Policy Brief VÚBP - Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty...

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti BOZP a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce.

Psychosociální rizika při práci můžeme definovat jako soubor rizik vyplývajících z  interakce zaměstnance s  pracovním prostředím, charakterem a  organizací práce a z nastavení mezilidských vztahů na pracovišti i mimo něj. Zaměstnanci na pracovištích Úřadů práce ČR jsou vystaveni vysokému počtu incidentů, a to formou slovního i fyzického násilí, a jsou jednoznačně vystaveni vysoké úrovni psychosociálních rizik při práci. Společný výzkumný projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., a Státního zdravotního ústavu byl zaměřený na návrh a výzkum přínosu intervenčních opatření na několika úrovních (primární, sekundární, terciární) právě v prevenci psychosociální rizik na vybraných pracovištích Úřadů práce ČR.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail