Výsledky vyhledávání výrazu "chemický průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Pracovní úraz při chemickém pokusu

  Poslední aktualizace: 26.07.2011 - 13:53

  Úrazový děj Pracovník – vedoucí výroby, absolvent oboru technologie anorganických výrob na VŠCHT - uskutečnil v laboratoři v kádince chemický pokus, kterým chtěl ověřit účinnost čistícího procesu při výrobě dusičnanu stříbrného. Do kádinky o objemu... Pracovník prováděl chemický pokus a poranil si oči. ... Pracovník – vedoucí výroby, absolvent oboru technologie anorganických výrob na VŠCHT - uskutečnil v laboratoři v kádince chemický pokus, kterým chtěl ověřit účinnost čistícího procesu při výrobě dusičnanu stříbrného. Do kádinky o objemu asi 1500 ml vložil

 2. Nanotechnologie využívající nanomateriály

  Poslední aktualizace: 20.04.2022 - 14:22

  laserech, velkokapacitních úschovnách dat či jednoelektronových transistorech (Yu et Meyyappan 2006). Chemický průmysl NMs mohou zlepšit funkčnost a vlastnosti prakticky všech tříd materiálů. Stavebnictví Ve stavebnictví se NMs uplatňují při... vysokou mírou účinnosti hojně využívanou v opalovacích krémech. V kosmetických produktech jsou NMs také jako nosiče a pigmenty (Mihranyan et al. 2012). Textilní průmysl Aplikace NMs umožnuje vytvářet textilie s unikátními vlastnostmi: antibakteriální

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/06

  Poslední aktualizace: 29.06.2017 - 12:30

  workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby výrobci informovali o zvýšeném... riziku pro pracovníky a životní prostředí. Jednou z priorit pro rok 2017 je zajistit lepší ochranu pracovníků před nebezpečnými látkami.klíčová slova: inspekce práce - látky nebezpečné - průmysl chemický - NizozemíQUINLAN, MICHAEL: Inspection and supply... - průmysl chemický - průmysl procesní - bezpečnost chemická - konference Chemické listy - č. 6 (2017) ŠVAJLENKA, JOZEF: Analýza vnútorného prostredia staviebanotace: Jedním ze základních požadavků budovy je zajištění hygieny a ochrany zdraví při jejím... Inspectorate handles chemicals in the workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby... výrobci informovali o zvýšeném riziku pro pracovníky a životní prostředí. Jednou z priorit pro rok 2017 je zajistit lepší ochranu pracovníků před nebezpečnými látkami.klíčová slova: inspekce práce - látky nebezpečné - průmysl chemický - Nizozemí QUINLAN...: chlór - alkálie - výroba - průmysl chemický - průmysl procesní - bezpečnost chemická - konference Chemické listy - č. 6 (2017) ŠVAJLENKA, JOZEF: Analýza vnútorného prostredia staviebanotace: Jedním ze základních požadavků budovy je zajištění hygieny a

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/5

  Poslední aktualizace: 09.06.2011 - 16:16

  - studie případové - průmysl chemický 43LAMBERT, PAUL G. - WOODWARD, JOHN L.: Learning from events : major process safety incidents from waste water in process chemical plants, or take care of your waste water or it will take care of you... minimalizovat riziko.         klíčová slova: vody odpadní - úpravy - průmysl chemický - rizika bezpečnostní - nehody provozní 44A full-scale experimental and modeling investigation of dust explosions in a roller mill. V plném měřítku... námaha v průběhu 8-hodinové směny byla považována za významný rizikový faktor spojený s převládající nemocností horní končetin.         klíčová slova: zátěž pracovní - zátěž fyzická - zátěž psychická - expozice pracovníků - průmysl dřevařský - pily - končetiny... - rizika bezpečnostní - poplach - studie případové - průmysl chemický 43 LAMBERT, PAUL G. - WOODWARD, JOHN L.: Learning from events : major process safety incidents from waste water in process chemical plants, or take care of your waste water or it will..., které mohou minimalizovat riziko.         klíčová slova: vody odpadní - úpravy - průmysl chemický - rizika bezpečnostní - nehody provozní 44 A full-scale experimental and modeling investigation of dust explosions in a roller mill. V plném....         klíčová slova: zátěž pracovní - zátěž fyzická - zátěž psychická - expozice pracovníků - průmysl dřevařský - pily - končetiny horní18 Job strain, overtime, life style, and cardiovascular risk in managers and physical workers. Napětí v zaměstnání

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/9

  Poslední aktualizace: 01.10.2018 - 13:19

  - plánování havarijní - parky průmyslové - průmysl chemický - hodnocení rizik - posuzování rizik - přijatelnost rizika - ČínaWANG, BING - WU, CHAO - HUANG, LANG: Emotional safety culture / Emoční kultura bezpečnosti: nový a klíčový prvek bezpečnostní... construction sites / Aplikace metody Pareto v průzkumech pro diagnostiku vnímání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví u manažerů a pracovníků na vybraných polských staveništíchanotace: Stavební průmysl je v Polsku důležitým odvětvím ekonomiky. Podle údajů Národního...: prostředky vázací - revize - kontroly - bezpečnost Process Safety Progress - č. 2 (2018) HU, XINSHENG: Land-use planning risk estimates for a chemical industrial park in China / Odhady rizik územního plánování pro chemický průmyslový park v Číně... plánování.klíčová slova: plánování územní - plánování havarijní - parky průmyslové - průmysl chemický - hodnocení rizik - posuzování rizik - přijatelnost rizika - Čína WANG, BING - WU, CHAO - HUANG, LANG: Emotional safety culture / Emoční kultura bezpečnosti... health on selected Polish construction sites / Aplikace metody Pareto v průzkumech pro diagnostiku vnímání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví u manažerů a pracovníků na vybraných polských staveništíchanotace: Stavební průmysl je v Polsku důležitým odvětvím... chemický průmyslový park v Číně: longitudinální studieanotace: Chemický průmyslový park (CIP) může centralizovat řízení podniků a usnadňovat jejich vzájemnou komunikaci. Kvůli těmto výhodám narůstá počet chemických firem v CIP, zejména v rozvojových zemích

 6. Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  chemický průmysl nebo dopravu, kde může lidské selhání způsobit havárii s nedozírnými následky [1,2,3]. Ačkoli by se mohlo myslet, že nás závažné havárie proběhlé v minulosti v mnohém poučily, přesto stále přetrvává přesvědčení, že bezpečnost provozu... chemických výrob. Jaderná elektrárna   Chemický podnik Profesní skupina p   Profesní skupina p           Směnový inženýr SI... události z velkých českých chemických podniků, které tímto způsobem umožnily prověřit validitu modulu „Chemický podnik“. Z výsledků ověřování jednoznačně vyplynulo, že koncepce a struktura metody MIPS byla navržena dobře. Výstupy poskytují relevantní... lidský činitel tak často diskutován, ale také pro jiná průmyslová odvětví a lidské aktivity. Jedná se například o chemický průmysl nebo dopravu, kde může lidské selhání způsobit havárii s nedozírnými následky [1,2,3]. Ačkoli by se mohlo myslet, že nás závažné.... Jaderná elektrárna   Chemický podnik Profesní skupina p   Profesní skupina p           Směnový inženýr SI   Vedoucí organizační jednotky VOJ Vedoucí... byly analyzovány také tři události z velkých českých chemických podniků, které tímto způsobem umožnily prověřit validitu modulu „Chemický podnik“. Z výsledků ověřování jednoznačně vyplynulo, že koncepce a struktura metody MIPS byla navržena dobře

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/6

  Poslední aktualizace: 04.07.2005 - 12:38

  OS: pro kamenolomy; pro jemnou mechaniku a elektrotechniku; pro chemický průmysl; pro potraviny a jídelny; pro stavebnictví; pro velkoobchod a sklady; pro maloobchod; pro silnice, podzemní dráhy a železnice; pro udržování vozidel; pro zdravotní služby a...: impaktory - prach rostlinný - prach vdechovatelný - průmysl dřevozpracující - odběr vzorků 29NEITZEL, R. - SEIXAS, N.: The effectiveness of hearing protection among construction workers. Účinnost ochrany sluchu u stavebních dělníků... zjištěného působení na zdraví v souvislosti s limity stanovenými v jiných odvětvích.         klíčová slova: mlhy olejové - aerosoly - expozice pracovníků - průmysl zábavní Mapfre Seguridad - č. 97 (2005) 33ZABALA, MARTÍN DULANTO... poznatky. Přehled činnosti jednotlivých OS: pro kamenolomy; pro jemnou mechaniku a elektrotechniku; pro chemický průmysl; pro potraviny a jídelny; pro stavebnictví; pro velkoobchod a sklady; pro maloobchod; pro silnice, podzemní dráhy a železnice; pro udržování... vzorků prachu, vznikajícího při průmyslovém zpracování dřeva, i když je třeba úprav u výsledků stanovení inhalovatelného a torakálního prachu.         klíčová slova: impaktory - prach rostlinný - prach vdechovatelný - průmysl dřevozpracující - odběr... olejové - aerosoly - expozice pracovníků - průmysl zábavní Mapfre Seguridad - č. 97 (2005) 33 ZABALA, MARTÍN DULANTO - BALLESTA, ANTONIO BENÉITEZ: Guia para la prevención de riesgos laborales en el almacenamiento y apilado de materiales

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/07-08

  Poslední aktualizace: 05.09.2016 - 14:15

  znaky závažné havárie, ke které došlo 13. srpna 2015 v areálu společnosti Unipetrol RPA, s.r.o., v Litvínově Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl petrochemický - průmysl chemický... zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na Slovensku za... odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie podává ucelený... - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - výbuchy - 2015 HAKEN, OLDŘICH: Skladování velkoobjemových balíků slámy a senaanotace: Příspěvek na téma skladování velkoobjemových balíků v zemědělských objektech se věnuje prohřeškům zemědělců i... - poškození zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na.... Mezi průmyslová odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie

 9. Vliv prostředí na spolehlivost systémů 2/2

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  v případě analýzy spolehlivosti systémů, na jejichž funkci závisí chod tzv. kritických aplikací, kdy může být ohrožen lidský život. Příkladem takovýchto systémů jsou letecké systémy, elektrárenská zařízení, zařízení pro chemický průmysl, lékařské přístroje... toto téma nabývá zejména v případě analýzy spolehlivosti systémů, na jejichž funkci závisí chod tzv. kritických aplikací, kdy může být ohrožen lidský život. Příkladem takovýchto systémů jsou letecké systémy, elektrárenská zařízení, zařízení pro chemický... průmysl, lékařské přístroje, apod. Poděkování Tato publikace vznikla za podpory grantu "Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci " financované z Interní grantové agentury Vysokého učení technického v Brně (číslo grantu FEKT-S-11-6

 10. Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  velice důležitá vlastnost, v některých oblastech přímo klíčová. Příkladem jsou lékařství, chemický průmysl, energetika, letectví apod. Spolehlivost systému závisí na mnoha faktorech. Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících spolehlivost jsou provozní podmínky... velice důležitá vlastnost, v některých oblastech přímo klíčová. Příkladem jsou lékařství, chemický průmysl, energetika, letectví apod. Spolehlivost systému závisí na mnoha faktorech. Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících spolehlivost jsou provozní

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail