Projekt 2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS)

Cílem projektu v rámci programu Leonardo da Vinci nazvaném THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) je ve spolupráci 12 partnerů z 8 zemí připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tzv “eco-industry”.

Anotace: Cílem projektu v rámci programu Leonardo da Vinci nazvaném THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) je ve spolupráci 12 partnerů z 8 zemí připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tzv “eco-industry”. Vedoucím projektu je firma SIGMA Consultants Ltd. z řecké Soluně a jedním z členů týmu je i Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Klíčová slova: ekoprůmysl, ekologie, životní prostředí, odpadové hospodářsství, vzdělávací program, BOZP
Řešeno: 11/2011-10/2013

VÝSTUPY

Články v odborných časopisech

HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS. Bezpečnost a hygiena práce, 2013, č. 4, s. 16-17.
Anotace: Článek představuje další průběh mezinárodního projektu z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který nese název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
Klíčová slova: projekty evropské, průzkumy, znalosti, dovednosti, vody odpadní, odpady, ekoprůmysl, BOZP  

Elektronické články

HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS  - 2. koordinační schůzka. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/win/josra/josra-01-02-2012/theseis-2.html>. ISSN 1803–3687.
Anotace: Článek představuje další průběh mezinárodního projektu z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který nese název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky

HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS zahajuje. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/projekt-theseis-horackova.html>. ISSN 1803–3687.
Anotace: Článek představuje nový mezinárodní projekt z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který nese název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.
Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty

KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 3: Porovnání úrovně znalostí vybraných pracovníků eko-průmyslu v partnerských zemích projektu THESEIS . Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2013/bozp-ekoprumyslu-theseisIII.html>. ISSN 1803-3687.
Anotace: Poslední z článků věnovaných výsledkům projektu THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) předkládá výsledky průzkumu zaměřeného na spektrum a úroveň znalostí pracovníků eko-průmyslu o specifických rizicích souvisejících s jejich prací. Průzkum u cílové skupiny techniků odpadních vod a cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.
Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl, znalosti, dovednosti, průzkumy, Česká republika, Belgie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Německo, Finsko, Švédsko

KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 2: Přehled národních kvalifikačních soustav pro eko-průmysl v partnerských zemích projektu THESEIS. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/bozp-ekoprumyslu-theseisII.html>. ISSN 1803-3687.
Anotace: Další z článků věnovaných výsledkům projektu THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) seznamuje s výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování stavu národních kvalifikačních systémů v zemích zúčastněných v tomto projektu. Předmětem průzkumu byly kvalifikační a další požadavky na pracovníky tzv. eko-průmyslu, konkrétně na techniky odpadních vod a odborníky na odpadové hospodářství.
Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl, znalosti, dovednosti, vzdělání, průzkumy, Česká republika, Belgie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Německo, Finsko

KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 1: Průzkum znalostí a potřeb souvisejících se specifickými riziky při produkci a čištění průmyslových odpadních vod. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/bozp-ekoprumyslu-theseis.html>. ISSN 1803-3687.
Anotace: První ze skupiny článků věnovaných vybraným výsledkům projektu THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) předkládá výsledky dotazníkového šetření provedeného v podnicích produkujících průmyslové odpadní vody a na pracovištích zpracovávajících odpadní vody v České republice. Průzkum byl zaměřen na zjišťování stávajících znalostí a návyků zaměstnanců, kteří jsou z titulu své profese při činnosti vystaveni specifickým rizikům vyplývajícím ze znečištění vod následkem průmyslové výroby. Současně byly zjišťovány vzdělávací potřeby dotčených osob.
Klíčová slova: vody odpadní, eko-průmysl, rizika, znalosti, potřeby vzdělávací, průzkumy, Česká republika

 • spolupráce na tvorbě Příručky kvality (Quality Handbook),
 • spolupráce na Příručce pro komunikaci a diseminaci,
 • spolupráce na Newsletteru projektu THESEIS,
 • tvorba databáze kontaktů (e-mailing list),
 • sestavení dotazníků pro eko-průmysl pro šetření v oblasti vzdělávání a soustavy kvalifikací,
 • provedení dotazníkového šetření (2 oblasti),
 • zpracování národní zprávy,
 • zpracování celkové zprávy za 8 spolupracujících evropských zemí (VÚBP, v.v.i., je vedoucím pracovního balíčku č. 3 (WP 3),
 • uspořádání 2. pracovního setkání THESEIS v Praze (7. - 8. 6. 2012),
 • spolupráce na zpracovávání modelu vzdělávání,
 • spolupráce na obsahu a technickém zpracování obsahu vzdělávání,
 • účast na 3. pracovním setkání v Norimberku (říjen 2012).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail