Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/07-08

  Poslední aktualizace: 05.09.2016 - 14:15

  zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na Slovensku za... odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie podává ucelený... prostředí - průmysl - provozovny Sicher ist Sicher - č. 6 (2016) MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a nápojovém... - poškození zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na.... Mezi průmyslová odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie... - rizika prostředí - průmysl - provozovny Sicher ist Sicher - č. 6 (2016) MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a

 2. Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu

  Poslední aktualizace: 24.03.2006 - 14:37

  přiznat, že ochrana automobilů se za poslední roky rapidně zvýšila.Automobilový průmysl se zlepšuje díky dobré informovanosti, k čemuž slouží i zpětná vazba od uživatelů. I nadále však musí řidiči povinně používat bezpečnostní pásy ve vozidlech, které jsou... poslední roky rapidně zvýšila.Automobilový průmysl se zlepšuje díky dobré informovanosti, k čemuž slouží i zpětná vazba od uživatelů. I nadále však musí řidiči povinně používat bezpečnostní pásy ve vozidlech, které jsou jimi vybaveny. Zlepšení situace pomohlo

 3. Kritický pohled na robotizaci pracovišť, aneb kdo ovládne dálková řídicí centra – robot nebo člověk?

  Poslední aktualizace: 27.08.2018 - 13:19

  regulační technice a výkonnému IT vybavení již nemusíme řešit problémy s fyzickým stavem pracovního prostředí, jako tomu bylo ještě před 20 lety. Zcela nové změny ale postupně přináší Průmysl 4.0. O výzvách, kterým budeme muset nově čelit, jsme se doposud... slova: řídicí centra; design; lidský činitel; průmysl 4.0; roboti. Abstract Designing control rooms has always required ergonomists and designers to combine process management requirements with the individual needs of operators. With modern building... pomůcek, kteří androidy už i uvedli na trh. Intimní styk s roboty tak už není jen sci-fi ze vzdálené budoucnosti, ale holá realita. Robotický průmysl, který se zaměřuje na uspokojení sexuálních potřeb, velmi vzkvétá a nic na tom nemění ani fakt, že v řadě... nemusíme řešit problémy s fyzickým stavem pracovního prostředí, jako tomu bylo ještě před 20 lety. Zcela nové změny ale postupně přináší Průmysl 4.0. O výzvách, kterým budeme muset nově čelit, jsme se doposud mohli dočítat leda ve vědecko-fantastické... Průmysl 4.0. O výzvách, kterým budeme muset nově čelit, jsme se doposud mohli dočítat leda ve vědecko-fantastické literatuře. Jedná se především o robotizaci, která podstatně ovlivní roli lidského operátora. A nebude se jednat o roboty ledasjaké. Budou vypadat... později klást, se pokusí stručně představit tento článek. Klíčová slova: řídicí centra; design; lidský činitel; průmysl 4.0; roboti. Abstract Designing control rooms has always required ergonomists and designers to combine process management.... Značného pokroku v tom dosáhli výrobci sexuálních pomůcek, kteří androidy už i uvedli na trh. Intimní styk s roboty tak už není jen sci-fi ze vzdálené budoucnosti, ale holá realita. Robotický průmysl, který se zaměřuje na uspokojení sexuálních potřeb

 4. Pracovní úrazovost v ČR v roce 2002

  Poslední aktualizace: 02.10.2003 - 18:45

  rovněž vývoj hodnot ukazatelů pracovních úrazů v jednotlivých odvětvových kategoriích ekonomických činností (OKEČ). Nejvíce pracovních úrazů trvale vzniká v podnicích z kategorie Zpracovatelský průmysl, tato kategorie zahrnuje zároveň téměř 24 % pojištěnců... kategoriích ekonomických činností (OKEČ). Nejvíce pracovních úrazů trvale vzniká v podnicích z kategorie Zpracovatelský průmysl, tato kategorie zahrnuje zároveň téměř 24 % pojištěnců. Pomineme-li pojištěnce, u nichž nebyla zjištěna odvětvová ekonomická

 5. Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2023 – rozšiřující a doplňující analytická studie

  Poslední aktualizace: 12.07.2024 - 14:20

  došlo v odvětví Zpracovatelský průmysl (C.) a k největšímu nárůstu v odvětví Vzdělávání (P.) a Zdravotní a sociální péče (Q.). Stoupl procentní podíl smrtelných pracovních úrazů ve skupině zdrojů úrazu „Budovy, konstrukce, povrchy“ a „Pozemní vozidla, ostatní... (F.), Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.), Doprava a skladování (H.), Zásobování vodou, činnost s odpady (E.), Výroba a rozvod elektrické a jiné energie (D.), Zpracovatelský průmysl (C.) a Těžba a dobývání (B.). V grafu č. 3 je zřejmý u obou křivek... (tabulka č. 4.4.1). Nejvíce případů (23, tj. 29,9 %) vzniklo v roce 2023 v odvětví Stavebnictví (F.). Na druhém místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.) s 15 případy a na na třetím Zpracovatelský průmysl (C.) s 11 případy. Nejvyšší četnost případů... neschopností došlo v odvětví Zpracovatelský průmysl (C.) a k největšímu nárůstu v odvětví Vzdělávání (P.) a Zdravotní a sociální péče (Q.). Stoupl procentní podíl smrtelných pracovních úrazů ve skupině zdrojů úrazu „Budovy, konstrukce, povrchy“ a „Pozemní vozidla

 6. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2018

  Poslední aktualizace: 12.02.2018 - 09:28

  normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané... specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN

 7. Pracovní úrazovost v ČR za rok 2003 - 3,5 milionu dnů pracovní neschopnosti

  Poslední aktualizace: 15.12.2004 - 09:43

  . Obdobně jako v předcházejících létech nejvíce pracovních úrazů vzniklo v kategorii OKEČ Zpracovatelský průmysl, a to 40,6 % případů. Je ale nutno upozornit, že tato kategorie OKEČ zahrnuje téměř 24 % nemocensky pojištěných. Na druhém místě je kategorie.... První z nich byla kategorie OKEČ Stavebnictví s 51 případy, tj. 25,6% smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Zpracovatelský průmysl, v níž vzniklo 42, tj. 21,1% smrtelných pracovních úrazů. Dále to byla kategorie Doprava, skladování a... pracovních úrazů vzniklo v kategorii OKEČ Zpracovatelský průmysl, a to 40,6 % případů. Je ale nutno upozornit, že tato kategorie OKEČ zahrnuje téměř 24 % nemocensky pojištěných. Na druhém místě je kategorie OKEČ Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství... případy, tj. 25,6% smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Zpracovatelský průmysl, v níž vzniklo 42, tj. 21,1% smrtelných pracovních úrazů. Dále to byla kategorie Doprava, skladování a spoje, kde bylo zaznamenáno 25, tj. 12,6 % smrtelných

 8. Chemické látky na pracovišti - legislativa

  Poslední aktualizace: 20.01.2012 - 15:35

  průmysl, ale chemické látky se vyskytují například v laboratořích, školách, výzkumných ústavech, ale také v úklidových firmách, kde používají čistící prostředky charakterizované jako žíravé. Pro ně také platí povinnosti stanovené v zákoně 258/2000 Sb. S... prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický průmysl, ale chemické látky se

 9. Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací

  Poslední aktualizace: 12.05.2011 - 16:29

  bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby... obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní

 10. Předávání cen za bezpečnost práce a ochranu zdraví 2010

  Poslední aktualizace: 21.10.2010 - 16:21

   elektrické energie Telčská strojírenská, a. s. – výroba přesných rotačních dílců a ventilů pro aut. průmysl Teva Czech Industries, s. r. o. – farmaceutický výrobce léčivých přípravků a potravin. doplňků Na prvních třech místech se umístily: 3.... – výroba přesných rotačních dílců a ventilů pro aut. průmysl Teva Czech Industries, s. r. o. – farmaceutický výrobce léčivých přípravků a potravin. doplňků Na prvních třech místech se umístily: 3. místo KOVOCON Popovice, s. r. o.  – CNC obrábění a

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail