Bezpečný podnik, Správná praxe a Podnik podporující zdraví 2014

Zdroj: 

Programy a soutěže zaměřené na BOZP přispívají k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, k vyšší kultuře bezpečnosti práce a k lepší pracovní pohodě. 21. října 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze převzali ocenění zástupci 16 společností, které splnily podmínky programu Bezpečný podnik. Pět společností získalo "Ceny za správnou praxi" a 17 získalo titul Podnik podporující zdraví.

Část 1. Předávání cen za bezpečnost a ochranu zdraví

Část 1. Předávání cen za bezpečnost a ochranu zdraví

V současné době je v ČR držitelem ocenění Bezpečný podnik 80 společností. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která společně s generálním inspektorem Stáního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem předávala ocenění, poděkovala všem, kteří se aktivně do programu zapojili a všem, kteří se podílejí na propagaci v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Vyjádřila údiv na tím, že takřka každý druhý den zemře člověk na následky pracovního úrazu. „Lidé považují bezpečnost tak nějak za samozřejmou a řeší se většinou až ve chvíli, kdy se stane nějaký úraz. Potom se všichni ptají, kde jsou předpisy a proč nejsou dodržovány. Jako například při nedávném neštěstí – pádu mostu na Vysočině.

Paní ministryně zároveň vyhlásila 3. ročník národní soutěže Profesionál BOZP - soutěž jednotlivců, která má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik. Uzávěrka soutěže proběhne 30. června 2015. Slavnostní předání ocenění vítězům se uskuteční 20. října 2015.

Připomeňme si, že vítězem 1. ročníku soutěže Profesionál BOZP se stal Tomáš Neugebauer, vítězem 2. ročníku Jiří Tilhon, který tentokrát přebíral ocenění v soutěži Podnik podporující zdraví za firmu Ella-CS.

Největším bohatstvím všech zaměstnavatelů jsou jejich lidé, jejich pracovní síla a bohatství je potřeba chránit,“ řekl Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. Také on vyjádřil potěšení nad skvělými výsledky v BOZP u oceněných společností. Některé z nich osvědčení Bezpečný podnik přebírají již poněkolikáté (uděluje se na dobu 3 let) a jsou zapojeni do programu od jeho počátku. „Bez angažování většiny zaměstnanců se takový program těžko prosazuje. Poděkování patří všem odborným zaměstnancům, kteří se o zavádění programu zasloužili a celou věc na pracovištích řídili. Rovněž bych chtěl poděkovat Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce a také svým kolegům z oblastních inspektorátů práce. Jak já s oblibou říkám, je to naše přívětivější tvář, kterou k zaměstnavatelům obracíme, kdy nekontrolujeme a jsme s našimi partnery – oceněnými společnostmi - společně potěšeni nad dosaženým výsledkem.

Slova o dobře prosperujícím partnerství směrem k oblastním inspektorátům práce zazněla i od zástupců oceněných společností.

Jak jsme na BOZPinfo již informovali, v letošním roce byla pod záštitou Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) zahájena Evropská kampaň BOZP 2014–2015 „Zdravé pracoviště zvládne i stres“. Součástí kampaně je mezinárodní soutěž inovativních přístupů podniků k řešení otázek BOZP na pracovištích Ceny za správnou praxi. V letošním roce bylo do finále národního kola programu vybráno 5 společností, které se zaměřily na nové přístupy k ochraně zdraví zaměstnanců přes stresem při práci. Vítězný český projekt “Efektivní komunikace se zaměstnanci a jejich zapojení do řízení BOZP jako nástroje ke snížení stresu na pracovišti“ společnosti Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov se zúčastní mezinárodního finále, které proběhne na jaře příštího roku při příležitosti některé významné mezinárodní akce.

Tradičně se v Kaiserštejnském paláci udělují i ceny v soutěži Podnik podporující zdraví, který organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Soutěží se ve dvou kategoriích: Velké podnikyMalé a střední podniky. Získaný titul je udělován na dobu 3 let. V roce 2014 proběhl již desátý ročník soutěže.

Ceny přišla předat Jarmila Rážová, ředitelka Odboru ochrany veřejného zdraví a zástupkyně hlavního hygienika ČR.

Původně měl ceny předávat hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta, avšak kvůli řešení situace ohledně ochranného opatření na hranicích ČR v souvislosti s epidemií eboly mu to nebylo umožněno.

Některé organizace, které titul získaly, jej obhájily, některé dosáhly lepších výsledků, než v předchozích letech, a z toho důvodu jim byl udělen titul Podnik podporující zdraví vyššího stupně.

Je pro mě velkou ctí, že mohu v 10. jubilejním ročníku předat ceny a ocenit ty podniky, které vstoupily do soutěže Podnik podporující zdraví a rozšířily tak řady těch, které tento titul již dostaly. Je jich 59 a pracovníků, kteří jsou ovlivněni zásadami zdravého pracovního stylu v těchto organizacích je kolem 63 tisíc. Bohužel musím říct, že účast v soutěži je stále velmi nízká. „Vlajková loď“ primární prevence nemocí v rámci pracovního prostředí představuje pouhých 0,03 podniků v ČR. Je tu tedy výzva pro všechny zájemce, aby se zapojili v příštím roce. Účast v soutěži stimuluje k další snaze o lepší výsledky na poli podpory zdraví na pracovišti a k tomu všem účastníkům srdečně blahopřeji. Zároveň využívám příležitosti a vyhlašuji další ročník soutěže Podnik podporující zdraví,“ řekla Jarmila Rážová.

Důležité odkazy

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail