Noční práce v dopravě

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jak si mám vysvětlit u nařízení vlády č. 589/06 Sb. (§ 5, odst. 2 a § 16, odst. 2), že délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše deset hodin. Zda postačí, když v těch deseti hodinách je jen třeba půl hodiny v noční době (např. 12:30 hod. - 22:30 hod.) nebo se i zde na pojem "zaměstnance pracujícího v noční době" vztahuje ustanovení § 78 odst. 1, písm. l zákoníku práce, tzn. že by z těch deseti hodin musely být tři hodiny v noční době (např. 15:00 - 01:00).

Vámi citovaná ustanovení § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, se vztahují výhradně k zaměstnancům pracujícím v noční době ve smyslu definice tohoto pojmu uvedené přímo v ustanovení § 3 písm. f) nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – "zaměstnancem pracujícím v noční době se rozumí člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu a zaměstnanec zajišťující údržbu dráhy speciální (metro) v městské hromadné dopravě, který vykonává práci během noční doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích." Jinak řečeno, členu osádky nákladního vozidla nebo autobusu a zaměstnanci, který zajišťuje údržbu dráhy speciální v městské hromadné dopravě, který bude vykonávat práci během noční doby, může zaměstnavatel rozvrhnout směnu v rozsahu nejvýše 10 hodin (viz § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb.). Tímto vymezením není dotčena obecná úprava noční práce zaměstnance pracujícího v noci podle ustanovení § 94 zákoníku práce. Časové vymezení noční doby obsahuje zákoník práce v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) a jedná se o dobu mezi 22. a 6. hodinou. Na rozdíl od obecné právní úpravy zaměstnance pracujícího v noci (zaměstnance, který pravidelně během noční doby odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích) a noční práce v zákoníku práce si nařízení vlády samo pro svoji potřebu zavádí nový pojem "zaměstnanec pracující v noční době" , který je třeba důsledně odlišovat od "zaměstnance pracujícího v noci". V ustanovení § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. obsažená právní úprava znamená, že délka směny člena osádky nákladního vozidla nebo autobusu a zaměstnance, který zajišťuje údržbu dráhy speciální v městské hromadné dopravě, který vykonává lhostejno jak dlouhou práci během noční doby, může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. To se tedy vztahuje ke všem těmto zaměstnancům, kteří nějakým způsobem pracují v noci, tedy k zaměstnancům, jejichž směna např. končí ve 22.30 hodin nebo začíná v 5.00 hodin. Pro zaměstnance pracující v noci, tj. zaměstnance kteří pravidelně (a zde kladu důraz na slůvko pravidelně) odpracují nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích platí obecná právní úprava ustanovení § 94 zákoníku práce a jejich délka směny nesmí v průměru překročit 8 hodin v období 26 týdnů po sobě jdoucích.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail