Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 21.04.2005 - 12:08

  pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody Pro tento projektový úkol byly stanoveny tyto cíle: a) formulace základních směrů výzkumu v oblasti pracovního prostředí tak, aby vytvořil základ... bezpečnosti práce na základě vytváření předpokladů pro optimalizaci pracovního prostředí, a to jak z teoretického, tak z experimentálního hlediska. Projekt 2: Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce Cílem řešení bylo: a... harmonizované s EU je výzkum, návrh a ověření prostředků směřujících k zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti, produktivity a kultury práce. Uvedený cíl vychází z premisy, že sociální politika jako zdroj ekonomického bohatství a kulturního rozkvětu státu... Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. ... bezpečnosti práce a umožní i navázat na mezinárodní výzkumné programy. Výzkumný záměr byl členěn do pěti výzkumných projektů, které daly základ systematickému výzkumu v této oblasti. Projekt 1: Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z... optimalizaci pracovního prostředí, a to jak z teoretického, tak z experimentálního hlediska. Projekt 2: Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce Cílem řešení bylo: a) zmapovat situaci a stav kultury práce v ČR b... oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z „Koncepce VaV MPSV“. Ta umožnila realizovat novou strategii výzkumu, kterou VÚBP prosazoval již od počátku 90. let a která vycházela z řešení dílčích problémů a směřovala ke komplexnímu přístupu...Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

 2. Digitalizace změní trh práce

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 17:21

  práce Automatizace práce pro nás není, ač se tak může zdát, úplnou novinkou, využíváme ji v běžném životě a přizpůsobujeme se jí. Kolik z nás si vybírá peníze z účtu u pokladních přepážek či na poštách, bankomat je pro většinu z nás naprostou... vývoj a trendy na trhu prácez toho předvídat vývoj, který na něj digitalizace bude mít. Možným způsobem, jak se připravit na tuto novou průmyslovou revoluci, je i sledování a přebírání zkušeností z více vyspělých zemí, které se digitalizaci a... automatizaci práce již více věnují. Avšak sledování a přebírání zkušeností ze zahraničí může mít za následek to, že budeme v přechodu na automatizovanou výrobu vždy o krok pozadu než vyspělejší země. Jednou z hlavních potřeb, kterou s sebou tzv. Práce 4.0 přináší... nás nastává období tzv. čtvrté průmyslové revoluce, které s sebou přináší i digitalizaci práce. Trh práce a charakter práce budou čekat zásadní změny. Jak bude trh práce vypadat, jaké profese budou zanikat a jaké budou nově vznikat a jak se na toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. ... market, digitalization, technologies, qualifications, Wokr 4.0, automation Digitalizace a její vliv na trh práce Automatizace práce pro nás není, ač se tak může zdát, úplnou novinkou, využíváme ji v běžném životě a přizpůsobujeme se jí. Kolik z nás si... Česká republika konkurenceschopná a aby měla dobrou úroveň kvality života. Je nutné analyzovat a monitorovat vývoj a trendy na trhu prácez toho předvídat vývoj, který na něj digitalizace bude mít. Možným způsobem, jak se připravit na tuto novou... průmyslovou revoluci, je i sledování a přebírání zkušeností z více vyspělých zemí, které se digitalizaci a automatizaci práce již více věnují. Avšak sledování a přebírání zkušeností ze zahraničí může mít za následek to, že budeme v přechodu na automatizovanou výrobu...Digitalizace změní trh práce

 3. Oblastní inspektoráty práce pokračují v kontrolách agentur práce

  Poslední aktualizace: 28.08.2015 - 14:58

  U více jak poloviny agentur práce bylo zjištěno porušení pracovněprávních předpisů, u uživatelů to byla necelá polovina. Celkem bylo zjištěno 548 porušení pracovněprávních předpisů. Jednalo se zejména o nezabezpečení srovnatelných pracovních a mzdových... podmínek kmenových zaměstnanců uživatele a agenturního zaměstnance, přidělení agenturního zaměstnance k uživateli bez písemného pokynu nebo tento pokyn neobsahoval zákonem předepsané údaje, sepsání dohody agentury práce s uživatelem, která neobsahovala... práci přesčas. Za porušení pracovněprávních předpisů bylo uloženo celkem 70 pokut v úhrnné výši 3 220 000,- Kč. V 1. pololetí 2015 provedly oblastní inspektoráty práce celkem 165 kontrol agentur práce, při kterých zjistily 232 porušení pracovněprávních... Státní úřad inspekce práce se cíleně věnuje kontrolám agentur práce od roku 2007. V roce 2014 provedly naše oblastní inspektoráty práce celkem 524 kontrol na úseku agenturního zaměstnávání, z toho bylo 394 kontrol agentur práce a 130 kontrol uživatelů, ke kterým agentury práce své zaměstnance přidělují k dočasnému výkonu práce. ... více jak poloviny agentur práce bylo zjištěno porušení pracovněprávních předpisů, u uživatelů to byla necelá polovina. Celkem bylo zjištěno 548 porušení pracovněprávních předpisů. Jednalo se zejména o nezabezpečení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek... kmenových zaměstnanců uživatele a agenturního zaměstnance, přidělení agenturního zaměstnance k uživateli bez písemného pokynu nebo tento pokyn neobsahoval zákonem předepsané údaje, sepsání dohody agentury práce s uživatelem, která neobsahovala informaci o... přesčas. Za porušení pracovněprávních předpisů bylo uloženo celkem 70 pokut v úhrnné výši 3 220 000,- Kč. V 1. pololetí 2015 provedly oblastní inspektoráty práce celkem 165 kontrol agentur práce, při kterých zjistily 232 porušení pracovněprávních předpisů...Oblastní inspektoráty práce pokračují v kontrolách agentur práce

 4. Bezpečná práce na střechách

  Poslední aktualizace: 02.06.2015 - 17:24

   pracovní prostředí bylo pro pracovníky na střeše bezpečné. Jedná se tedy o zádržné systémy a kotvící body, které brání pracovníkům proti pádu z výšky. Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak..., aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Záchytné systémy Všechny požadavky pak řeší právě záchytné systémy. Jedná se..., aby se k těmto bodům připnuli a zamezili tak pádů z výšky. Kotvící body mohou být buď pro betonové konstrukce, pro sendvičové a trapézové konstrukce, pro dřevěné konstrukce, nebo pro ocelové konstrukce. Další typy jsou například pro práci v závěsu na laně... Práce na střechách patří mezi velmi riziková povolání. Důkladné proškolení bezpečnosti práce a zajištění pracovníka bývá tedy na prvním místě. Jaké jsou možnosti pro zabezpečení pracovníků a co vše by měla bezpečná práce na střechách splňovat? ... pro pracovníky na střeše bezpečné. Jedná se tedy o zádržné systémy a kotvící body, které brání pracovníkům proti pádu z výšky. Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky... pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Záchytné systémy Všechny požadavky pak řeší právě záchytné systémy. Jedná se buď o zábradlí, nebo... a zamezili tak pádů z výšky. Kotvící body mohou být buď pro betonové konstrukce, pro sendvičové a trapézové konstrukce, pro dřevěné konstrukce, nebo pro ocelové konstrukce. Další typy jsou například pro práci v závěsu na laně. Vybírat kotvící body a...Bezpečná práce na střechách

 5. Deset mýtů bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 18.02.2002 - 16:23

   inspekcí a prověrek bezpečnosti práce ukazují, že i když legislativa v této oblasti není zdaleka ideální, především z hlediska značné roztříštěnosti bezpečnostních požadavků do množství legislativních předpisů různé právní síly, nejsou stávající požadavky v... V oblasti BOZP stále přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. Podívejme se na ty nejčastější.   Provoz je bezpečný, když v něm... případ, jako kdybychom tvrdili o člověku, který má nemocný žlučník a drží přísnou dietu, že je zdravý, protože u něho nedošlo v určitém časovém období k záchvatu.              Bezpečnost práce zahrnuje podstatně více než pouze omezení nebo vyloučení úrazů... V oblasti BOZP stále přetrvává řada zjednodušených a mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. S jakými názory se můžeme v praxi setkat. ... do podnikových směrnic, nezajišťuje to ještě zdaleka, že budou naplněny. Bez účinné motivace a důsledného systému kontroly zůstane jejich naplnění převážně formální záležitostí. Zkušenosti z inspekcí a prověrek bezpečnosti práce ukazují, že i když... a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. Podívejme se na ty nejčastější.   Provoz je bezpečný, když v něm nedochází k nehodám a úrazům. Představme si situaci... nemocný žlučník a drží přísnou dietu, že je zdravý, protože u něho nedošlo v určitém časovém období k záchvatu.              Bezpečnost práce zahrnuje podstatně více než pouze omezení nebo vyloučení úrazů. Ve skutečnosti všechny statistiky, zabývající se...Deset mýtů bezpečnosti práce

 6. odborný on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY – DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NA PRACOVIŠTI

  Poslední aktualizace: 06.06.2024 - 16:14

  Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na odborný on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY – DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NA PRACOVIŠTI On-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci... (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR) v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023 – 2025 s názvem „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ On...-line seminář se koná ve středu 12. června 2024 od 9.30 hodin Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se ochrany zdraví ve školství z pohledu legislativy a digitální technologie na...odborný on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY – DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NA PRACOVIŠTI

 7. Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 18.05.2022 - 11:15

  Ochrana osobních údajů je jednou z nepominutelných součástí právní regulace pracovněprávních vztahů. Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se... Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce. ... dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce. ochrana osobních údajůprávní... nařízení zachovává základní strukturu regulace, přineslo řadu změn, které se nutně dotýkají i pracovněprávních vztahů. Soubory ke stažení Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce(319.16... 19.05.2022 Zdroj: VÚBP Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a...Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

 8. Bezpečná práce v kanceláři

  Poslední aktualizace: 25.05.2021 - 14:03

  Ergonomie pracovního místa Dodržování zásad ergonomie práce a pracovního prostředí je v kancelářském zaměstnání klíčové, protože z dlouhodobého hlediska silně ovlivňuje zdraví člověka. V tomto směru je důležitá součinnost zaměstnavatele se..., kardiovaskulární onemocnění, otoky nohou, tvorba křečových žil, nadváha a obezita. Jak problémům předejít? Střídání pozic Jako velmi úspěšná prevence před nemocemi ze sedavého zaměstnání se jeví pravidelné střídání práce vsedě, vestoje a..., polohovatelná, z prodyšných materiálů a mít dostatečnou nosnost. Nejlepší volbou jsou dynamické židle se synchronním mechanismem, který umožňuje plynulé nastavení sklonu opěráku a sedáku. Myš a klávesnice Nesprávná a strnulá poloha rukou na myši a... Napsal uživatel hrubak dne 25. Květen 2021 - 14:03. pracovištěteplotaochranné nápojekancelářepracovní místa Ergonomie pracovního místa Dodržování zásad ergonomie práce a pracovního prostředí je v kancelářském... zaměstnání klíčové, protože z dlouhodobého hlediska silně ovlivňuje zdraví člověka. V tomto směru je důležitá součinnost zaměstnavatele se zaměstnanci. Vhodně vybavené pracoviště je bezpečné jen v případě, že jsou zaměstnanci proškolení a vědí, jak vybavení...? Střídání pozic Jako velmi úspěšná prevence před nemocemi ze sedavého zaměstnání se jeví pravidelné střídání práce vsedě, vestoje a pohybu. Prací ve stoje se posiluje hluboký stabilizační systém, lépe se prokrvují končetiny a mozek, což vede k lepšímu...Bezpečná práce v kanceláři

 9. Technická novela zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 12.06.2007 - 13:16

  kalendářního roku. Novele se říká technická z toho důvodu, že by měla odstranit pouze legislativně technické nedostatky stávajícího zákoníku práce, které by mohly způsobit výkladové problémy v praxi. Prošla již připomínkovým řízením, při kterém se uplatnila i... předchozích vyjednavačů z doby nedávné. Proto se po dvou kolech náročných jednání dostavil výsledek v podobě společných návrhů na doplnění technické novely zákoníku práce. Výsledek, který byl pro obě strany přijatelným kompromisem užitečným pro jejich... Přestože je nový zákoník práce v účinnosti teprve od 1. ledna, Ministerstvo práce a sociálních věcí již připravilo jeho tzv. technickou novelu. Vstoupit v účinnost by měla patrně od 1. ledna 2008, nejpozději do konce prvního čtvrtletí příštího... Přestože je nový zákoník práce v účinnosti teprve od 1. ledna, Ministerstvo práce a sociálních věcí již připravilo jeho tzv. technickou novelu. Vstoupit v účinnost by měla patrně od 1. ledna 2008, nejpozději do konce prvního čtvrtletí příštího kalendářního roku. ... říká technická z toho důvodu, že by měla odstranit pouze legislativně technické nedostatky stávajícího zákoníku práce, které by mohly způsobit výkladové problémy v praxi. Prošla již připomínkovým řízením, při kterém se uplatnila i ČMKOS. Novelu projednala..., že nešlo z jeho strany o pouhou líbivou politickou proklamaci s vírou, že se sociální partneři nedohodnou, a že nebude hledat malicherné záminky, aby svůj slib nemusel splnit. Nabídka ministra Nečase Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Petr... dotýkajících se těch, které zastupují, a to jak vnitrostátních, tak vyplývajících z mezinárodních závazků, např. z členství ČR v Evropské unii. Typickým příkladem takového přístupu byla zejména příprava nového kodexu práce, kdy veškerá jednání o jeho...Technická novela zákoníku práce

 10. Bezpečnost práce dobrovolníků

  Poslední aktualizace: 20.05.2022 - 11:21

  může dostat osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě, jehož vzor je přílohou k tomuto zákonu. Na některé dobrovolnické činnosti může být poskytnuto pracovní volno u zaměstnavatele (viz § 200 a násl. zákoníku práce). V § 5 odst. 6 zákona je... uvedeno, že při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, kapesného a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Z uvedeného vyplývá, že dobrovolníci také musí být... mimo jiné školeni v BOZP. V ustanovení § 5 a § 8 zákona se ještě hovoří o přidělení osobních ochranných pracovních prostředků a vybavení pracovními prostředky. V případě, že dobrovolník je vysílán jednou organizací na práce u jiné organizace, součástí... osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě, jehož vzor je přílohou k tomuto zákonu. Na některé dobrovolnické činnosti může být poskytnuto pracovní volno u zaměstnavatele (viz § 200 a násl. zákoníku práce). V § 5 odst. 6 zákona je uvedeno, že při... sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, kapesného a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Z uvedeného vyplývá, že dobrovolníci také musí být mimo jiné... školeni v BOZP. V ustanovení § 5 a § 8 zákona se ještě hovoří o přidělení osobních ochranných pracovních prostředků a vybavení pracovními prostředky. V případě, že dobrovolník je vysílán jednou organizací na práce u jiné organizace, součástí smlouvy mezi...Bezpečnost práce dobrovolníků

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail