Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Zkušenosti z prověrek bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik"

  Poslední aktualizace: 13.03.2019 - 14:34

  Počty podniků vlastnících platné osvědčení „Bezpečný podnik“ dle jednotlivých oblastních inspektorátů práce (OIP) jsou uvedeny v následující tabulce: OIP pro hl. město Prahu 5 OIP pro Středočeský kraj 7 OIP pro... kraj 10 OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 19 Oblastní inspektoráty práce prováděly v roce 2018 prověrky dle programu „Bezpečný podnik“ ve firmách, které se nově přihlásily do programu „Bezpečný podnik“, a ve firmách... vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních, ale tato rizika byla v dokumentaci uvedena obecně a nebylo v ní uvedeno, kde se tato konkrétní rizika vyskytují, na jaké části stroje, na jakém pracovišti, při jaké činnosti apod., a z tohoto důvodu byla v... V letošním roce to bude již 23 let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo program „Bezpečný podnik“. Ke dni 23. 10. 2018 bylo držitelem platného osvědčení „Bezpečný podnik“ celkově 79 právních subjektů, což představuje přibližně 65 000 zaměstnanců. ... Zkušenosti z prověrek bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik" Napsal uživatel hrubak dne 13. Březen 2019 - 14:34. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze... přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.Bezpečný podniksystém bozppodnikypracoviště Počty podniků vlastnících platné osvědčení „Bezpečný podnik“ dle jednotlivých oblastních inspektorátů práce (OIP) jsou uvedeny v následující tabulce... Královehradecký kraj a Pardubický kraj 8 OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 10 OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 19 Oblastní inspektoráty práce prováděly v roce 2018 prověrky dle programu „Bezpečný podnik...Zkušenosti z prověrek bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik"

 2. Významné změny v zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 10.07.2020 - 09:24

  , a informace musí obsahovat údaje zde obsažené. Zrušuje se povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami z... odměny z dohody nebo které založily účast na nemocenském pojištění (§ 313). Sdílené pracovní místo upravuje nový § 317a. Zaměstnavatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si.... V § 319 se objevuje doplnění týkající se vyslání zaměstnance zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky a přidává se nový § 319a, který se týká doby vyslání tohoto... Dne 26. června 2020 vyšel zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Objevila se řada změn i v souvislosti s BOZP. S účinností od 30. července 2020 došlo... výpovědí, byla-li dána ze strany zaměstnance z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V § 78 písm. e) se místo třísměnný pracovní režim práce uvádí vícesměnný... povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami z odměny z dohody nebo které založily účast na nemocenském... zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky a přidává se nový § 319a, který se týká doby vyslání tohoto zaměstnance. Došlo ke zjednodušení při doručování písemností...Významné změny v zákoníku práce

 3. Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  zdraví při práci. Odpolední část byla tematicky zaměřena na inspekci práce, na certifikaci odborníků v BOZP a podnikovou kulturu založenou na prevenci. Vystoupil zde i první zástupce z ČR Ing. Macíček ze Státního úřadu inspekce ČR a představil účastníkům.... Hatina z Institutu pre výskum práce a rodiny (IVPR) nastínil východiska, perspektivy a současné zaměření výzkumu na Slovensku. Postupně uvedl jednotlivé přednášející z řad vysokoškolských profesorů a řešitelů konkrétních výzkumných projektů, které řeší IVPR... apod.). Na dotazy odpovídali pracovníci Národného inšpektorátu práce (ing. Habina, ing. Gecelovská, ing. Jančurová), dále zástupce MPSVR SR ing. Adamček, MUDr. Ondrejková z Úradu veřejného zdravotníctva a ing. Majer z Asociácie BOZP-OPP. Konferenci uzavřel... Příspěvek seznamuje s aktuálními tématy, které byly diskutovány na XXI. mezinárodní konferenci "Aktuálne otázky bezpečnosti práce". Konala se jako tradičně na Slovensku ve dnech 3. - 5. 11. 2008 ve Štrbském plese ve Vysokých Tatrách. Tato konference... umožňuje dialog mezi odborníky BOZP, státní správou, vědeckými institucemi, výrobní sférou, dodavateli a uživateli bezpečnostní techniky o aktuálních otázkách zvýšení efektivnosti všech činností v rámci BOZP jako jednoho z nejdůležitějších prvků integrovaných manažerských systémů. ... bezpečnostní techniky o aktuálních otázkách zvýšení efektivnosti všech činností v rámci BOZP jako jednoho z nejdůležitějších prvků integrovaných manažerských systémů. Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práce, BOZP, pracovní rizika, hodnocení... vystoupením generálního ředitele Národného inšpektorátu práce Ing. Andreje Gmittera. První část odpoledního bloku byla věnována prezentaci evropské kampaně k posuzování rizik. Prof. Sinay také představil výzvy z 18. světového kongresu v Soulu a zmínil Soulskou... založenou na prevenci. Vystoupil zde i první zástupce z ČR Ing. Macíček ze Státního úřadu inspekce ČR a představil účastníkům konference výsledky procesu transformace inspekce práce v České republice. V závěru byla předána ocenění v rámci programu „Bezpečný podnik...Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce

 4. Metodika řízení práce prováděné formou home office

  Poslední aktualizace: 23.11.2016 - 10:29

  se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: bezpečnost práce; ochrana zdraví; pracovní nároky; řízení úloh; práce na dálku Abstract The article deals with the relationship between employer... masivnějšímu rozšíření nových přístupů v pracovním procesu včetně flexibilních forem práce, které jsou vykonávány na dálku. Jednou z těchto forem je i home office neboli práce z domova. Silné konkurenční prostředí vytváří tlak na zaměstnavatele, aby hledali nová... k home office a politice jejího zavádění (Kossek et al., 2010). Práce z domova se stává stále běžnější praxí v rozvinutém světě, i když přesné počty zaměstnanců pracujících na dálku se liší v jednotlivých zemích (WorldatWork, 2006) Legislativa... Článek se zabývá vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím na dálku formou home office a legislativním rámcem, který podchycuje základní pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. ... pravidla zásad BOZP na pracovišti. Částečně se zabývá i řídícími a kontrolními procesy. Dále se snaží vymezit specifika práce z domova a přesahy do života takto zaměstnaných lidí. Klíčová slova: bezpečnost práce; ochrana zdraví; pracovní nároky; řízení... se počtu pracujících matek, jsou podniky stále více nuceni přehodnotit svůj vztah k home office a politice jejího zavádění (Kossek et al., 2010). Práce z domova se stává stále běžnější praxí v rozvinutém světě, i když přesné počty zaměstnanců pracujících... na dálku se liší v jednotlivých zemích (WorldatWork, 2006) Legislativa Termín „home office“ (práce z domova, homeworking apod.) český právní řád nezná. Přesto je možnost práce z domova v předpisech zakotvena. „Závislá práce musí být vykonávána… na...Metodika řízení práce prováděné formou home office

 5. Noční práce a práce v noci

  Poslední aktualizace: 29.11.2017 - 10:23

  Stále nemáme zcela jasno v otázce noční prácepráce v noci. Zaměstnanci v prodejně chodí 5 x týdně od 4,30 hod. do práce. Samozřejmě se jim platí příplatek za 1,5 hod. práce v noci, ale není jasné, zda musí chodit na roční prohlídky. Odpověď je... jednoduchá. Podle definice pojmu v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce (ZP) je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru aspoň... jednou týdně v období uvedeném v § 94 odst. 1 (tedy v období 26 týdnů po sobě jdoucích). Podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) ZP je noční dobou doba mezi 22. a 6. hodinou. Proto zaměstnanci, kteří do práce nastupují pravidelně v 5.00 hod. nebo – jako ve...;Dandová EvaTaké si můžete přečíst 20.01.2020 - Od pracovníků k obyvatelstvu v produktivním věku: nové paradigma pro pracovnělékařské služby 31.10.2019 - Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní... úprava a praxe“ 10.07.2019 - Délka směny řidiče v noční době 01.07.2019 - Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe 24.06.2019 - Povinnost mít výpis ze zdravotnické dokumentace29.11.2017Zdroj: BOZPinfoOchrana zdraví Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ... Noční prácepráce v noci Napsal uživatel hrubak dne 29. Listopad 2017 - 10:23. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce v nocizdravotní...Noční prácepráce v noci

 6. Práce přesčas po nemoci

  Poslední aktualizace: 25.11.2019 - 11:37

  Byla jsem tři týdny na nemocenské, nejnutnější záležitosti za mě vyřizovaly kolegyně. Mnoho práce jsem musela dohánět, a to i po pracovní době. Vedení mi nechce tyto hodiny zaplatit jako přesčasy, prý si mám vzít náhradní volno. To si ale vzít nemohu..., protože by mi zase neudělaná práce zůstávala. Při odpovědi na váš problém se musíme opřít o znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Ten v § 114 odst. 1 stanoví – cituji: „Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo v tuto dobu... právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.“ Situace je tedy zcela jasná. K tomu, aby vám zaměstnavatel poskytl... Práce přesčas po nemoci Napsal uživatel hrubak dne 25. Listopad 2019 - 11:37. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce přesčaspracovní... doba Byla jsem tři týdny na nemocenské, nejnutnější záležitosti za mě vyřizovaly kolegyně. Mnoho práce jsem musela dohánět, a to i po pracovní době. Vedení mi nechce tyto hodiny zaplatit jako přesčasy, prý si mám vzít náhradní volno. To si ale vzít nemohu..., protože by mi zase neudělaná práce zůstávala. Při odpovědi na váš problém se musíme opřít o znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Ten v § 114 odst. 1 stanoví – cituji: „Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo v tuto dobu...Práce přesčas po nemoci

 7. Oblastní inspektoráty práce (OIP)

  Poslední aktualizace: 05.02.2013 - 16:59

  Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105 160 00 Praha 6 tel: +420 950 179 310 fax: +420 235 362 007 e-mail: praha@oip.cz http://www.suip.cz/oip03 Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj... se sídlem v Praze (aktualizace k 2.10.2019) náměstí Barikád 1122/2 130 00 Praha 3 tel.: +420 950 179 400 e-mail: stredni.cechy@oip.cz http://www.suip.cz/oip04 Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých... inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27 301 00 Plzeň tel.: +420 950 179 611 fax: +420 950 179 610 e-mail: plzen@oip.cz Regionální kancelář v Karlových Varech Svahová 1170/24 360 01 Karlovy Vary tel... Oblastní inspektoráty práce ... Oblastní inspektoráty práce (OIP) Napsal uživatel admin dne 5. Únor 2013 - 16:59. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.inspekce... práceOIPpracovněprávní vztahySÚIP Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105 160 00 Praha 6 tel: +420 950 179 310 fax: +420 235 362 007 e-mail: praha@oip.cz http://www.suip.cz/oip03 Oblastní inspektorát práce pro... Středočeský kraj se sídlem v Praze (aktualizace k 2.10.2019) náměstí Barikád 1122/2 130 00 Praha 3 tel.: +420 950 179 400 e-mail: stredni.cechy@oip.cz http://www.suip.cz/oip04 Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v...Oblastní inspektoráty práce (OIP)

 8. Práce s chemickými látkami u mladistvých

  Poslední aktualizace: 22.06.2021 - 10:26

  porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Obecně platí, že... konaných prací pro mladistvé jsou stanoveny jednak přímo zákoníkem práce a dále vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po... zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob. Zákoník práce i vyhláška tyto práce vymezuje obecně... mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat pracemi, při nichž... zákoníkem práce a dále vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány... jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob. Zákoník práce i vyhláška tyto práce vymezuje obecně, a je proto na zaměstnavateli, aby podle konkrétních...Práce s chemickými látkami u mladistvých

 9. Projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office

  Poslední aktualizace: 01.11.2016 - 15:45

  Anotace: Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu). Zvláštní důraz bude kladen na... § 101 až § 108 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů s jeho § 113 a s vazbou na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek... bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na další související předpisy. Tyto nástroje se zaměří na hodnocení pracovního prostředí, hodnocení psychosociálních dopadů forem této práce, hodnocení pracovního tempa a na... Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu). .... Využijte přihlašovací a registrační formulář. Anotace: Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office... Napsal uživatel merkova dne 1. Listopad 2016 - 15:45. projektypráce z domovahome officepsychosociální aspektyekonomické aspektyhomeworkingteleworkingVkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé... (teleworkingu). Zvláštní důraz bude kladen na § 101 až § 108 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů s jeho § 113 a s vazbou na zákon č. 309...Projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office

 10. Normy spotřeby práce

  Poslední aktualizace: 14.05.2019 - 14:11

  , stanovil stejné normy práce. Jedině tak může zaměstnavatel zajistit, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty bude příslušet všem zaměstnancům stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se podle ustanovení § 110 zákoníku práce (ZP) rozumí... práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Podle zákoníku práce lze za spravedlivou odměnu za... množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. V odst. 1 § 300 je dále uvedeno, že množství... 06.11.2019 - Prostor před otevřeným elektrickým rozvaděčem 09.10.2019 - Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti15.05.2019Zdroj: BOZPinfoPracovněprávní vztahy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ... Normy spotřeby práce Napsal uživatel hrubak dne 14. Květen 2019 - 14:11. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovní tempomanipulace... stejné normy práce. Jedině tak může zaměstnavatel zajistit, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty bude příslušet všem zaměstnancům stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se podle ustanovení § 110 zákoníku práce (ZP) rozumí práce...Normy spotřeby práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail