Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Ergonomie a lidský činitel

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:05

  Ergonomie a lidský činitel Práce ve stoje: Jak snížit zdravotní rizika a zvýšit produktivitu? 09.08.2019 Zdroj: Lindström Group... Ergonomie a lidský činitel Každá práce s sebou nese jistá bezpečnostní rizika. Kromě úrazů mohou vést k chronickým onemocněním i další negativní vlivy na pracovišti. V případě kancelářských prací je dnes již samozřejmostí pořídit zaměstnancům..., Ergonomie a lidský činitel Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je od 25. března 2019 držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci 39-009-N Specialista v ergonomii (číslo autorizace 2019/12). To znamená, že bude moci vykonávat výchovu...Ergonomie a lidský činitel

 2. Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

  Poslední aktualizace: 29.06.2015 - 16:21

  Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde. Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního tunelu z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže (DNJZ..., že nemoci z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů. V současné době se stává trendem nespokojenost... Řešíte ve Vaší společnosti problematiku ergonomie a nevíte si rady? Společnost PREVENTADO medical s.r.o. se představuje jako Váš nový partner v oblasti autorizovaného měření lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, pracovních poloh, ergonomických analýz a screeningových měření. ... Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce Napsal uživatel admin dne 29. Červen 2015 - 16:21. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.ergonomiefyzická zátěžochrana zdravípracovní polohy Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde. Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního... váčky, kosti). Neoddiskutovatelný je také fakt, že nemoci z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů...Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

 3. Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon

  Poslední aktualizace: 15.02.2008 - 17:48

  vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? Hygiena práce a pracovní lékařství hlídají fyzikální, chemické a biologické faktory... stále vzrůstající rychlosti letadel se tento nesoulad musel zákonitě projevit. K čemu slouží ergonomie? Výroba sice produkuje předměty, které jsou z hlediska klasické hygieny bez problémů, avšak pro člověka představují jiná rizika, která nebývají na první... pohled zřejmá. Tato rizika bývají spojena se zdravotními následky, ať již ve formě úrazů, smrti či pozvolného zhoršování zdravotního stavu. Chapanis svými studiemi pilotů přispěl k tomu, že byla založena nová vědecká disciplína – ergonomie. Ergonomie bývá... vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti?... Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon Napsal uživatel admin dne 15. Únor 2008 - 17:48. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? Hygiena práce a pracovní lékařství hlídají fyzikální, chemické a biologické faktory (hluk... vzrůstající rychlosti letadel se tento nesoulad musel zákonitě projevit. K čemu slouží ergonomie? Výroba sice produkuje předměty, které jsou z hlediska klasické hygieny bez problémů, avšak pro člověka představují jiná rizika, která nebývají na první pohled...Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon

 4. Vybrané kapitoly z ergonomie

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:36

  Téma: Vybrané kapitoly z ergonomie Osnova: Ergonomie - náplň, cíle, rozdělení Ergonomické aspekty práce vsedě a u počítače Ergonomické aspekty práce vstoje, bezpečná manipulace břemen Profesionálně podmíněné... Vybrané kapitoly z ergonomie Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Vybrané kapitoly z ergonomie

 5. Osobnost ergonomie - Doc. MUDr. Adolf Zelený

  Poslední aktualizace: 02.11.2017 - 09:38

  Od roku 1947 byl přednostou Fyziologického ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni a od 1962 vedoucím Odboru fyziologie práce Ústavu hygieny práce a chorob z povolání (ÚHPCHP) v Praze, později Výzkumné skupiny ergonomie Centra hygieny práce a nemocí z... V září 2017 by se dožil sta let docent MUDr. Adolf Zelený (* 21. září 1917, † 3. května 1991), přední zakládající osobnost české ergonomie. ... Osobnost ergonomie - Doc. MUDr. Adolf Zelený Napsal uživatel hrubak dne 2. Listopad 2017 - 9:38. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.ergonomiepublikacebibliografieosobnost Od roku 1947 byl přednostou Fyziologického ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni a od 1962 vedoucím Odboru fyziologie práce Ústavu hygieny práce a chorob z povolání (ÚHPCHP) v Praze, později Výzkumné skupiny ergonomie Centra...Osobnost ergonomie - Doc. MUDr. Adolf Zelený

 6. Ergonomie: Držení těla je komplikovanou rovnováhou

  Poslední aktualizace: 09.08.2004 - 14:56

  Ergonomie (ergon a nómón - práce a zákon)  se zabývá zákonitostmi pracovního prostředí. Podle Mezinárodní ergonomické asociace je ergonomie vědecká disciplina založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod..., teorie i dat zlepšuje ergonomie lidské zdraví, pohodu i výkonnost člověka. Ergonomie je velmi důležitou součástí běžného života, ačkoliv si je toho vědom málokdo, a někteří lidé se jí dokonce obávají. Je třeba si ovšem uvědomit, že ergonomie se týká všeho... pracoviště nebo informace o důležitých ergonomických kritériích a parametrech hodnocení pracovního místa najdete v rubrice Ergonomie na BOZPinfo.  Pro pracovníky, kteří používají při své práci počítač, je k dispozici elektronická verze příručky zabývající se...Ergonomie je důležitou součástí běžného života a týká se všeho, čeho se tělem dotýkáme. Mnoho z nás stráví většinu své pracovní doby vsedě. Nesprávné sezení může způsobit bolesti zad vedoucí k dlouhodobým poškozením pohybového ústrojí. Článek je určen všem, kteří chtějí správně sedět v zaměstnání i doma.... Ergonomie: Držení těla je komplikovanou rovnováhou Napsal uživatel admin dne 9. Srpen 2004 - 14:56. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.ergonomieErgonomie (ergon a nómón - práce a zákon)  se zabývá zákonitostmi pracovního prostředí. Podle Mezinárodní ergonomické asociace je ergonomie vědecká disciplina založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod..., teorie i dat zlepšuje ergonomie lidské zdraví, pohodu i výkonnost člověka. Ergonomie je velmi důležitou součástí běžného života, ačkoliv si je toho vědom málokdo, a někteří lidé se jí dokonce obávají. Je třeba si ovšem uvědomit, že ergonomie se týká...Ergonomie: Držení těla je komplikovanou rovnováhou

 7. Participativní ergonomie: jak může zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců a předcházet muskuloskeletálním poruchám?

  Poslední aktualizace: 15.04.2021 - 11:09

  Nastiňuje, jak postupovat při vytváření projektu participativní ergonomie, a popisuje několik reálných příkladů použití participativní ergonomie k řešení rizikových faktorů přispívajících ke vzniku muskuloskeletálních poruch na pracovišti, od kanceláří... až po staveniště. Cenným nástrojem v oblasti participativní ergonomie je také náš informační list k mapování těla a rizik, který poskytuje podrobné pokyny, jak zapojit zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch. Nikdo nezná... práci lépe než ten, kdo ji vykonává, zapojit zaměstnance do identifikace rizik a hledání řešení proto dává smysl. Přečtěte si diskusní dokument k participativní ergonomii. Prohlédněte si informační list k mapování těla a rizik. Přečtěte si náš článek v OSHwiki o provádění participativní ergonomie. ... Nový diskusní dokument zkoumá přínosy používání participativní ergonomie, tedy zapojení zaměstnanců do plánování a kontroly pracovních činností při řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. ... faktorykampaněEU OSHA Nastiňuje, jak postupovat při vytváření projektu participativní ergonomie, a popisuje několik reálných příkladů použití participativní ergonomie k řešení rizikových faktorů přispívajících ke vzniku muskuloskeletálních poruch na pracovišti, od... kanceláří až po staveniště. Cenným nástrojem v oblasti participativní ergonomie je také náš informační list k mapování těla a rizik, který poskytuje podrobné pokyny, jak zapojit zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch. Nikdo... článek v OSHwiki o provádění participativní ergonomie. Také si můžete přečíst 20.04.2021 - Je čas zabývat se chronickými muskuloskeletálními poruchami na pracovišti 19.04.2021 - Kampaň Psychosociální rizika 19.04.2021 - Chcete-li...Participativní ergonomie: jak může zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců a předcházet muskuloskeletálním poruchám?

 8. Lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ergonomie - příklady v praxi

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:37

  CO ÚČASTNÍK SEMINÁŘŮ ZÍSKÁ: - rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce - automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce (lokální svalová a celková fyzická zátěž, pracovní polohy...) - ukážeme Vám jednoduchá opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště - konzultace praktických příkladů přímo s pracovníky autorizované laboratoře ergonomie a fyziologie práce, kteří celý seminář povedou - předáme Vám jednoduchý ergonomický... Lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ergonomie - příklady v praxi Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ergonomie - příklady v praxi

 9. Ergonomie v praxi

  Poslední aktualizace: 24.03.2015 - 16:10

  , Ph.D. a MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., kteří jsou oba členové České ergonomické společnosti a European Society of Dental Ergonomics. Náplní přednášky dr. Šustové byl úvod do ergonomie, výskyt muskuloskeletálních poruch u zubních lékařů a jednotlivé oblasti... ergonomie uplatňující se v zubním lékařství, zejména polohování pacienta, pozice dentálního týmu při práci, uspořádání ordinace, výběr instrumentária a organizace pracovní doby. Dr. Kapitán přednášel o významu preventivního a kompenzačního cvičení a uvedl... Ergonomie v praxi Napsal uživatel admin dne 24. Březen 2015 - 16:10. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.ergonomielékařimuskuloskeletální... Šustová, Ph.D. a MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., kteří jsou oba členové České ergonomické společnosti a European Society of Dental Ergonomics. Náplní přednášky dr. Šustové byl úvod do ergonomie, výskyt muskuloskeletálních poruch u zubních lékařů a jednotlivé... oblasti ergonomie uplatňující se v zubním lékařství, zejména polohování pacienta, pozice dentálního týmu při práci, uspořádání ordinace, výběr instrumentária a organizace pracovní doby. Dr. Kapitán přednášel o významu preventivního a kompenzačního cvičení a...Ergonomie v praxi

 10. Základní přístup k otázkám bezpečnosti a ergonomie při projektování kolaborativních pracovišť

  Poslední aktualizace: 20.11.2020 - 11:42

  pracovišť. Klíčová slova: ergonomie, kolaborativní robot, standard ISO 9241-210, Human–centered-design (HCD) Abstract The current world of industrial production can be defined as a period of growth and significant changes from traditional technologies to... kolaborativních robotů v hlavních bodech: menší prostorové nároky, možnost přestavby při změně výroby, jednoduché programování a variabilita použití, konstrukce splňující bezpečnostní požadavky, dokonale řešená ergonomie pracoviště s... různých částí lidského těla, které mohou být použity pro vhodný návrh a provedení  robotických aplikací nebo pro analýzu bezpečnostních rizik při fyzickém kontaktu [7]. Ergonomie jako součást projektování kolaborativních pracovišť Zásadním přístupem..., rovněž tak znalost ISO 9241-210, součástí projektových prací při návrhu kolaborativních pracovišť. Klíčová slova: ergonomie, kolaborativní robot, standard ISO 9241-210, Human–centered-design (HCD) Abstract The current world of industrial production..., konstrukce splňující bezpečnostní požadavky, dokonale řešená ergonomie pracoviště s ohledem na interakci s obsluhou, rychlé zavedení do praxe Předností společných pracovišť člověk – robot je několik. Příkladem může být eliminace zdravotních rizik pro.... Technická specifikace pro tyto řešení obsahuje údaje ze studie o prazích bolesti různých částí lidského těla, které mohou být použity pro vhodný návrh a provedení  robotických aplikací nebo pro analýzu bezpečnostních rizik při fyzickém kontaktu [7]. Ergonomie...Základní přístup k otázkám bezpečnosti a ergonomie při projektování kolaborativních pracovišť

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail