Projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office

Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu).

Anotace: Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu). Zvláštní důraz bude kladen na § 101 až § 108 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů s jeho § 113 a s vazbou na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na další související předpisy. Tyto nástroje se zaměří na hodnocení pracovního prostředí, hodnocení psychosociálních dopadů forem této práce, hodnocení pracovního tempa a na hodnocení zaměstnanci odvedených výsledků.
Klíčová slova: práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele, teleworking, homeworking, hotdesking, právní, ekonomické a psychosociální aspekty
Řešeno: 6/2016 – 12/2017
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail