Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Navrhované změny zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 17.07.2007 - 11:36

  nepřesností, ale také promítnutí dohod sociálních partnerů působících v Radě hospodářské a sociální dohody uzavřených v květnu 2007. Do návrhu změn zákoníku práce byly zapracovány věcné a formální změny vyplývající z těchto dohod. I. Legislativně... technické změny Technická část novely zákoníku práce byla projednána v mezirezortním připomínkovém řízení v měsících březnu a dubnu tohoto roku. Z hlediska technického obsahu novelizace zákoníku práce lze poukázat na: Neschválení vládního návrhu.... Dalším bodem, obsaženým v jedné z dohod, je návrh na stanovení lhůt pro rozhodování pracovněprávních sporů soudy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o problematiku, která je předmětem úpravy zákoníku práce, bylo požádáno Ministerstvo spravedlnosti, aby ve své... Tisková zpráva MPSV k předložené novelizaci zákoníku práce. ..., ale také promítnutí dohod sociálních partnerů působících v Radě hospodářské a sociální dohody uzavřených v květnu 2007. Do návrhu změn zákoníku práce byly zapracovány věcné a formální změny vyplývající z těchto dohod. I. Legislativně technické změny... Technická část novely zákoníku práce byla projednána v mezirezortním připomínkovém řízení v měsících březnu a dubnu tohoto roku. Z hlediska technického obsahu novelizace zákoníku práce lze poukázat na: Neschválení vládního návrhu antidiskriminačního... jedné z dohod, je návrh na stanovení lhůt pro rozhodování pracovněprávních sporů soudy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o problematiku, která je předmětem úpravy zákoníku práce, bylo požádáno Ministerstvo spravedlnosti, aby ve své působnosti uvážilo možnost...Navrhované změny zákoníku práce

 2. Projekt V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 21.02.2022 - 15:25

  postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19  O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce ... Anotace: Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce... zaměstnavatele, organizace veřejného a soukromého sektoru. Klíčová slova: GDPR, Česká republika, pracovněprávní vztahy, BOZP, inspekce práce, zákoník práce Řešeno: 1/2019 – 12/2020 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný... BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19  O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce Také si můžete přečíst 21.02.2022 - K...: Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce porovnat s..., organizace veřejného a soukromého sektoru. Klíčová slova: GDPR, Česká republika, pracovněprávní vztahy, BOZP, inspekce práce, zákoník práce Řešeno: 1/2019 – 12/2020 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: Mgr. Denisa...Projekt V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

 3. Noční práce v dopravě

  Poslední aktualizace: 05.04.2007 - 13:00

  . 12:30 hod. - 22:30 hod.) nebo se i zde na pojem "zaměstnance pracujícího v noční době" vztahuje ustanovení § 78 odst. 1, písm. l zákoníku práce, tzn. že by z těch deseti hodin musely být tři hodiny v noční době (např. 15:00 - 01:00). Vámi citovaná... zaměstnavatel rozvrhnout směnu v rozsahu nejvýše 10 hodin (viz § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb.). Tímto vymezením není dotčena obecná úprava noční práce zaměstnance pracujícího v noci podle ustanovení § 94 zákoníku práce. Časové... vymezení noční doby obsahuje zákoník práce v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) a jedná se o dobu mezi 22. a 6. hodinou. Na rozdíl od obecné právní úpravy zaměstnance pracujícího v noci (zaměstnance, který pravidelně během noční doby odpracuje nejméně 3 hodiny....) nebo se i zde na pojem "zaměstnance pracujícího v noční době" vztahuje ustanovení § 78 odst. 1, písm. l zákoníku práce, tzn. že by z těch deseti hodin musely být tři hodiny v noční době (např. 15:00 - 01:00). Vámi citovaná ustanovení § 5 odst. 2 a § 16... v rozsahu nejvýše 10 hodin (viz § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb.). Tímto vymezením není dotčena obecná úprava noční práce zaměstnance pracujícího v noci podle ustanovení § 94 zákoníku práce. Časové vymezení noční doby obsahuje... zákoník práce v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) a jedná se o dobu mezi 22. a 6. hodinou. Na rozdíl od obecné právní úpravy zaměstnance pracujícího v noci (zaměstnance, který pravidelně během noční doby odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci...Noční práce v dopravě

 4. Rizika práce s azbestem

  Poslední aktualizace: 15.07.2003 - 14:38

  na těžbu azbestu v ČR nejsou. Průmyslové zpracování azbestu - v ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho.... Onemocnění z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou vzniknout tedy i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje. KTERÉ NEMOCI ZPŮSOBUJE EXPOZICE AZBESTOVÉMU PRACHU? Azbestóza - postupná náhrada plicní... tkáně vazivem. Obvykle má pozvolný průběh s typickým nálezem na rtg plic, výraznější postižení je v současnosti raritní, bylo spojeno s dlouholetou expozicí vysokým koncentracím prachu s obsahem azbestu. Onemocnění lze hlásit jako nemoc z povolání... nejsou. Průmyslové zpracování azbestu - v ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování. Manipulace s.... JAKÝM ZPŮSOBEM PŮSOBÍ AZBEST NA LIDSKÝ ORGANIZMUS? Azbestová vlákna se dostávají s vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků. Zde dlouhá a odolná vlákna vyvolávají místní reakci, která může vést ke vzniku onemocnění. Onemocnění z azbestu obvykle... průběh s typickým nálezem na rtg plic, výraznější postižení je v současnosti raritní, bylo spojeno s dlouholetou expozicí vysokým koncentracím prachu s obsahem azbestu. Onemocnění lze hlásit jako nemoc z povolání. Hyalinóza pleury - vazivové změny na...Rizika práce s azbestem

 5. Práce v hlučném prostředí

  Poslední aktualizace: 15.07.2003 - 12:49

  hladinu v decibelech dB (A), frekvenci udávanou počtem kmitů za sekundu v jednotkách Hertz (Hz) a jak se v čase mění jeho intenzita. Z tohoto hlediska se rozlišuje hluk ustálený, proměnný, impulzivní nebo přerušovaný. Co člověk slyší? Zdravý mladý... rizika. Frekvenci prohlídek určuje hygienická služba. Výstupní prohlídky se provádějí při ukončení práce v závodě nebo při přeřazení na jiné pracoviště. Používání osobních ochranných pracovních pomůcek v případech, kdy nelze zajistit ochranu technickými...), frekvenci udávanou počtem kmitů za sekundu v jednotkách Hertz (Hz) a jak se v čase mění jeho intenzita. Z tohoto hlediska se rozlišuje hluk ustálený, proměnný, impulzivní nebo přerušovaný. Co člověk slyší? Zdravý mladý člověk slyší zvuk na frekvenci od... určuje hygienická služba. Výstupní prohlídky se provádějí při ukončení práce v závodě nebo při přeřazení na jiné pracoviště. Používání osobních ochranných pracovních pomůcek v případech, kdy nelze zajistit ochranu technickými opatřeními. Účinnost chráničů... zdravotního ústavuOchrana zdravíD - Pracovní lékařství a hygiena práce Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Práce v hlučném prostředí

 6. Noční práce mladistvých

  Poslední aktualizace: 03.09.2004 - 16:46

  Dotaz: Dostali jsme se s kolegou do teoretického sporu ohledně noční práce mladistvých, která je pochopitelně zakázána. Kolega uvádí, že hranice věku je do 16ti let a v takovém případě hrozí zaměstnavateli pokuta max. 200 000, já myslím, že je to... povolání. Tato noční práce musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu (viz § 166, odst. 1, Zák. práce). Státní odborný dozor nad bezpečností práce může ukládat pokuty až do částky 500 tisíc Kč. V... jsme se s kolegou do teoretického sporu ohledně noční práce mladistvých, která je pochopitelně zakázána. Kolega uvádí, že hranice věku je do 16ti let a v takovém případě hrozí zaměstnavateli pokuta max. 200 000, já myslím, že je to částka daleko vyšší a ani... práce musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu (viz § 166, odst. 1, Zák. práce). Státní odborný dozor nad bezpečností práce může ukládat pokuty až do částky 500 tisíc Kč. V případě nedodržení nově... přečíst 30.08.2023 - Chystá se změna vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 18.05.2023 - Práce v noci a dopady na zdraví zaměstnanců 26.04.2023 - Vstupní lékařské prohlídky...Noční práce mladistvých

 7. Novela zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 27.09.2023 - 15:25

  Potřeba novelizovat zákoník práce vznikla především z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010... 5 jsou uvedeny možnosti zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. U právních vztahů založených dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti u výpovědi zaměstnavatel, na rozdíl od výpovědi z...) bod 3.]. Také zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr budou poskytovány příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém... Dlouho očekávaná novela zákoníku práce vyšla pod č. 281/2023 Sb. a nabývá účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1. ledna 2024 a 1. ledna 2029. Například byla upravena právní úprava dohod o pracích konaných... mimo pracovní poměr za účelem větších právních jistot pro zaměstnance nebo právní úprava práce na dálku a náhrady nákladů v souvislosti s ní. ... dohodnutém místě než na pracovištidohodypráce na dálkupracovněprávní vztahy Potřeba novelizovat zákoník práce vznikla především z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a... zaměstnanec je povinen vést i její evidenci [§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3.]. Také zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr budou poskytovány příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody za práci... odměnu z dohody i náhrada odměny z dohody mezi příjmy uvedené v § 147 odst. 1 zákoníku práce, z nichž může zaměstnavatel zaměstnanci provádět srážky jednostranně. Významnou změnou jsou náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, které upravuje § 190a...Novela zákoníku práce

 8. Práce na plynovém zařízení

  Poslední aktualizace: 20.05.2016 - 15:21

  zaškolení o bezpečnosti práce na plynu? Nemusím dělat zkoušky a mít nějaké oprávnění? Jaký předpis řeší tuto problematiku? Podle Vašeho dotazu a vlastního vymezení znalostí či charakteristiky plynového zařízení bych jednoznačně odpověděl: „Ne“. Ale pojďme se... organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení (§ 3 odst. 2 vyhlášky) – z vlastních... zaměstnanců zpravidla tedy obsluhu či údržbáře. Kontrola slouží k posouzení stavu provozovaného zařízení, zda odpovídá technickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Pracovník provádějící kontrolu... zaškolení o bezpečnosti práce na plynu? Nemusím dělat zkoušky a mít nějaké oprávnění? Jaký předpis řeší tuto problematiku? Podle Vašeho dotazu a vlastního vymezení znalostí či charakteristiky plynového zařízení bych jednoznačně odpověděl: „Ne“. Ale pojďme se... organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení (§ 3 odst. 2 vyhlášky) – z vlastních zaměstnanců... zpravidla tedy obsluhu či údržbáře. Kontrola slouží k posouzení stavu provozovaného zařízení, zda odpovídá technickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Pracovník provádějící kontrolu – zpravidla...Práce na plynovém zařízení

 9. Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění

  Poslední aktualizace: 25.09.2013 - 13:40

  předpisů. Ustanovení § 102 odst. 1 a odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce, tím, že nesplnil svoji povinnost kontrolovat plnění opatření stanovených při předcházení rizikům a vytvářet tak bezpečné a zdraví neohrožující... OIP: Na OIP bude se zaměstnavatelem postiženého zaměstnance vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. ... žádným kolektivním zajištěním. Zaměstnanci, kteří se pohybovali po konstrukci stropu ve 3. podlaží, nebyli zajištěni ani OOPP, přestože zde hrozil pád z výšky i téměř 7 m a u dvou okrajových částí střechy se pracovalo v ochranném pásmu elektrické energie.... Ustanovení § 102 odst. 1 a odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce, tím, že nesplnil svoji povinnost kontrolovat plnění opatření stanovených při předcházení rizikům a vytvářet tak bezpečné a zdraví neohrožující pracovní... bude se zaměstnavatelem postiženého zaměstnance vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Také si můžete přečíst 11.10.2023 - Potíže s výběrem vhodné... kolektivním zajištěním. Zaměstnanci, kteří se pohybovali po konstrukci stropu ve 3. podlaží, nebyli zajištěni ani OOPP, přestože zde hrozil pád z výšky i téměř 7 m a u dvou okrajových částí střechy se pracovalo v ochranném pásmu elektrické energie bez...Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění

 10. Práce v souladu se životem

  Poslední aktualizace: 17.12.2009 - 10:06

  zdraví a pohoda na pracovišti“ pro roky 2009 – 2010. Soutěžní kampaň je součástí celoevropského projektu, který probíhá s heslem „Práce v souladu se životem“. Projektu se můžete zúčastnit tak, že vyplníte on-line dotazník, který naleznete na adrese http... uvažovat o lepší péči o zdraví svých zaměstnanců, může být vyplnění dotazníku podnětem k zahájení práce v této oblasti. Společnosti, které dosáhnou v oblasti péče o duševní zdraví svých zaměstnanců zvláště dobrých výsledků, se v říjnu 2010 zúčastní slavnostní... celoevropské konference v Berlíně a zapojí se do soutěže o titul Vynikající praxe v oblasti podpory duševního zdraví. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. vítá dané aktivity, neboť dokončil projekt „Stres na pracovišti – možnosti prevence“ a výsledky.... Soutěžní kampaň je součástí celoevropského projektu, který probíhá s heslem „Práce v souladu se životem“. Projektu se můžete zúčastnit tak, že vyplníte on-line dotazník, který naleznete na adrese http://www.menthealthwork.cz, a tím ukážete, jaké... být vyplnění dotazníku podnětem k zahájení práce v této oblasti. Společnosti, které dosáhnou v oblasti péče o duševní zdraví svých zaměstnanců zvláště dobrých výsledků, se v říjnu 2010 zúčastní slavnostní celoevropské konference v Berlíně a zapojí se do... soutěže o titul Vynikající praxe v oblasti podpory duševního zdraví. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. vítá dané aktivity, neboť dokončil projekt „Stres na pracovišti – možnosti prevence“ a výsledky řešení potvrzují, že téma stresu a duševního...Práce v souladu se životem

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail