Výběr z diskusí na EUROSHNET v létě 2009

Výběr z diskusí na Euroshnet v létě 2009.

Evropské diskusní fórum Euroshnet pro otázky BOZP, zkoušení, certifikace výrobků a také normalizace poskytuje platformu pro diskuse odborníků z uvedených oborů. V posledním půlroce se diskuse zaměřovala zejména na oblast strojírenství.

Byly zveřejněny zápisy ze dvou posledních jednání evropské pracovní skupiny pro strojírenskou směrnici 98/37/ES. První se konalo v listopadu roku 2008, zápis je k dispozici zde. Druhé zasedání se konalo v dubnu 2009 a je k dispozici zde. Další zasedání se konalo v červenci 2009, k dispozici je zatím návrh programu, zde. Předmětem jednání jsou nejrůznější otázky a problémy související s aplikací směrnice pro strojní zařízení, velká pozornost je věnována evropským normám harmonizovaným s touto směrnicí. Diskuse se účastní zástupci CEN, CENELEC i zástupci koordinace notifikovaných osob, posuzujících shodu u strojních zařízení.

Ministerstvo pro životní prostředí Baden-Württenbersko společně s KAN (německá Komise pro bezpečnost práce a normalizaci) na základě popudu organizace ADCO uspořádaly workshop „Normalizace pro bezpečné výrobky – implementace Krakovského memoranda v oblasti strojírenské směrnice“. Konal se v Berlíně, ve dnech 22. a 23. června 2009 a sešli se na něm zástupci orgánů dozoru nad trhem z jedenácti členských států EU. Na stránkách KAN jsou k dispozici zveřejněné dokumenty z tohoto setkání.

Z jednání vzešly impulsy, které je možno uplatňovat nejen pro strojírenskou směrnici, ale i pro další směrnice nového přístupu. Je třeba chápat, že v legislativě EU mají evropské harmonizované normy specifické postavení. Jejich nesprávná interpretace může způsobovat problémy mezi jednotlivými zeměmi, např. při volném pohybu zboží. Normy mají vycházet z aktuálního stavu vědy a techniky. To má svůj teoretický i praktický význam a obě tyto polohy by měly být respektovány. Při tvorbě norem je vždy potřeba uplatňovat odborné znalosti všech zainteresovaných skupin – výrobců, uživatelů, kontrolních a dozorových orgánů. Je potřeba mít zpětnou vazbu, aby normy odrážely skutečné možnosti trhu. Ukazuje se, že i v této oblasti je užitečné ukládat si menší a splnitelné úkoly.

Na stránkách Euroshnet se vedla rovněž diskuse na téma bezpečnosti zemědělských strojů. Platformou pro tuto diskusi byla studie KAN z června 2008, která je k dispozici zde. Studie analyzuje nejdůležitější normy pro zemědělské stroje z hlediska požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail