Evropská unie plánuje sedmiletku

Rámcové programy vždy byly a jsou hlavním finančním nástrojem, kterým Evropská unie podporuje výzkumné a vývojové aktivity ve všech vědních disciplínách. Rámcové programy navrhuje Evropská komise, a poté je příjímá Evropská rada spolu s Evropským parlamentem. První rámcový program spatřil světlo světa již v roce 1984

Rámcové programy vždy byly a jsou hlavním finančním nástrojem, kterým Evropská unie podporuje výzkumné  a vývojové aktivity ve všech vědních disciplínách. Rámcové programy navrhuje Evropská komise, a poté je příjímá Evropská rada spolu s Evropským parlamentem. První rámcový program spatřil světlo světa již v roce 1984.

Obecně

Evropská komise navrhla, aby 7. rámcový program trval sedm let. V plném provozu tedy bude od 1. ledna 2007 do roku 2013. Hlavními cíli programu jsou:
vytvoření Evropské výzkumné oblasti a posunutí vývoje znalostní ekonomie a společnosti v Evropě. Oproti 6. rámcovému programu by měl být ten sedmý v mnoha ohledech jednodušší, co se týče financí. Hlavní pozornost se zaměřuje především na účinné financování jednotlivých projektů. Dalším podstatným faktorem bude přehlednější administrativa. Speciální akcí bude tzv. akce  “Marie Curie”, která bude podporovat zejména malé a střední podniky a bude zasahovat i do řady administrativních úkolů. Rozpočet 7. rámcového programu je přes 50 miliard euro.

Obsah

V 7. rámcovém programu byly vytýčeny čtyři základní podprogramy, které sledují cíle vytýčené evropské výzkumné politiky.

1) Spolupráce

Program Spolupráce je založen na komplexní podpoře všechny typů výzkumných aktivit v v rámci nadnárodní kooperace. Přes 32 miliard euro má tedy podpořit zejména spolupráci mezi univerzitami, průmyslem, výzkumnými středisky a úřady.
Program Spolupráce bude rozčleněn do devíti jednotlivých sekcí, které budou na sobě nezávislé, avšak budou dodržovat dané cíle.

 1. Zdraví – důraz je kladen na klinické využití základního výzkumu
 2. Potraviny, zemědělství, biotechnologie – program  se zaměřuje na výzkum, který pomůže najít řešení pro produkci zdravého jídla, podpoří zemědělství a obnovitelné biozdroje
 3. Informační a komunikační technologie – cílem programu je podpořit vývoj nových informačních technologií v průmyslu, ale i pro domácí použití.
 4. Nanověda, nanotechnologie, materiály, produkce nových technologii – tento podprogram má za cíl generovat nové znalosti pro převratné aplikace a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti.
 5. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2
 6. Životní prostředí včetně změn klimatu – výzkum má pomoci zlepšit predikci změn klimatu a  vyvíjet nové přístupy v pozorování země
 7. Doprava včetně letectví (aeronautiky) – výzkum se zaměří na vytvoření dopravy, které bude zohledňovat životní prostředí včetně podpory efektivní letecké dopravy
 8. Socioekonomické a humanitní vědy – bádání se zaměří na komplex sociální faktorů, včetně zaměstnanosti, sociální soudržnosti, kvality života a zlepování politiky na základě znalostní základny
 9. Bezpečnost a vesmír – jedná se především o posílení statusu a bezpečnosti občana.

2) Myšlenky

Stanoví se Evropská rada pro výzkum, jako nezávislý činitel, který bude podporovat tzv. hraniční výzkum, což konkurence jednotlivých výzkumých pracovníků resp. výzkumných skupin, která bude na nadnárodní úrovni. Výzkum se zaměřuje především na technické oblasti a vědecké oblati. Pro tento program je určeno téměř 7,5 miliardy eur.

3) Lidé

Hlavním cílem je podpora výzkumných pracovníků, zejména jejich profesní a dovednostní rozvoj. Dále se posílí vazba na vnitrostátní systémy.

4) Kapacity

Podpořeny budou klíčové aspekty evropského výzkumu a inovačních kapacit jako výzkumné infrastruktury, výzkum zaměřený na výhody pro malé a střední podniky, znalostní regiony a podpora regionálních výzkumem řízených  clusterů, výzkumný potenciál a konvergenční regiony, věda ve společnosti, koherentní výzkum výzkumných politik a mezinárodní spolupráce .

Specifické cíle programu Kapacity jsou:

 1. podpora rozvoje politiky
 2. doplňovat program Spolupráce
 3. přispívat k zásadám politiky Evropské unie a posilovat politiky jednotlivých členský států 

Sedmý rámcový program taktéž podpoří nejaderné vědecké aktivity  prováděné Společným výzkumným střediskem (SVS). Cílem je  Poskytnout vědecká a technická podpora pro proces tvorby politiky Evropské unie a zajistění podpory uplatňování a sledování stávajících politik a reagovat na nové politické požadavky.

 Spolupráce

Zdraví

Myšlenky 

Evropská rada pro výzkum

Potraviny, zemědělství, biotechnologie 

Lidé

Mobilita výzkumníků 

Informační a komunikační technologie

Celoživotní vzdělávání

Nanověda, nanotechnologie, materiály, produkce nových technologii

Výměny informací mezi průmyslovou a akademickou sférou

Energie

Mezinárodní dimenze

Životní prostředí včetně změn klimatu

Specifické aktivity

Doprava (včetně letectví)

Kapacity

Výzkumné infrastruktury 

Socioekonomické a humanitní vědy

Výzkum ve prospěch malých a středních podniků

Bezpečnost

Znalostní regiony

Vesmír

Výzkumný potenciál

Nejaderné aktivity Výzkumného centra Joint

Vědave společnosti

Koherentnívýzkum výzkumných politik

Mezinárodní spolupráce

Bližší informace můžete nalézt na oficiální stránce http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html , nebo na české stránce http://www.fp7.cz/

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail