Bezpečná práce na střechách

Práce na střechách patří mezi velmi riziková povolání. Důkladné proškolení bezpečnosti práce a zajištění pracovníka bývá tedy na prvním místě. Jaké jsou možnosti pro zabezpečení pracovníků a co vše by měla bezpečná práce na střechách splňovat?

Zákonné požadavky

Pro investory se zákonné požadavky řídí zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jsou to požadavky, které musí investor dodržet, aby pracoviště a pracovní prostředí bylo pro pracovníky na střeše bezpečné. Jedná se tedy o zádržné systémy a kotvící body, které brání pracovníkům proti pádu z výšky.

Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.

Záchytné systémy

Všechny požadavky pak řeší právě záchytné systémy. Jedná se buď o zábradlí, nebo speciální konstrukce, ke kterým se zaměstnanec může připnout. Jedná se o takzvané kotvící body. Kotvící body se vyrábí pro různé typy střech a pro různé materiály.

Kotvící body

Kotvící body slouží pro pracovníky na střechách, aby se k těmto bodům připnuli a zamezili tak pádů z výšky. Kotvící body mohou být buď pro betonové konstrukce, pro sendvičové a trapézové konstrukce, pro dřevěné konstrukce, nebo pro ocelové konstrukce.

Další typy jsou například pro práci v závěsu na laně. Vybírat kotvící body a záchytné systémy byste měli u certifikovaných firem, které nabízí jak návrhy těchto systémů tak i samotné revize.

Komentáře

zábradlí nelze obecně použít jako kotvící bod v systému

15.06.2015 - 16:45 Mojmír Klas
V příspěvku uvádíte: "Všechny požadavky pak řeší právě záchytné systémy. Jedná se buď o zábradlí, nebo speciální konstrukce, ke kterým se zaměstnanec může připnout. Jedná se o takzvané kotvící body. Kotvící body se vyrábí pro různé typy střech a pro různé materiály." Předpokládám, že máte na mysli ochranná zábradlí dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Ochranná zábradlí mohou být i přemístitelná a tedy držící hmotností 60 kg přenášeného, nebo zvedaného dílu. V místech pro sestup z volného okraje pochůzné plochy po pevném žebříku nebo žebříkovém schodišti pak hmotnost pohyblivého dílu nemá překročit 30 kg. Zábradlí trvalé konstrukce se pak posuzuje podle zásad ČSN EN 1090 pro statické zatížení podle ČSN EN 1991-1-1, tedy zdaleka nenaplňuje požadavky ČSN EN 795 Osobní ochranné prostředky proti pádu Kotvící zařízení. Odborná firma v oboru kotvících zařízení by neměla doporučovat používat ochranná zábradlí jako kotvící body ve smyslu čl. 3.6 ČSN EN 795. Zábradlí může splňovat funkci kotvícího bodu pouze v případě, že pro tento účel bylo současně navrženo, spočítáno a vyrobeno.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail