Výběr z diskusí na stránkách EUROSHNET v závěru roku 2009

Také v druhé polovině roku 2009 se evropské diskusní fórum Euroshnet zabývalo především otázkami kolem bezpečnosti práce ve strojírenství.

Pracovní skupina (Machinery Working Group) pro strojírenskou směrnici č. 98/37/ES  a č. 2006/42/ES, působící při Evropské komisi, se sešla v prosinci 2009, program jednání je zde. V oblasti strojírenství je často diskutovanou otázkou přechod od požadavků původní směrnice  č. 98/37/ES k plnění požadavků nové směrnice č. 2006/42/ES. K přechodu dochází s koncem roku 2009. V této souvislosti je možno nalézt řadu odpovědí také na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz, konkrétně některá vysvětlení ke strojní směrnici lze nalézt zde.

Tato pracovní skupina zpracovala také rozsáhlou příručku k nové směrnici, která obsahuje odborný komentář k jednotlivým ustanovením. Nejedná se o právní dokument, ale pomůcku, která má sloužit výrobcům, uživatelům, orgánům dozoru nad trhem, certifikačním institucím a dalším zájemcům v oblasti strojních zařízení. Odkaz na první vydání této příručky (ve formátu pdf) z prosince 2009 je zde. Příručka ještě není v definitivním znění, nicméně může dobře posloužit pro správné porozumění příslušným požadavkům. Současná anglická verze má být v roce 2010 přeložena do dalších jazyků členských států, tedy i do češtiny. Pokud k tomu dojde, bude velmi pravděpodobně možno české znění najít na stránkách ÚNMZ, kde jsou již dnes k dispozici obdobné příručky k některým jiným směrnicím, viz zde

V diskusi se objevila pozvánka na konferenci o osobních ochranných prostředcích, kterou každoročně pořádá finský institut FIOP (Finnish Institute of Occupational Health). Program konference je zde. Publikace uvádějící referáty přednesené v minulém roce je zde.

Diskuse na stránkách Euroshnet v roce 2009 nebyla nijak rozsáhlá, nicméně některé dokumenty, k nimž se vyjadřovali odborníci také na tomto fóru, určitě patří k důležitým podkladům, které umožní zajišťovat potřebnou úroveň bezpečnosti práce.   

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail