Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  Poslední aktualizace: 23.11.2016 - 12:53

  nové generace, analyzátory, ochranné roušky), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné látky, obráběcí nástroje), stavebnictví (nové izolační materiály, samočisticí fasádní nátěry, antiadhézní obklady), chemický průmysl... (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofobní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry..., fotopické krystaly a fotopická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní...), stavebnictví (nové izolační materiály, samočisticí fasádní nátěry, antiadhézní obklady), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofobní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl... (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry, fotopické krystaly a fotopická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory..., odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (odstraňování nečistot, biodegradace, značkování potravin), apod. Oblastí s nejvyšší vývojovou aktivitou je elektronika, informatika a medicína

 2. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  „Analýza odhadu chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je... chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je využívána... roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je využívána zejména k predikci a redukci lidských chyb a její silnou

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/1

  Poslední aktualizace: 09.02.2018 - 12:48

  náklady na vyrobený kus.klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017)KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0 / Průmysl 4.0: aspekty... bezpečnosti a ochrany zdravíanotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při porušení světelné bariéry). Je... budoucnosti.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk   Chemagazín - č. 1 (2018)ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotuanotace: Společnost DENIOS, s. r. o., vyvíjí a vyrábí skříně... jednotlivé operace a také mzdové náklady na vyrobený kus.klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017) KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0... / Průmysl 4.0: aspekty bezpečnosti a ochrany zdravíanotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při... koncept průmyslu 4.0 v budoucnosti.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk   Chemagazín - č. 1 (2018) ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotuanotace: Společnost DENIOS, s. r

 4. Projekt TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství

  Poslední aktualizace: 20.04.2018 - 09:43

  . Klíčová slova: průmysl 4.0, operátor 4.0, BOZP, analýza rizik, bezpečnostŘešeno: 2/2018 – 1/2021Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaOdpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Aleš BernatíkDalší uchazeč projektu: Výzkumný ústav... pro osvojování si znalostí a dovedností nově požadovaných trhem práce. Tento projekt významně přispěje k rozvoji vědomostního potenciálu v oblasti nových výzev a požadavků na pracovní pozice. Klíčová slova: průmysl 4.0, operátor 4.0, BOZP, analýza rizik

 5. Informace z XVI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  fakulty Technické univerzity v Košicích, který hovořil o bezpečnosti v kontextu „Strategie Průmysl 4.0“. Sinay zkoumá nová rizika vyskytující se při obsluze strojů v kontextu Strategie Průmysl 4.0. Jedná se o propojený systém výroby, který okamžitě reaguje na... linky auto se zlatou kličkou. Cílem této strategie je absolutní digitalizace a nulové sklady. Strategie Průmysl 4.0 sleduje nejen požadavky zákazníků a i celý Live Circle Management – tedy životní cyklus výrobku od jeho plánování až po recyklaci. Tento proces... Škoda v Shanghai s částečným řízením z České republiky. Strategie Průmysl 4.0 je zatím nejvíce realizována v automobilovém průmyslu, kde je nejvyšší stupeň automatizace. Řečník uvedl, že nevýhodou je psychicky náročná pásová výroba o čemž svědčí fluktuace... nadprůměrným létem. Následovala přednáška, kterou vedl Juraj Sinay ze Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích, který hovořil o bezpečnosti v kontextu „Strategie Průmysl 4.0“. Sinay zkoumá nová rizika vyskytující se při obsluze strojů v kontextu Strategie... Průmysl 4.0. Jedná se o propojený systém výroby, který okamžitě reaguje na požadavky zákazníků kdekoliv ve světě. Například, zákazník bude chtít na autě zlatou kličku, továrna na auta ihned zařadí tento podnět – individuální požadavek do výroby. Výsledkem je... okamžité splnění požadavku a po uplynutí doby výroby sjíždí z výrobní linky auto se zlatou kličkou. Cílem této strategie je absolutní digitalizace a nulové sklady. Strategie Průmysl 4.0 sleduje nejen požadavky zákazníků a i celý Live Circle Management

 6. Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004

  Poslední aktualizace: 14.04.2006 - 11:33

  a zpracování tabáku D 15 113 782 129 010 4 465 4 767 178 607 227 529Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388Oděvní průmysl, zpracování kožešin D 18 26 551 35 013 350 407 11 953 15 278Výroba usní a brašnářství D 19 9 393 10 968 157 170... 12 746Výroba motorových vozidel D 34 94 005 95 130 2 288 2 302 81 254 103 767Výroba ostat. dopravních zařízení D 35 19 176 20 304 575 592 22 249 28 362Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350Zpracování druhotných surovin... 1,27 1,07 0,334 0,291 96,24 99,38Dobývání a úprava ostatní C 14 4,58 3,87 0,601 0,524 47,90 49,46Výroba potravin a zpracování tabáku D 15 3,92 3,31 0,430 0,375 40,00 41,31Textilní průmysl D 17 2,97 2,50 0,330 0,288 40,62 41,94Oděvní průmysl, zpracování... 042 5 090 Dobývání a úprava ostatní C 14 5 476 7 079 251 288 12 022 15 265 Výroba potravin a zpracování tabáku D 15 113 782 129 010 4 465 4 767 178 607 227 529 Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388 Oděvní průmysl..., zpracování kožešin D 18 26 551 35 013 350 407 11 953 15 278 Výroba usní a brašnářství D 19 9 393 10 968 157 170 5 912 7 541 Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 24 786 47 643 1 618 2 374 67 993 86 535 Výroba vlákniny, papíru D 21 17 915 20 026 540 572 25... zařízení D 35 19 176 20 304 575 592 22 249 28 362 Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350 Zpracování druhotných surovin D 37 3 402 5 059 143 178 6 789 8 622 Výroba a rozvod elektřiny a plynu E 40 41 534 44 917 342

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/07-08

  Poslední aktualizace: 05.09.2016 - 14:15

  zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na Slovensku za... odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie podává ucelený... prostředí - průmysl - provozovny Sicher ist Sicher - č. 6 (2016) MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a nápojovém... - poškození zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na.... Mezi průmyslová odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie... - rizika prostředí - průmysl - provozovny Sicher ist Sicher - č. 6 (2016) MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a

 8. Informace z XXV. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti... kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá... právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního inspektorátu práce Košice, JUDr. Soňa Oslanská ze Sociální pojišťovny... se vyvíjejí v rozporu s naší předchozí představou. Zde se projevují chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti... složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního... průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2008/4

  Poslední aktualizace: 05.05.2008 - 18:10

  před kapalnými chemikáliemi.         klíčová slova: chemikálie nebezpečné - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko... společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily významné zdroje, které byly tímto získány. Je... nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy průmyslové 44... - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko 31 Protection from steam at high pressures : development of a test device and protocol. Ochrana proti...         anotace: Velké západní chemické a ropné společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily... významné zdroje, které byly tímto získány. Je nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy

 10. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

  Poslední aktualizace: 15.01.2007 - 20:25

  úrazů vyšší než republikový průměr a četnost pracovních úrazů  vykazuje četnost zhruba stejnou jako je republikový průměr, odvětví Zpracovatelský průmysl (D) vykazuje četnost smrtelných pracovních úrazů nižší než republikový průměr a četnost pracovních... hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava... elektřiny, plynu a vody - E), u jiných zase vzrostl (Zpracovatelský průmysl - D). Pokles v ostatních odvětvích kromě Dobývání nerostných surovin (C) činí 11 případů. Na smrtelných pracovních úrazech se v cca 42,6 % podílí dopravní nehody, které jsou rozprostřeny

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail