Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

  Poslední aktualizace: 12.03.2018 - 14:34

  vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl... v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední Die BG... vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika... prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level... tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu... zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie

 2. Lidský faktor

  Poslední aktualizace: 22.12.2022 - 15:37

  , manažery a inženýry k začlenění zásad a postupů lidského faktoru do údržby a provozu podniku. důkladně a přístupně pokrývá všechna témata lidského faktoru důležitá pro zpracovatelský průmysl, využívá anekdoty a případové studie z reálného světa k demonstraci..., manažery a inženýry k začlenění zásad a postupů lidského faktoru do údržby a provozu podniku. důkladně a přístupně pokrývá všechna témata lidského faktoru důležitá pro zpracovatelský průmysl, využívá anekdoty a případové studie z reálného světa k

 3. Evropská unie plánuje sedmiletku

  Poslední aktualizace: 05.01.2007 - 17:29

  nové znalosti pro převratné aplikace a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí... evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2 Životní prostředí včetně změn klimatu – výzkum

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/6

  Poslední aktualizace: 15.07.2022 - 11:20

  . Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále zaměřuje na stejné ukazatele... incidentů.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnostRASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR, MUHAMMAD: Process safety management... nebezpečí procesů (process hazard analysis, PHA). Mezi zahrnutá průmyslová odvětví patří především výroba hnojiv, potravinářské závody, závody na zpracování plynu a ropy, ropné rafinerie, petrochemické závody, závody na zpracování polymerů, papírenský průmysl... nepovšimnuta a neřešena. Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále... bezpečnostního rekordu NULA incidentů.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnost RASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR... polymerů, papírenský průmysl, pneumatikářský průmysl a cukrovarnický průmysl. Tento výzkum pomůže při řešení nedostatků. Celková analýza všech průmyslových odvětví ukazuje, že je třeba klást větší důraz na tři kategorie, a to (1) modernizaci dokumentů a

 5. Nové technologie a BOZP

  Poslední aktualizace: 28.02.2022 - 13:09

  Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou uplatňované... prostředky Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou

 6. Bezpečný podnik, Správná praxe a Podnik podporující zdraví 2014

  Poslední aktualizace: 24.10.2014 - 13:23

  součástky a systémy pro automobilový průmysl splňující světové parametry kvality podle mezinárodních standardů. Osvědčení přebírá poprvé. Ferring-Léčiva, a.s., se sídlem v Jesenici u Prahy Ferring-Léčiva je českou pobočkou mezinárodní společnosti... vyrábí díly pro automobilový průmysl. Široký sortiment produktů zahrnuje turbodmychadla pro přeplňování spalovacích motorů, odlitky z litiny a hliníkových slitin, tvářecí a řezné nástroje, tlakové formy a formy na plasty a pryž. Osvědčení přebírá počtvrté... především pro automobilový průmysl. Osvědčení přebírá poprvé. Podniky oceněné v národním kole soutěže Ceny za správnou praxi 1.    místo:    Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov 2.    místo:    Lohmann&Rauscher s.r.o. 3.    místo

 7. Rada přijímá společný postoj k novým právním předpisům EU v oblasti chemických látek – systému REACH

  Poslední aktualizace: 26.07.2006 - 13:27

  uchovala biologickou rozmanitost a ochránila zdraví a bezpečnost pracovníků a občanů. Tato politika se snaží vyvážit zdraví a přínos pro životní prostředí s potřebou udržet konkurenceschopný, inovativní evropský průmysl, jenž vytváří pracovní příležitosti, a... členskými státy a zainteresovanými skupinami zásady pro hodnocení speciálních přípravků. 2.  Registrace Celkově je společný postoj Rady zaměřen na navržení uskutečnitelného systému registrace při zajištění, že průmysl dá k dispozici dostatek informací, aby... pobídky pro nahrazení nebezpečných látek nebo dokonce vznést požadavky na takové nahrazení a dopadem na průmysl, pokud by byly přijaly přílišné požadavky na schvalování. Rada rozhodla, že schválení budou udělována, pokud rizika používání látky jsou... biologickou rozmanitost a ochránila zdraví a bezpečnost pracovníků a občanů. Tato politika se snaží vyvážit zdraví a přínos pro životní prostředí s potřebou udržet konkurenceschopný, inovativní evropský průmysl, jenž vytváří pracovní příležitosti, a správné... zainteresovanými skupinami zásady pro hodnocení speciálních přípravků. 2.  Registrace Celkově je společný postoj Rady zaměřen na navržení uskutečnitelného systému registrace při zajištění, že průmysl dá k dispozici dostatek informací, aby umožnily... nebezpečných látek nebo dokonce vznést požadavky na takové nahrazení a dopadem na průmysl, pokud by byly přijaly přílišné požadavky na schvalování. Rada rozhodla, že schválení budou udělována, pokud rizika používání látky jsou přiměřeně kontrolována nebo je

 8. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2018

  Poslední aktualizace: 12.11.2018 - 13:07

  řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN ISO 16093 (20... (vyhlášením). Dále řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/9

  Poslední aktualizace: 08.10.2019 - 12:45

  příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP - inspekce práce - činnosti kontrolníŘEHOŘ, ROMAN: Novinky v... událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické příklady z České republiky i ze zahraničí... přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP... významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0 Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické

 10. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  „Analýza odhadu chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je... chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je využívána... v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je využívána zejména k predikci a redukci lidských chyb a její silnou

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail