Oblastní inspektoráty práce pokračují v kontrolách agentur práce

Zdroj: 

Státní úřad inspekce práce se cíleně věnuje kontrolám agentur práce od roku 2007. V roce 2014 provedly naše oblastní inspektoráty práce celkem 524 kontrol na úseku agenturního zaměstnávání, z toho bylo 394 kontrol agentur práce a 130 kontrol uživatelů, ke kterým agentury práce své zaměstnance přidělují k dočasnému výkonu práce.

U více jak poloviny agentur práce bylo zjištěno porušení pracovněprávních předpisů, u uživatelů to byla necelá polovina. Celkem bylo zjištěno 548 porušení pracovněprávních předpisů. Jednalo se zejména o nezabezpečení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek kmenových zaměstnanců uživatele a agenturního zaměstnance, přidělení agenturního zaměstnance k uživateli bez písemného pokynu nebo tento pokyn neobsahoval zákonem předepsané údaje, sepsání dohody agentury práce s uživatelem, která neobsahovala informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, o agentury, které nevedly evidenci odpracované pracovní doby zaměstnance nebo zaměstnanci nevyplatily příplatek ke mzdě za noční práci, za práci v sobotu a v neděli nebo za práci přesčas.

Za porušení pracovněprávních předpisů bylo uloženo celkem 70 pokut v úhrnné výši 3 220 000,- Kč. V 1. pololetí 2015 provedly oblastní inspektoráty práce celkem 165 kontrol agentur práce, při kterých zjistily 232 porušení pracovněprávních předpisů. Porušení se týkala neuzavření písemné dohody mezi agenturou práce a uživatelem, neuvedení předepsaných údajů v této dohodě, neúplnosti pokynů o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli, zprostředkování zaměstnání bez povolení Úřadu práce ČR, nevydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, neposkytnutí minimální nebo zaručené mzdy nebo neinformování o obsahu pracovního poměru.

Státní úřad inspekce práce rovněž v letošním roce obdržel prostřednictvím Generálního ředitelství Úřadu práce ČR 363 podnětů na kontrolu těch agentur práce, které mu nesdělily údaje o své činnosti za rok 2014 v termínu do 31. 1. 2015, případně ani za rok 2013. Některé agentury práce rovněž v rozporu se zákonem neoznámily změny základních údajů, jako je název, sídlo nebo odpovědná osoba. Oblastní inspektoráty práce na základě těchto mimořádných podnětů v současnosti provádí mimořádné kontroly, případně s těmito agenturami přímo zahajují správní řízení ve věci uložení pokuty. Výsledky těchto mimořádných kontrol akce ve spolupráci s Úřadem práce ČR budeme vyhodnocovat v závěru roku.

Za porušení právních předpisů bylo v prvním pololetí letošního roku s agenturami práce respektive uživateli zahájeno 65 správních řízení o uložení pokuty.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail