Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu

Bílá kniha, která byla přijata v roce 2001, si dala za cíl snížit do roku 2010 počet osob usmrcených na silnici na polovinu. Přesto jen v roce 2005 zemřelo na silnicích Evropské unie cca 41 600 osob. Jaký je vývoj a plány EU do budoucna v této oblasti se můžete dočíst v tomto Tématu týdne.

Bílá kniha, která byla přijata v roce 2001, si dala za cíl snížit do roku 2010 počet osob usmrcených na silnici na polovinu. Tento cíl se znovu uvádí v Evropském akčním programu pro bezpečnost silničního provozu z roku 2003. Vzhledem k těmto událostem vzniká nový pojem „společná odpovědnost.“, z čehož vyplynulo zvyšování bezpečnosti silničního provozu na různých úrovních. Jedná se např. o zajištění bezpečnosti komunikací nebo odpovědné chování jednotlivých účastníků silničního provozu.
 
V roce 2001 zahynulo na silnicích států Evropské Unie cca. 50 000 osob a cíl stanoví, že do roku 2010 musí být tento počet snížen nejvýše na 25 000 osob za rok. Avšak jen v roce 2005 zemřelo cca 41 600. Již za 4 roky je tedy zřejmé, že se počet snižuje nedostatečně, neboť vzhledem k tomuto vývoji bude v roce 2010 předpokládaný počet obětí silničního provozu cca 32 500.

Za posledních deset let jsou důležitá dvě vývojová stádia :

  • v letech  1994 – 2000 se počet mrtvých snižoval jen o 2% ročně, ačkoli počet nehod mírně vzrůstal. Zde je vidět postupné technologické zlepšování bezpečnosti vozů
  • v letech 2001 – 2005 se počet mrtvých snižoval o 4-5% ročně a i počet nehod se snižoval zhruba o 4%, což naznačuje úspěch proaktivního plánu, který byl schválen ve většině zemí

Bezpečnost silničního provozu v EU od roku 2001 - cíle

Zajistit dodržování pravidel

Doporučení 2004/645/ES se týká pravidel alkoholu za volantem, rychlosti a bezpečnostního pásu. Pojímá veškerou silniční dopravu a taktéž řidiče profesionály i soukromé osoby. Je všeobecně známo, že nejvíce přestupků napáchají cizinci, jako důsledek neefektivní spolupráce správních orgánů a policie jednotlivých členských států.

Pasivní bezpečnost vozidel

Bezpečnější auta se dnes lépe prodávají a je také nutno přiznat, že ochrana automobilů se za poslední roky rapidně zvýšila.Automobilový průmysl se zlepšuje díky dobré informovanosti, k čemuž slouží i zpětná vazba od uživatelů. I nadále však musí řidiči povinně používat bezpečnostní pásy ve vozidlech, které jsou jimi vybaveny. Zlepšení situace pomohlo i opatření elektronické kontroly stability, svícení ve dne a značení obrysů nákladních vozidel reflexními pásy.

CARS-21

Skupina vysoké úrovně, kterou tvoří zástupci Komise, členských států, Evropského parlamentu, průmyslu, odborových organizací, nevládních organizací a uživatelů, cíleně posiluje konkurenceschopnost průmyslu. V otázkách bezpečnosti vozidel považuje za prioritní zobecnění palubních systémů (kontrolky použití bezpečnostního pásu, systém podpory brždění a elektronická kontrola stability)

Bezpečnost infrastruktur

Existence směrnice 2004/54/ES má zabránit zvyšování nehod pomocí preventivních opatření. Vznikla jako reakce na nehody v tunelech Mont Blanc, Tauern a Saint Gothard v letech 1999-2001.Cílem je pomocí informačních metod zvýšit bezpečnost na komunikacích.

Školení řidičů

U počáteční kvalifikace a následných pravidelných školení je již směrnice schválena, a má vysokou úroveň. Další zásada řeší stupňování vozidel od nejlehčích po nejtěžší, pro určité věkové skupiny.

Ochrana účastníků silničního provozu

Děti a mládež

Do května 2006 musí být provedena směrnice 2003/20/ES, která povede ke zlepšení bezpečnosti dětí převážených v motorových vozidlech. Např. v nákladních a osobních automobilech musejí být děti do 150 cm upoutány zádržným systémem, upraveným pro jejich hmotnost. Také vzdělávání o bezpečnosti silničního provozu musí být prováděno již v ranném věku. Pro mladé jsou určeny kampaně EuroBob a „Evropská noc bez nehody“, jako reakce na tragické víkendové noční nehody,  způsobené ovlivněním alkoholem a jinými nebezpečnými látkami.

Senioři

Pro věkovou skupinu nad 70 let chce Komise zajistit lepší mobilitu a bezpečnost. Je známo, že v tomto věku umírají osoby více jako chodci než řidiči, ale i počet řidičů v této věkoné kategorii se rapidně zvyšuje.

Chodci a cyklisté

V října 2005 vešla v platnost směrnice 2003/102/ES, která stanoví pro nové typy vozidel bezpečnější přední část vozidla.  Směrnice 2005/66/ES se týká zejména to zejména případu, kdy se nechráněný účastník silničního provozu střetne s vozidlem vybaveným pevným rámem. Další nová směrnice 2003/97/ES ukládá od ledna 2007 povinnost řidičům nákladních automobilů registrovaných v EU vybavit vozidlo zrcátky, které eliminují mrtvý úhel, jež byl nejčastější příčinou obětí na životech z řad cyklistů. 

Recidivisté

V posledních letech došlo k výraznému posílení dopravních kontrol, což se projevilo vyšším počtem odebíraných řidičských průkazů. Avšak trvalá bezpečnost vznikne až všichni řidiči změní své chování.

Závěr

Celková situace bezpečnosti silniční dopravy se v Evropské Unii zlepšuje. Avšak i tento vývoj má své slabé stránky. Řešením této situace je větší kolektivní snaha členských států o neustálý pokrok.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail