Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Práce, stres a muskuloskeletální onemocnění (MSD)

  Poslední aktualizace: 18.12.2020 - 17:43

  úprava pracovní doby. Po rehabilitaci došlo k mírnému snížení obtíží. Vzhledem k občasné práci z domova byla pacientce dále doporučena úprava PC pracoviště i doma. Z. H. 35r., žena, 12et zaměstnána v bance, intenzivní práce s klienty. Obtíže a..., onkologové, psychiatři, chirurgové aj.), advokáti, vedoucí pracovníci, pracovníci v dispečincích a velínech, policisté, učitelé, pracovníci s  PC apod.). 2.3.1 Práce s PC, stres a MSD V ambulantní praxi se často setkáváme s pacienty z PC pracovišť, kde... odevzdávání tisku, dále mechanické opisování textu, vkládání dat, call centra, velkoprostorová pracoviště, tzv. open space se zvýšeným počtem lidí a zvýšenou kontrolou práce a další. Některé studie poukazují na to, že pracovníci z PC pracovišť mají častější MSD... ambulantní praxi se často setkáváme s pacienty z PC pracovišť, kde stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD, a to zejména ve smyslu bolestí krční páteře (tzv. cervikobrachiální či cervikokraniální syndrom). Typickými... poukazují na to, že pracovníci z PC pracovišť mají častější MSD obtíže než jiné administrativní práce bez používání PC [1], přičemž psychická zátěž a stres můžou hrát v jejich rozvoji rozhodující roli. Jednoznačně převažují bolesti krční páteře a ramenních..., pseudokyfóza s vrcholem C5. Pacientce byla doporučena především úprava pracovní doby. Po rehabilitaci došlo k mírnému snížení obtíží. Vzhledem k občasné práci z domova byla pacientce dále doporučena úprava PC pracoviště i doma. Z. H. 35r., žena, 12et...Práce, stres a muskuloskeletální onemocnění (MSD)

 2. Nemoc z povolání, práce na kratší úvazek a výpočet renty

  Poslední aktualizace: 29.06.2017 - 14:42

  nemocí z povolání trpíte) není takový, že byste musela pracovat na kratší pracovní dobu a při výpočtu renty se Vám bude dopočítávat částka, kterou jste si opomenula vydělat (viz § 271 odst. 4 zákoníku práce). To však dnes nevíme. ... Byla mi uznána nemoc z povolání, nyní jsem od 1. 6. do 31. 7. ve dvouměsíční výpovědní době ze zdravotních důvodů. Zaměstnavatel mě vyzval k zaslání žádosti pojišťovně o výpočet renty. To jsem udělala a zatím se nevyjádřili. Nyní jsem nastoupila do... překážce v práci, protože zaměstnavatel pro Vás nemá vhodnou práci – vhodnou s ohledem na Váš zdravotní stav a Vaši kvalifikaci). Také uvádíte, že jste zaslala podklady pojišťovně ohledně výpočtu renty a že se nevyjádřili. Z toho si nic nedělejte – oni se vyjádří... Nemoc z povolání, práce na kratší úvazek a výpočet renty Napsal uživatel hrubak dne 29. Červen 2017 - 14:42. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... (ovšem s výhradou, že nevím ani jakou nemocí z povolání trpíte) není takový, že byste musela pracovat na kratší pracovní dobu a při výpočtu renty se Vám bude dopočítávat částka, kterou jste si opomenula vydělat (viz § 271 odst. 4 zákoníku práce). To však dnes... formulář.nemoci z povoláníodškodňování Byla mi uznána nemoc z povolání, nyní jsem od 1. 6. do 31. 7. ve dvouměsíční výpovědní době ze zdravotních důvodů. Zaměstnavatel mě vyzval k zaslání žádosti pojišťovně o výpočet renty. To jsem udělala a zatím se...Nemoc z povolání, práce na kratší úvazek a výpočet renty

 3. Digitalizace změní trh práce

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 17:21

  práce Automatizace práce pro nás není, ač se tak může zdát, úplnou novinkou, využíváme ji v běžném životě a přizpůsobujeme se jí. Kolik z nás si vybírá peníze z účtu u pokladních přepážek či na poštách, bankomat je pro většinu z nás naprostou... vývoj a trendy na trhu prácez toho předvídat vývoj, který na něj digitalizace bude mít. Možným způsobem, jak se připravit na tuto novou průmyslovou revoluci, je i sledování a přebírání zkušeností z více vyspělých zemí, které se digitalizaci a... automatizaci práce již více věnují. Avšak sledování a přebírání zkušeností ze zahraničí může mít za následek to, že budeme v přechodu na automatizovanou výrobu vždy o krok pozadu než vyspělejší země. Jednou z hlavních potřeb, kterou s sebou tzv. Práce 4.0 přináší... nás nastává období tzv. čtvrté průmyslové revoluce, které s sebou přináší i digitalizaci práce. Trh práce a charakter práce budou čekat zásadní změny. Jak bude trh práce vypadat, jaké profese budou zanikat a jaké budou nově vznikat a jak se na toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. ... market, digitalization, technologies, qualifications, Wokr 4.0, automation Digitalizace a její vliv na trh práce Automatizace práce pro nás není, ač se tak může zdát, úplnou novinkou, využíváme ji v běžném životě a přizpůsobujeme se jí. Kolik z nás si... republika konkurenceschopná a aby měla dobrou úroveň kvality života. Je nutné analyzovat a monitorovat vývoj a trendy na trhu prácez toho předvídat vývoj, který na něj digitalizace bude mít. Možným způsobem, jak se připravit na tuto novou průmyslovou... revoluci, je i sledování a přebírání zkušeností z více vyspělých zemí, které se digitalizaci a automatizaci práce již více věnují. Avšak sledování a přebírání zkušeností ze zahraničí může mít za následek to, že budeme v přechodu na automatizovanou výrobu...Digitalizace změní trh práce

 4. Novinky v zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 09.12.2011 - 17:25

  . Dohody, BOZP, ostatní Část 3. Dohody, BOZP, ostatní Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Nově se navyšuje maximální rozsah – 300 hod. v kalendářním roce. Z dohody o provedení práce (DPP) se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění, DPP... povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“ Za § 1 se vkládá nový § 1a Základní zásady pracovněprávních vztahů, který zní:„V... pracovněprávních vztazích se uplatňují zejména tyto základní zásady a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v... Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn z. č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce. Na téma Novinky v zákoníku práce přednášela ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce JUDr. Eva Dandová. ... Napsal uživatel admin dne 9. Prosinec 2011 - 17:25. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.legislativaprávní předpisyzákoník práce Část 1. Úvod... zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“ Za § 1 se vkládá nový § 1a Základní zásady pracovněprávních vztahů, který zní:„V pracovněprávních vztazích se... uplatňují zejména tyto základní zásady a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy...Novinky v zákoníku práce

 5. Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany - I. ČÁST

  Poslední aktualizace: 14.12.2016 - 16:36

  Téma: Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany I. ČÁST Motto semináře: Náhradní život a plnohodnotné zdraví nelze získat v žádném skladu na naší planetě ---- více až na semináři Osnova: Celková úrazovost vykazovaná při.... 5. 2017 Čas: 9:00 – 15:00 hod. Lektor: Ing. Antonín Dušátko, Ing. Olga Vaňková Cena: 1 300 Kč + 21 % Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, přednášková místnost, 2. patro Kontaktní osoba: Blanka... Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany - I. ČÁST ...Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany - I. ČÁST

 6. Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany - II. ČÁST

  Poslední aktualizace: 14.12.2016 - 16:37

  Téma: Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany II. ČÁST Motto semináře: Náhradní život a plnohodnotné zdraví nelze získat v žádném skladu na naší planetě---- více až na semináři Osnova: Stohové skladování - nejrizikovější... Čas: 9:00 – 15:00 hod. Lektor: Ing. Antonín Dušátko, Ing. Květoslava Skalská Cena: 1 300 Kč + 21 % Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, přednášková místnost, 2. patro Kontaktní osoba: Blanka... Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany - II. ČÁST ...Skladování z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany - II. ČÁST

 7. Podcasty Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 13.05.2021 - 18:32

  neziskových organizací zabývajících se prací s migranty. V oblasti zaměstnávání cizinců taktéž publikuje a školí. Podcast pro zaměstnavatele a zaměstnance poskytl zamyšlení nad problematikou zaměstnávání cizinců z hlediska rizik výkonu nelegální práce v... BOZP. Zaznělo doporučení všem cizincům i jejich zaměstnavatelům vždy důsledně kontrolovat, zda je výkon závislé práce cizincem možný a zda je v souladu s platným právem. Za tímto účelem bude mnohdy nezbytné kontaktovat odborníky z řad advokátů, státních.... Citace HLAVIČKOVÁ, Hana; POLÁK, Petr. Podcasty Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 1. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/podcasty-vyzkumneho-ustavu-bezpecnosti-prace. ISSN 1803-3687. ... Podcasty Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., prezentují dosažené výsledky v průběhu a závěru řešení výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech. Produkce podcastů byla ve VÚBP zahájena v roce 2020. Článek monitoruje dosud vydané podcasty. ... poskytl zamyšlení nad problematikou zaměstnávání cizinců z hlediska rizik výkonu nelegální práce v souvislosti s jejich pracovními úrazy. Představeno bylo nelegální zaměstnávání cizinců ve třech typických situacích: cizinec bez pobytového oprávnění... podcastyvýzkumné projektybezpečnost a ochrana zdraví při prácisportfotbalprávní předpisyVýzkumný ústav bezpečnosti práce Abstrakt Podcasty Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., prezentují dosažené výsledky v průběhu a... projekty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, sport, fotbal, právní předpisy, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Abstract Podcasts of the Occupational Safety Research Institute (OSRI) present the results achieved during and at the end of the...Podcasty Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

 8. Inspektoři kontrolovali agentury práce, řada z nich neměla potřebné povolení

  Poslední aktualizace: 13.12.2016 - 11:08

  Pracovní agentury jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí trhu práce. Vedle agentur, které si své zákonem stanovené povinnosti plní, se však Státní úřad inspekce práce setkává s těmi, jež povinnosti nedodržují. Častěji než v minulých letech se... objevují i tzv. zastřené agentury práce, které svou činnost vykonávají bez povolení vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a zastírají to obchodní smlouvou s uživatelem. „Za tři čtvrtletí letošního roku provedly oblastní inspektoráty 276 kontrol... letošního roku uloženo inspekcí práce 124 pokut v celkové výši 9.658.500 Kč. Letos tak Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj například provedl kontrolu se Službou cizinecké policie u Čokoládoven Fikar, s.r.o. Inspektoři odhalili 16... Za porušení právních předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání bylo za první tři čtvrtletí letošního roku uloženo inspekcí práce 124 pokut v celkové výši 9.658.500 Kč. ... Inspektoři kontrolovali agentury práce, řada z nich neměla potřebné povolení Napsal uživatel hrubak dne 13. Prosinec 2016 - 11:08. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... přihlašovací a registrační formulář.agenturní zaměstnávánízaměstnanostkontrolySÚIP Pracovní agentury jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí trhu práce. Vedle agentur, které si své zákonem stanovené povinnosti plní, se však Státní úřad inspekce práce setkává... s těmi, jež povinnosti nedodržují. Častěji než v minulých letech se objevují i tzv. zastřené agentury práce, které svou činnost vykonávají bez povolení vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a zastírají to obchodní smlouvou s uživatelem. „Za...Inspektoři kontrolovali agentury práce, řada z nich neměla potřebné povolení

 9. Bezpečná práce s průmyslovými roboty

  Poslední aktualizace: 27.07.2021 - 14:54

   vážně se zraní. Ale i přesto nám tito robotičtí pracovní partneři mohou ušetřit značné množství práce, pokud pochopíme jejich omezení a bezpečnostní požadavky. Průmysloví roboti jsou programovatelná multifunkční mechanická zařízení určená k pohybu... materiálem, montáž, svařování, funkce nakládání a vykládání obráběcích strojů, malování, stříkání atd. Nehody Následující informace o nehodách, které se týkají robotů, byly převzaty z technické příručky EU-OSHA. Z předchozích studií vyplynuly následující... informace: Studie ve Švédsku a Japonsku naznačují, že k mnoha nehodám robotů nedochází za normálních provozních podmínek, nýbrž během programování, oprav nebo zdokonalování programu, údržby, oprav, testování, nastavování nebo seřizování. Během mnoha z... 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne 03.06.2021 - Novinky z celé Evropy ze světa BOZP – díky zpravodaji OSHmail 27.05.2021 - Bezpečná práce v kanceláři Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář. ... množství práce, pokud pochopíme jejich omezení a bezpečnostní požadavky. Průmysloví roboti jsou programovatelná multifunkční mechanická zařízení určená k pohybu materiálu, dílů, nástrojů nebo specializovaných zařízení prostřednictvím proměnných..., stříkání atd. Nehody Následující informace o nehodách, které se týkají robotů, byly převzaty z technické příručky EU-OSHA. Z předchozích studií vyplynuly následující informace: Studie ve Švédsku a Japonsku naznačují, že k mnoha nehodám robotů nedochází za...Bezpečná práce s průmyslovými roboty

 10. Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c), nebo d) zákoníku práce?

  Poslední aktualizace: 05.09.2019 - 08:47

  zaměstnancem. Okresní soud žalobu zamítl. Došel k závěru, že výpověď z pracovního poměru byla žalobci dána platně, neboť byly naplněny všechny předpoklady výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce (rozhodnutí o organizační změně, nadbytečnost... nestal pro žalovanou v době výpovědi z pracovního poměru ze dne 26. 4. 2011 nadbytečným zaměstnancem, neboť již dne 5. 4. 2011 byl zdravotně nezpůsobilým k výkonu dosavadní práce. Žalovaná proto nadále nemohla (nesměla) tuto práci sjednanou v pracovní... zák. práce]. Neměla-li takovou práci, byla oprávněna dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) zák. práce. Jestliže žalovaná nemohla a nesměla (objektivně vzato) přidělovat žalobci práci... Organizace (dále žalovaná) sdělila zaměstnanci (dále žalobce), že mu dává výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce. Kvůli organizačním změnám zaměstnavatele nemůže nadále být zaměstnáván v souladu s pracovní smlouvou.... Zaměstnanec ale byl toho názoru, že pokud už má dostat výpověď, tak kvůli zdravotní nezpůsobilosti z důvodu předchozího pracovního úrazu. Jak rozhodly soudy? ... Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c), nebo d) zákoníku práce? Napsal uživatel hrubak dne 5. Září 2019 - 8:47. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... hlídače, avšak dne 15. 4. 2011 jej vyrozuměla, že z důvodu „víceprací než pouhého sezení na vrátnici" nemůže nabídnutou práci vykonávat. 26. 4. 2011 byla žalobci předána výpověď podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce. Spolu s výpovědí byla žalobci... pokud možno i jeho kvalifikaci [srov. ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) a § 41 odst. 6 zák. práce]. Neměla-li takovou práci, byla oprávněna dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) zák. práce...Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c), nebo d) zákoníku práce?

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail