - EU - služby - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 708 7.11.2008

2

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o finančních nástrojích víceletého programu pro podnik a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2006) : závěrečná zpráva k 31. 12. 2006 (včetně nejdůležitějších výsledků k 31. 12. 2007) : podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí Rady 2000/819/ES ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 593/2004/ES a č. 1776/2005/ES.
        anotace: Toto je poslední výroční zpráva (závěrečná zpráva) o pokroku dosaženém při provádění finančních nástrojů víceletého programu pro podnik a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (multiannual programme – MAP ). Cílem finančních nástrojů MAP je zdokonalovat finanční prostředí pro podnikání, zvláště pak pro malé a střední podniky. MAP staví na výsledcích dosažených v rámci iniciativy pro růst a zaměstnanost z roku 1998.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - financování - nástroje - EU - podnikání

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 777 18.11.2008

3

25. výroční zpráva Komise o kontrole uplatňování práva Společenství : 2007.
        anotace: Tato zpráva poukazuje zejména na problematiku spojenou s uplatňováním práva a označuje tři hlavní oblasti priorit: 1) prevenci, 2) informace a řešení problémů v zájmu občanů, a 3) stanovování priorit při řešení stížností a vedení řízení pro porušení právních předpisů. Zpráva dále zdůrazňuje důležitost pevného partnerství mezi Komisí a členskými státy při práci v odborných skupinách pro řízení uplatňování právních nástrojů a aktivní spolupráci při řešení problémů.
        klíčová slova: právo - Evropské společenství - předpisy právní - uplatnění - zprávy výroční

EUR-Lex - č. KOM(2008) 905 14.1.2009

4

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.
        anotace: Tato zpráva, která byla vypracována podle čl. 19 odst. 2 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, obsahuje informace o bezpečnosti výrobků určených spotřebitelům, zejména o zlepšení sledovatelnosti výrobků, fungování dozoru nad trhem a systému RAPEX, normalizaci, opatřeních přijatých na základě článku 13 směrnice. Směrnice se sice nevztahuje na bezpečnost služeb, ale některá její ustanovení se na tuto oblast zaměřují kvůli „dosažení sledovaných cílů ochrany“ uvedené směrnice. Tato zpráva tudíž věnuje pozornost také hlavním oblastem vývoje směrem k bezpečnějším službám v Evropě.
        klíčová slova: výrobky - bezpečnost - normalizace - ochrana spotřebitele

EUR-Lex - č. KOM(2009) 5 20.1.2009

5

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění hlavních směrů transevropské dopravní sítě za období 2004 - 2005 : podle článku 18 rozhodnutí 1692/96/ES.
        anotace: Tato zpráva hodnotí rozvoj transevropské dopravní sítě ( TEN -T) v souladu s hlavními směryTEN-T stanovenými rozhodnutím 1692/96/ES. Tyto hlavní směry tvoří obecný referenční rámec pro zavádění sítě a stanoví projekty společného zájmu. Druhy dopravy, na které se vztahují hlavní směry, jsou: sítě silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, námořní dálnice, námořní a vnitrozemské přístavy, letiště a jiné body vzájemného propojení modálních sítí, jakož i řízení dopravy a navigační systémy. Tato zpráva zahrnuje dvouleté období od roku 2004 do konce roku 2005. Údaje o investicích se vztahují na EU-15, na EU-25 k 1. květnu 2004 a na EU-273 od 1. ledna 2007.
        klíčová slova: doprava - sítě dopravní - sítě transevropské - hodnocení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail