Test na alkohol u pacienta

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Může vedoucí pracovník firmy dát pokyn externistovi, aby zjistil, zda zaměstnanec (nebo jiná osoba - např. pacient) není pod vlivem alkoholu? Předpoklad písemného pověření od vedení společnosti je splněn. V tomto případě se konkrétně jedná o zdravotnické zařízení, kdy lékař - externista - dal "dýchnout" pacientovi, který jevil známky opilosti (byl z něj cítit alkohol).   

Tady je třeba rozlišovat pracovněprávní vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec a vztahy lékař – pacient. Podle zákoníku práce platí, že zaměstnavatel může určit vnitřním předpisem vedoucího zaměstnance, který je oprávněn uložit zaměstnanci, aby se podrobil vyšetření, jestli není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. V pracovněprávní oblasti však soudy moc nedají na zjištění alkoholu pomocí dechové zkoušky, s výjimkou, kdy se jedná o skutečně kalibrovaný alkoholtester a zásadně požadují vyšetření krve na alkohol. V daném případě se ale jedná o vztah zaměstnavatel, tedy ve zdravotnickém zařízení třeba vedoucí lékař nebo primář a sestra nebo staniční sestra a sestra.

Pokud se týká lékařů ve vztahu k pacientům, tak ti samozřejmě mohou dát pacientům dýchnout, protože oni musí zjišťovat od počátku léčby, jestli není dotyčný pacient pod vlivem alkoholu. Pokud ano, může ztratit i nárok na dávky nemocenského apod. Tam ale se nejedná o pracovněprávní vztah, tam se jedná o vztah lékař pacient a ten se řídí zdravotnickými předpisy .

Autor článku: 

Komentáře

Test na alkohol.........

21.06.2010 - 10:18 František Černý
Pokud jsem dobře pochopil z dotazu, jedná se o smluvního závodního lékaře. Pak je uváděný postup, dle mého názoru, zcela v pořádku. Myslím, že se zde pořád jedná o vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. Nevím nic o tom, že by zaměstnavatel nemohl provedením testu na vliv alkoholu pověřit externí osobu, např. lékaře, který zajišťuje preventivní závodní péči. Test na alkohol z krve bych prováděl pouze v případě pozitivní dechové zkoušky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail